Câu 422405: Dung dịch X chứa các ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3- và 0,3 mol Na+. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là 

A.

Bạn đang xem: Dung dịch a chứa các ion co32- so32- so42-

0,15.

B. 0,25. 

C. 0,20.

D. 0,30.


Kết tủa thu được lớn nhất khi tất cả ion CO32-, SO32-, SO42- chuyển hết về BaCO3, BaSO3, BaSO4

Cho Ba(OH)2 vào dd X có pư giữa HCO3- + OH- → CO32- + H2O. Tất cả lượng CO32-sinh ra cũng sẽ chuyển về kết tủa BaCO3.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 A Closer Look 1, Soạn Tiếng Anh Unit 1 Lớp 9: A Closer Look 1

từ đó tính tổng mol Ba2+theo CO32-, SO32-, SO42-và HCO3-


Giải chi tiết:

Đặt chung công thức của các ion CO32-, SO32-, SO42 là Y2-

Bảo toàn điện tích cho dd X ta có: 2nY2- + nHCO3-= nNa+

⟹ 2nY2- + 0,1 = 0,3

⟹ nY2- = (0,3-0,1)/2 = 0,1 (mol)

Cho dd Ba(OH)2 vào X

HCO3- + OH- → CO32- + H2O (1)

0,1 → 0,1 → 0,1 (mol)

 Y2- + Ba2+ → BaY↓ (2)

0,1→ 0,1 (mol)

CO32- sinh ra ở (1) cũng có pư với Ba2+

CO32- + Ba2+ → BaCO3↓ (3)

0,1 → 0,1 (mol)

∑nBa2+ (2)+(3) = nY2- + nCO32-(3) = 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol)

⟹ nBa(OH)2 = nBa2+ = 0,2 (mol)

⟹ VBa(OH)2 = nBa(OH)2/ CM = 0,2/1 = 0,2 (lít)

Đáp án C


Chú ý:

Ba(OH)2 tính theo Ba2+ chứ không tính theo số mol OH- ở (1). Vì như vậy lượng kết tủa thu được chưa lớn nhất.


Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi trước Câu tiếp theo


Hỗ trợ - Hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

romanhords.com

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Nạp tiền vào tài khoản


Đăng ký nhận tư vấn
*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - Hotline: 1800.6947

romanhords.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội