Hai solo thức đồng dạng là hai đối chọi thức có hệ số khác $0$ và gồm cùng phần biến. Các số không giống $0$ được coi là những đối kháng thức đồng dạng.

Bạn đang xem:

Chú ý: Mọi số không giống (0) được coi là các đơn thức đồng dạng cùng với nhau.


Ví dụ: Các đơn thức (dfrac23x^2y;) ( - 2x^2y;) (x^2y;) (6x^2y) là những đơn thức đồng dạng.

2. Cộng, trừ đối kháng thức đồng dạng


Để cùng (hay trừ) những đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) những hệ số cùng nhau và giữ nguyên phần biến.


Ví dụ: Tính (5xy^2 + 10xy^2 + 7xy^2 - 12xy^2)

Giải

Ta có:

(5xy^2 + 10xy^2 + 7xy^2 - 12xy^2)( = left( 5 + 10 + 7 - 12 ight)xy^2 = 10xy^2)

II. Những dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: phân biệt các 1-1 thức đồng dạng

Phương pháp:

Dựa vào tư tưởng hai 1-1 thức đồng dạng là hai đối kháng thức có thông số khác 0 và tất cả cùng phần biến.

Dạng 2: cùng trừ những đơn thức đồng dạng

Phương pháp:

Khi cộng trừ các đơn thức đồng dạng ta phải thực hiện: cộng trừ các hệ số cùng nhau và giữ nguyên phần biến.

Xem thêm: Nghị Luận Cuộc Hành Trình Ngàn Dặm Bắt Đầu Từ Một Bước Chân, “Hành Trình Vạn Dặm Bắt Đầu Từ Một Bước Chân


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp romanhords.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng romanhords.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.