Trong bài xích này, bọn chúng tôi chia sẻ lý thuyết về cân nặng mol là gì và cách làm tính khối lượng mol, thể tích mol của chất khí để chúng ta cùng tham khảo nhé


Khối lượng mol là gì?

Khối lượng mol là cân nặng một mol một yếu tố hoặc hợp chất hóa học. Giỏi nói phương pháp khác khối lượng mol của một chất chủ yếu là trọng lượng tính bởi gam của N phân tử hoặc nguyên tử của hóa học đó. Khối lượng mol được tính từ nguyên tử khối những nguyên tố vào bảng khối hệ thống tuần hoàn.

Bạn đang xem: Đơn vị của khối lượng mol là

Khối lượng mol được ký hiệu là M.

Đơn vị của trọng lượng mol trong chất hóa học là g/mol, còn trong vật dụng lý là kg/mol vì đơn vị SI cơ bản là kilôgram.

Ví dụ:

Khối lượng mol của một nguyên tử Oxi: M(O)=16gKhối lượng mol của một nguyên tử Hidro: M(H)=1gKhối lượng mol của một phân tử nước (HշO): M (HշO) = 16+2.1 = 18g

Công thức tính khối lượng mol

Để tính trọng lượng mol của một nguyên tố, ta lấy cân nặng nguyên tử của hóa học đó phân tách số mol hóa học đó

M = m / n

Trong đó:

M là trọng lượng mol chất đó (bằng nguyên tử khối xuất xắc phân tử khối của hóa học đó), đơn vị chức năng g/mol.m là cân nặng của chất đó, đơn vị gam (g).n là số mol hóa học đó , tính bằng đơn vị chức năng mol.

Ngoài ra, các bạn tham khảo: bí quyết tính số mol, nồng độ mol của dung dịch đúng đắn 100%

Công thức tính thể tích mol của hóa học khí

Thể tích mol phân tử của một chất khí chính là thể tích 1 mol phân tử của chất khí đó, hoặc có thể là thể tích bị chiếm mới N phân tử hóa học đó. Trong đk nhiệt độ với áp suất không biến đổi thì thể tích mol hóa học khí cũng không đổi. Điều kiện tiêu chuẩn chỉnh khi nhiệt độ là 0 độ C với áp suất là một trong atm thì 1 mol hóa học khí sẽ tương tự với thể tích 22,4 lít.

Trong điều kiện tiêu chuẩn, thể tích mol sẽ tính theo bí quyết sau:

n = V/22,4

Trong đó:

n đó là số molV là thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn22,4 là hằng số trong đk tiêu chuẩn.

Bài tập trọng lượng mol, thể tích mol của chất khí thường xuyên gặp

Ví dụ 1: đến 3,9 gam Kali vào hỗn hợp HCl dư. Tính thể tích khí hydro chiếm được ở điều kiện chuẩn.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Toán 9 Có Trắc Nghiệm Toán Lớp 9 Học Kì 1 Có Lời Giải

Lời giải:

Phản ứng xẩy ra theo 2 phương trình

2K + 2HCl → 2KCl + H2 ↑ (1)

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑ (2)

Số mol Kali: nK = 3,9/39 = 0,1 mol

Theo phương trình bội nghịch ứng (1) với (2), nH2 = nK = 0,1 mol

Vậy thể tích khí hydro chiếm được ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là: VH2 = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít.

Ví dụ 2: Hãy tìm bí quyết hóa học của một hợp chất bao gồm thành phần theo khối lượng là 36,8%Fe, 21,0%S, 42,3% O. Biết trọng lượng mol của hòa hợp chất bằng 152 g/mol

Lời giải

*

Ví dụ 3: Một phù hợp chất có công thức hóa học K2CO3. Tính trọng lượng mol của chất đã cho

lời giải:

Khối lượng mol của K2CO3 là:

MK2CO3 = 39.2 + 12 + 16.3 = 138 (g)

Ví dụ 4: có phương trình chất hóa học sau: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 +CO2 + H2O

a. Tìm khối lượng canxi clorua chiếm được khia cho 10g can xi cachonat tính năng với axit clohidric dư

b. Tính thể tích khí cacbonic thu được trong chống thí nghiệm, nếu bao gồm 5g canxi cachonat chức năng hết với axit. Biết 1 mol khí ở đk phòng có thể tích là 24 lít

*

Hy vọng với những tin tức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn biết biện pháp tính khối lượng mol cùng thể tích mol của chất khí nhé