Công của lực điện trường là gì?

Công của lực tác dụng lên một năng lượng điện tích vẫn không dựa vào vào dạng lối đi của điện tích đó mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.

Bạn đang xem: Đơn vị của công của lực điện

Biểu thức: A = q.E.d

Trong đó: d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương con đường sức điện.

*

Công thức tính công của lực năng lượng điện trong điện trường đều

A = F × s × cosα = q × E × s × cosα = qEd​

Trong đó:

A: công của lực điện (J)F: lực năng lượng điện (N)E: cường độ điện trường (V/m)q: năng lượng điện (C)d = s.cosα: quãng đường điện tích dịch rời theo phương của con đường sức điện.

Thế năng của một năng lượng điện trong năng lượng điện trường.

Định nghĩa: chũm năng của năng lượng điện tích để tại một điểm trong điện trường đặc thù cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.

Điện ngôi trường đều: lựa chọn mốc nắm năng là bản âm thì cầm năng WM = A = q.E.d cùng với d là khoảng cách từ M đến bản âm.

Điện trường vì nhiều điện tích gây ra: lựa chọn mốc vắt năng sinh hoạt vô cùng:

Sự dựa vào của cầm cố năng WM vào điện tích q

Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:

WM = AM∞ = VM.q

Với VM là thông số tỉ lệ không phụ thuộc vào q cơ mà chỉ nhờ vào vào vị trí M trong điện trường.

Bạn có thể quan chổ chính giữa : Công thức tính điện năng tiêu thụ

Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong năng lượng điện trường.

Khi một điện tích q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công cơ mà lực điện trường công dụng lên năng lượng điện đó có mặt sẽ bởi độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

AMN = WM – WN

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Một năng lượng điện q chuyển động trong năng lượng điện trường theo một con đường cong kín. Hotline công của lực điện trong vận động đó là A bằng bao nhiêu?

Đáp án

Công của lực điện trường không nhờ vào vào hình dạng đường đi mà chỉ nhờ vào vào hình chiếu điểm đầu với điểm cuối lên một con đường sức điện. Do đó với một con đường cong kín thì điểm đầu cùng điểm cuối trùng nhau

Đáp án ⇒ A = 0.

Xem thêm: Có Mấy Cách Làm Thay Đổi Nhiệt Năng Bằng Cách Thực Hiện Công

Ví dụ 2: trong một năng lượng điện trường đều bởi 60000V/m. Tính công của điện trường khi làm dịch rời điện tích q0 = 4.10-9C trên đoạn thẳng dài 5 cm. Biết rằng góc giữa phương di chuyển và đường sức điện trường là α = 60º.