Học sinh trình bày được có mang hai điểm, hình đối xứng sang một điểm, một đường thẳng. áp dụng các đặc điểm về đối xứng trục và đối xứng trung khu vào giải toán.

Bạn đang xem: Đối xứng trục đối xứng tâm


*
Xem đoạn phim bài giảng này sống đây!

Bài tập cơ phiên bản

Chưa có tác dụng bài

Bạn chưa làm bài bác này

Bài tập với những dạng bài ở tầm mức cơ bản để chúng ta làm quen và hiểu được văn bản này.

Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bài tập cải thiện

Chưa làm bài

Bạn không làm bài bác này

Dạng bài tập nâng cấp với độ cực nhọc cao nhất, giúp cho bạn hiểu sâu hơn và tư duy không ngừng mở rộng hơn.

Thưởng tối đa : 7 phân tử dẻ


I. Đối xứng trục

1. Nhì điểm đối xứng qua 1 đường thẳng

Hai điểm được hotline là đối xứng cùng nhau qua con đường thẳng d ví như d là con đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó

Quy ước: giả dụ điểm B nằm trê tuyến phố thẳng d thì điểm đối xứng của B qua mặt đường thẳng d cũng chính là điểm B.

2. Nhì hình đối xứng qua đường thẳng

Định nghĩa: nhị hình call là đối xứng với nhau qua mặt đường thẳng d ví như mỗi điểm trực thuộc hình này đối xứng với cùng một điểm ở trong hình kia qua mặt đường thẳng d và ngược lại.

Đường trực tiếp d hotline là trục đối xứng của hai hình đó.

3. Hình gồm trục đối xứng

Đường thẳng d call là trục đối xứng của hình H giả dụ điểm đối xứng với từng điểm trực thuộc hình H qua mặt đường thẳng d cũng thuộc hình H.

Ta nói rằng hình H có trục đối xứng.

Định lí: Đường thẳng trải qua trung điểm hai lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang đó. A B C D M N

II. Đối xứng tâm

1. Hai điểm đối xứng sang 1 điểm

Định nghĩa: nhị điểm điện thoại tư vấn là đối xứng với nhau qua điểm I giả dụ I là trung điểm của đoạn thẳng nối nhì điểm đó.

Hai điểm Avà Bgọi là nhì điểm đối xứng với nhau qua điểm O.

2. Hai hình đối xứng qua một điểm

Định nghĩa: nhị hình hotline là đối xứng cùng nhau qua điểm I nếu mỗi điểm nằm trong hình này đối xứng với cùng một điểm thuộc hình kia qua điểm I cùng ngược lại.

Điểm I gọi là tâm đối xứng của nhì hình đó.

3. Hình bao gồm tâm đối xứng

Định nghĩa: Điểm I call là trung tâm đối xứng qua hình H ví như điểm đối xứng với từng điểm ở trong hình H qua điểm I cũng trực thuộc hình H.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 26: Luyện Tập Toán Lớp 5 Tập 1

Định lí: Giao điểm nhì đường chéo của hình bình hành là trung ương đối xứng của hình bình hành đó.