Giải bài xích tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Đối xứng trục với lời giải chi tiết, cụ thể theo khung lịch trình sách giáo khoa Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Đối xứng trục lớp 8


Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 6 trang 84: mang đến đường thẳng d với một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ sao để cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 6 trang 84: mang lại đường trực tiếp d với đoạn trực tiếp AB (h.51).

– Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua d. – Vẽ điểm B’ đối xứng cùng với B qua d.

– lấy điểm C trực thuộc đoạn thẳng AB, vẽ điểm C’ đối xứng với C qua d.

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 6 trang 86: mang lại tam giác ABC cân nặng tại A, con đường cao AH (h.55). Search hình đối xứng với mỗi cạnh của tam giác ABC qua AH.

*

Lời giải

AB đối xứng cùng với AC qua AH BC đối xứng cùng với CB qua AH

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 6 trang 86: từng hình sau gồm bao nhiêu trục đối xứng?


a) chữ cái in hoa A (h.56a) b) Tam giác phần lớn ABC (h.56b) c) Đường tròn trọng điểm O.

(h.56c)

*

Lời giải

a) 1 trục đối xứng b) 3 trục đối xứng c) vô số trục đối xứng

Bài 35 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): Vẽ hình đối xứng với những hình đã đến qua trục d (h.58).

*

Lời giải:

Vẽ hình:

*

Bài 36 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): mang lại góc xOy bao gồm số đo 50o, điểm A phía trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ lâu năm OB với OC

b) Tính số đo góc BOC

Lời giải:

*

a) Ox là đường trung trực của AB => OA = OB

Oy là con đường trung trực của AC => OA = OC

=> OB = OC

b) ΔAOB cân tại O (vì OA = OB)

*

Bài 37 (trang 87 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm những hình có trục đối xứng bên trên hình 59.

*

Lời giải:

– Hình h không tồn tại trục đối xứng

– Hình gồm một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

– Hình bao gồm hai trục đối xứng là: a

– Hình gồm năm trục đối xứng là: g

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tờ bìa hình thang cân. Hãy cho biết thêm đường như thế nào là trục đối xứng của từng hình, kế tiếp gấp từng tấm bìa để khám nghiệm lại điều đó.

Lời giải:

*

– ΔABC cân nặng tại A tất cả trục đối xứng là đường phân giác AH của góc BAC (đường này mặt khác là đường cao, mặt đường trung trực, mặt đường trung tuyến).

– Hình thang cân nặng ABCD nhận con đường thẳng đi qua trung điểm hai lòng HK có tác dụng trục đối xứng.

Bài 38 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một lớp bìa hình thang cân. Hãy cho biết thêm đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp từng tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Lời giải:

*

– ΔABC cân nặng tại A tất cả trục đối xứng là mặt đường phân giác AH của góc BAC (đường này mặt khác là đường cao, đường trung trực, mặt đường trung tuyến).

– Hình thang cân nặng ABCD nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm cho trục đối xứng.

Bài 39 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): a) mang đến hai điểm A, B thuộc và một mặt phẳng tất cả bờ là đường thẳng d (h.60). điện thoại tư vấn C là điểm đối xứng cùng với A qua d. Call D là giao điểm của mặt đường thẳng d và đoạn thẳng BC. điện thoại tư vấn E là điểm bất kì của mặt đường thẳng d (E không giống D).

Chứng minh rằng AD + DB

b) các bạn Tú đang tại phần A, phải đến bên bờ sông d lấy nước rồi đi cho vị trí B (h.60). Tuyến phố ngắn duy nhất mà các bạn Tú yêu cầu đi là con đường nào?

Lời giải:

*

a) do A và C đối xứng qua d

=> d là trung trực của AC => AD = CD

Nên AD + DB = CD + DB = CB (1)

Và AE = CE (d là trung trực của AC)

Nên AE + EB = CE + EB (2)

Mà CB

Nên từ (1), (2), (3) suy ra AD + DB

b) Theo câu a) con đường ngắn duy nhất mà chúng ta Tú phải đi là tuyến phố ADB.

Bài 40 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): trong số biển báo giao thông vận tải sau đây, biển nào bao gồm trục đối xứng?

a) biển khơi nguy hiểm: Đường hẹp hai bên (h.61a)

b) hải dương nguy hiểm: Đường giao thông vận tải với đường tàu có rào chắn (h.61b)

c) biển nguy hiểm: Đường ưu tiên gặp gỡ đường không ưu tiên bên đề nghị (h.61c)

d) Biển nguy hiểm khác (d.61d)

*

Lời giải:

– những biển báo làm việc hình a, b, d gồm trục đối xứng.

– biển khơi báo c không có trục đối xứng.

Bài 41 (trang 88 SGK Toán 8 Tập 1): các câu sau đúng hay sai?

a) Nếu ba điểm thẳng sản phẩm thì tía điểm đối xứng cùng với chúng qua một trục cũng mặt đường thẳng hàng.

b) nhì tam giác đối xứng cùng với nhau qua một truc thì có chu vi bởi nhau.

c) Một con đường tròn tất cả vô số trục đối xứng.

d) một đoạn thẳng chỉ gồm một trục đối xứng.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Giải thích: bất kì đoạn thẳng AB nào đều phải có hai trục đối xứng kia là chính đường trực tiếp AB và đường trung trực của đoạn AB.

*

Bài 42 (trang 89 SGK Toán 8 Tập 1): Đố.

a) Hãy tập cắt chữ D (h.62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy. đề cập tên một vài vần âm khác (kiểu chữ in hoa) có trục đối xứng.

b) vì chưng sao ta có thể gấp tờ giấy làm bốn để giảm chữ H (h.62b)?

*

Hình 62

Lời giải:

a) giảm được chữ D. Gấp đôi tờ giấy (theo chiều của nét thẳng của chữ D) ta được trục đối xứng ngang của chữ D.

Xem thêm: Mua Nước Cất Ở Đâu, Ở Đâu Bán Nước Cất Giá Rẻ Nc, Mua Nước Cất Ở Đâu

Các chữ cái có trục đối xứng:

– Chỉ gồm một trục đối xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

– Chỉ bao gồm một trục đối xứng ngang: B, C, D, Đ, E, K

– gồm hai trục đối xứng dọc và ngang: H, I, O , X

b) rất có thể gấp tờ giấy làm tư để giảm chữ H vị chữ H tất cả hai trục đối xứng vuông góc.