Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (47.88 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Đời sống xã hội và văn hóa nước đại cồ việt có gì thay đổi

Đời sống làng hội với văn hoá nước Đại Cồ Việt bao gồm gì biến đổi ?Đời sống thôn hội với văn hoá nước Đại Cổ Việt có những biến đổi như:- Trong thôn hội : vua, các quan văn - võ, một trong những ít bên sư chế tạo ra thành cỗ máy thống trị. Những người bị trịbao bao gồm : nông dân, thợ thủ công, người làm nghề bán buôn nhỏ, một vài ít địa chủ, nô tì. Chú ý chungcuộc sống của quần chúng ta còn solo giản, bình dị.- Về văn hoá, giáo dục đào tạo : không phát triển. Nho học xâm nhập vào nước ta, dẫu vậy chưa ảnh hưởng đáng kể.Phật giáo được lan tỏa rộng rãi, miếu chiền được thiết kế ờ các nơi. Nhiều loại hình văn hoá dângian (đánh đu, đấu vật, khiêu vũ múa...) được bảo trì và vạc triển.Đây là cách tiến quan trọng, nhất là sự phát triển của Phật giáo cùng các liên hoan được tiếp tục duy trì.


*
sứ mệnh của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và vận dụng trong thừa trình cải tiến và phát triển lực lượng sản xuất ở việt nam hiện nay.DOC 19 16 72
*
vai trò của quan lại hệ cung ứng trong cuộc sống xã hội và vận dụng trong quá trình cải tạo quan hệ tiếp tế ở Việt Nam.DOC 19 1 4
*
vai trò của lực lượng sản xuất so với đời sống thôn hội và áp dụng vào thừa trình cải cách và phát triển của Việt Nam.DOC 16 1 4
*
vai trò của lực lượng cung ứng trong cuộc sống xã hội và vận dụng trong cách tân và phát triển lực lượng cung cấp ở vn hiện nay.DOC 22 4 25
*
mục đích của LLSX trong đời sống xã hội và áp dụng trong quá trình cải tiến và phát triển LLSX 13 2 3
*
Tài liệu report " những quyền gớm tế, thôn hội với văn hoá của bạn khuyết tật trong điều khoản Việt Nam" pdf 6 725 4
*
không khí văn hóa xứ mô Xoài diễn trình kế hoạch sử, đời sống xã hội và văn hóa 31 538 1
*
quyền ghê tế, xóm hội và văn hóa của bạn già trong xóm hội đại nam chũm kỷ xix 35 421 0


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Aries Là Gì - Người Thuộc Cung Aries Như Thế Nào

*
*
truyền bá truyền hình trong tài chính thị ngôi trường - CHƯƠNG 16 TÁC ĐỘNG NGẮN HẠN xuất xắc DÀI HẠN ĐỐI VỚI XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA (KHÓ ĐO LƯỜNG) docx 30 576 1