Sục nhàn hạ khí CO2 vào 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2. Công dụng thí nghiệm được trình diễn trên vật dụng thị sau:

Sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được bao gồm nồng độ phần trăm khối lượng là:


Oxi hóa chậm m gam Fe quanh đó không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để tổ hợp hết X, buộc phải vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M, bên cạnh đó giải phóng 0,672 lít khí (đktc). Cực hiếm của m là:


Hỗn vừa lòng A gồm anđehit fomic và anđehit axetic, oxi hóa hoàn toàn hỗn thích hợp A thu được các thành phần hỗn hợp B tất cả 2 axit. Tỉ khối khá của B so với A là d. Khoảng tầm giá trị của d là:


Hòa tan hoàn toàn 8,64 gam một oxit sắt trong hỗn hợp HNO3 chiếm được 0,896 lít khí NO (đktc) duy nhất. Oxit sắt đó là:


Cho lếu láo hợp tất cả 0,04 mol Zn với 0,03 mol sắt vào dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 đến lúc phản ứng trả toàn, thu được hỗn hợp X và hóa học rắn Y. Cho toàn thể X bội nghịch ứng với một lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2, nhằm kết tủa thu được trong không gian tới cân nặng không đổi cần phải m gam. Cực hiếm của m là:


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe với 0,2 mol Al trong dung dịch HNO3 dư chiếm được V lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả NO và NO2 có trọng lượng 19,8 gam. Biết phản ứng không chế tác NH4NO3, thể tích của mỗi khí trong tất cả hổn hợp X thứu tự là


Cho các thành phần hỗn hợp bột có Al, Fe, Mg với Cu tính năng với lượng dư hỗn hợp HCl. Lọc cho chỗ chất rắn không tan thu được dung dịch X. đến X tác dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH chiếm được kết tủa Y. Nung Y trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z. Hóa học rắn Z gồm:


Hỗn thích hợp X có Ca, Mg, MgCO3, MgO, CaO. Cho 23,84 gam tất cả hổn hợp X tác dụng với hỗn hợp HCl đầy đủ thu được dung dịch chứa 48,48 gam hóa học tan; 7,616 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) tất cả tỉ khối đối với H2 là 143/17. Cho 23,84 gam các thành phần hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được các thành phần hỗn hợp Z gồm NO cùng CO2 tất cả tỉ khối đối với H2 là a với dung dịch T. Cô cạn dung dịch T chiếm được 74,72 gam chất rắn khan. Quý giá của a là:


Dẫn các thành phần hỗn hợp A bao gồm propilen cùng H2 (đồng số mol) qua Ni nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp B với năng suất phản ứng 40%. Tỉ khối hơi của B đối với A là:


Cho những nhận định sau:

(a) Chất bự thuộc một số loại hợp hóa học este.

Bạn đang xem: Dung dịch naoh không tác dụng với muối nào sau đây

(b) các este không tan trong nước do nhẹ hơn nước.

(c) những este không tan trong nước do không tồn tại liên kết hiđro với nước.

(d) khi đun chất phệ lỏng với hiđro tất cả Ni xúc tác thì chiếm được chất mập rắn.

Xem thêm: Hãy Viết Một Bài Báo Tường Để Khuyên Một Số Bạn Trong Lớp Cần Học Tập Chăm Chỉ Hơn

(3) Chất to lỏng là các triglixerit đựng gốc axit bự không no.

Những nhận định đúng là:


X là một sản phẩm este hóa giữa glixerol với hai axit là axit panmitic với axit oleic. Hóa tương đối 29,7 gam X thu được một thể tích đúng bởi thể tích của 1,6 gam khí oxi ở cùng điều kiện. Toàn bô nguyên tử cacbon có trong 1 phân tử X là:


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam