Bảng đơn vị đo diện tích s – Toán 5: cách ghi nhớ cùng quy đổi cấp tốc Chóng

Bảng đơn vị đo diện tích học sinh đã được mày mò trong công tác Toán 5. Phần kiến thức và kỹ năng này khôn cùng quan trọng, có rất nhiều trong các bài toán, dạng toán khác nhau. Nội dung bài viết hôm nay thpt Sóc Trăng vẫn cung cấp cho chính mình những nguồn tứ liệu cần thiết để phục cho công tác dạy và học nhé !

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ


1. Đơn vị đo diện tích s là gì ?

Bạn sẽ xem: Bảng đơn vị chức năng đo diện tích – Toán 5: cách ghi nhớ cùng quy đổi cấp tốc Chóng

Đơn vị là 1 trong những đại lượng dùng để làm đo lường, được áp dụng trong các lĩnh vực toán học, trang bị lý, hóa học, và trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Đổi đơn vị diện tích


Diện tích là đại lượng biểu thị phạm vi của hình hoặc hình hai phía trong khía cạnh phẳng. Diện tích mặt phẳng là tương tự như của diện tích trên mặt phẳng hai chiều của một trang bị thể cha chiều.

Đơn vị đo diện tích là km2; hm2(ha); dam2; m2; dm2; cm2; mm2

Ví dụ: Diện tích hình vuông vắn dài 36 cm2

2. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

*

3. Cách đọc và ghi lưu giữ bảng đơn vị đo diện tích

Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

Cụ thể các đơn vị đo diện tích s như sau:

Đơn vị đo diện tích Ki-lô-mét-vuông (viết tắt là km2): 1 km2 = 100 hm2Đơn vị đo diện tích s Héc-tô-mét-vuông (viết tắt là hm2): 1 hm2 = 100 dam2 = 1/100km2Đơn vị đo diện tích Đề-ca-mét-vuông (viết tắt là dam2) 1 dam2 = 100m2 = 1/100 hm2Đơn vị đo diện tích s Mét vuông (viết tắt là m2): 1m2 = 100dm2 = 1/100dam2Đơn vị đo diện tích Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2Đơn vị đo diện tích s Xen-ti-mét-vuông (viết tắt là cm2 ): 1cm 2= 100 mm2 = 1/100dm2Đơn vị đo diện tích s Mi-li-mét-vuông (viết tắt là mm2) 1mm2 = 1/100 cm2

Nếu mong muốn ghi nhớ nhanh bảng đơn vị chức năng đo diện tích s này, trước hết bạn phải hiểu đi phát âm lại nhiều lần đã. Sau khoản thời gian đã ghi lưu giữ được rồi, thỉnh thoảng bạn phải ôn lại. Hay chúng ta cũng có thể “chế” thành vài câu hát rồi “nghêu ngoao” mỗi ngày cho dễ nhớ cùng cũng cạnh tranh quên.

4. Giải pháp quy đổi giữa các đơn vị với nhau trong bảng 

Cách quy đổi cũng dễ dãi thôi. Chỉ cần bạn nắm vững quy tắc của nó được:

Quy tắc 1: Khi thay đổi từ đơn vị lớn hơn xuống 1-1 vị bé nhiều hơn liền kề, thì ta cung cấp số kia 2 chữ số 0 (nhân số kia với 100). 

Ví dụ:

 3 mét vuông = 300dm2 = 30000cm2

21km2 = 2100hm2 = 250000dam2

Quy tắc 2: hy vọng đổi từ đơn vị bé dại hơn sang đối chọi vị to hơn liền kề, thì chia số đó cho 100 (hay giảm số kia đi 2 chữ số 0)

Ví dụ:

300000cm2=3000dm2=30m2

*

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH

Dạng 1: Đọc hoặc viết những số đo diện tích

Phương pháp giải:

– Đọc số đo diện tích s trước rồi phát âm tên đơn vị chức năng đo diện tích s sau.

– Viết số đo diện tích s trước rồi viết kí hiệu tên đối kháng vị diện tích sau.

Ví dụ:

a) Đọc các số đo diện tích: 29mm2; 305mm2; 1200mm2.

b) Viết những số đo diện tích:

Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuôngHai nghìn bố trăm mười mi-li-mét vuông.

Đáp án:

a) Đọc những số đo diện tích:

29mm2 Hai mươi chín mi-li-mét vuông.305mm2 Ba trăm linh năm mi-li-mét vuông.1200mm2 Một nghìn nhị trăm mi-li-mét vuông.

b) Viết các số đo diện tích:

Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông: 168mm2;Hai nghìn cha trăm mười mi-li-mét vuông: 2310mm2.

Dạng 2: biến đổi các đơn vị chức năng đo diện tích

Phương pháp giải: 

Dựa vào nhận xét, vào bảng đơn vị chức năng đo diện tích, hai đơn vị liền nhau rộng (kém) nhau 100 lần.

Ví dụ: Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

a) 8 dam2 = …..m2

20 hm2 = …. Dam2

5 cm2 = ….mm2

3 mét vuông = ….cm2

7 hm2 = …. M2

13 km2 = …. Hm2

b) 300 mét vuông = ….. Dam2

2100 dam2 = …..hm2

900 mm2 = …. Cm2

8000 dm2 = ….m2

50 000 mét vuông = ….hm2

34 000 hm2 = ….km2

c) 1/10 hm2 = …. M2

3/5 hm2 = …. M2

d) 1/10 km2 =….hm2

1/2 km2 = ….hm2

Gợi ý:

a) 8 dam2 = 800m2

20 hm2 = 2000dam2

5 cm2 = 500mm2

3 m2 = 30 000cm2

7 hm2 = 70 000m2

13 km2 = 1300 hm2

b) 300 mét vuông = 3dam2

2100 dam2 = 21hm2

900 mm2 = 9cm2

8000 dm2 = 80m2

50 000 mét vuông = 5hm2

34 000 hm2 = 340km2

c) 1/10 hm2 = 1000 m2

3/5 hm2 = 6000 m2

d) 1/10 km2 = 10hm2

1/2 km2 = 50hm2

Dạng 3: những phép tính với đơn vị chức năng đo diện tích

Phương pháp giải:

– Khi triển khai phép tính có kèm theo các đơn vị đo giống nhau, ta thực hiện các phép tính như tính những số tự nhiên.

– Khi thực hiện phép tính tất cả kèm theo các đơn vị đo không giống nhau, đầu tiên ta cần đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp nối thực hiện tại tính bình thường.

-Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo diện tích với một số, ta nhân hoặc phân chia số đó với một số trong những như biện pháp thông thường, sau đó thêm đơn vị diện tích s vào kết quả.

Ví dụ:

0,3km2. 5= … km2

1671km2 + 1200 hm2 = … hm2

Dạng 4: So sánh những đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải:

– lúc so sánh các đơn vị đo kiểu như nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số từ bỏ nhiên.

Khi so sánh các đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta cần đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: 

a) 1327dm2">cm2 7dm2…372dm2">2dm2

72dm2">b) 3dam2">3dam2 3dam2 … 46m2">46m2

Dạng 5: Toán có lời văn:

Ví dụ: Mảnh vườn trước tiên có diện tích là 720m2">720m2720m2 , diện tích s mảnh vườn đồ vật hai bằng 34">3434 diện tích mảnh vườn sản phẩm nhất. Tính diện tích s cả hai mảnh vườn đó.

Phương pháp:

– Tính diện tích mảnh vườn vật dụng hai ta thấy diện tích s mảnh vườn trước tiên nhân với 34">3434.

– Tính diện tích cả nhì mảnh vườn cửa ta cộng diện tích s hai miếng vườn lại.

Bài giải:

Diện tích miếng vườn lắp thêm hai là:

720 x 34">3434 = 540 ( m2">m2m2 )

Diện tích cả hai mảnh vườn kia là

720 + 540 = 1260 ( m2">m2m2 )

Đáp số: 1260m2">1260m2

III. BÀI TẬP VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Câu 1: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 38 mét vuông 25 dm2 = …. Dm2

15dm2 9cm2 = ….cm2

10 cm2 6 mm2 = …. Mm2

1hm2 15dam2 = ….m2

12km2 4dam2 = …m2

b) 198 cm2 = ….dm2 ….cm2

2080 dm2 = …. Mét vuông ….dm2

3107 mm2 = …. Cm2 ….mm2

5427dam2 = …hm2 …dam2

6027hm2 = …km2 ….km2

Gợi ý:

a) 38 mét vuông 25 dm2 = 3825dm2

15dm2 9cm2 = 1509cm2

10 cm2 6 mm2 = 1006mm2

1hm2 15dam2 = 10015m2

12km2 4dam2 = 12 000 400m2

b) 198 cm2 = 1dm2 98cm2

2080 dm2 = 20m2 80dm2

3107 mm2 = 31cm2 7mm2

5427dam2 = 50hm2 427dam2

6027hm2 = 60km2 27km2

Câu 2: Đọc những số đo diện tích sau:

295 dam2 2006 hm2180 200 mm26780 hm2
762 m24824 km216 372 cm2738 m2

Gợi ý:

295 dam2: nhì trăm chín mươi lăm đề-ca-mét vuông

2006 hm2: nhị nghìn không trăm linh sáu héc-tô-mét vuông

180 200 mm2: một trăm tám mươi nghìn hai trăm mi-li-mét vuông

6780 hm2: sáu nghìn bảy trăm tám mươi héc-tô-mét vuông

762 m2: bảy trăm sáu mươi nhì mét vuông

4824 km2: tư nghìn tám trăm nhì mươi bốn ki-lô-mét vuông

16 372 cm2: mười sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai xăng-ti-mét vuông

738 m2: bảy trăm bố mươi tám mét vuông

Câu 3: Viết những số đo diện tích s sau:

a) tứ trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

b) Mười nhì nghìn sáu trăm héc-tô-mét vuông.

c) Năm nghìn bố trăm nhị mươi kiểu mẫu mi-li-mét-vuông.

Gợi ý:

a) 405dam2b) 12 600hm2c) 5321mm2d) 19 020hm2
e) 22m2f) 1 000 957cm2g) 1402mm2 

Câu 4: Điền vết >,

*
*

790 ha …

*

*
*

*
 …
*

Câu 5:

Người ta sử dụng gỗ nhằm lát sàn 1 căn phòng hình chữ nhật gồm chiều dài 6m, chiều rộng lớn 4m. Hỏi nên tốn từng nào tiền sở hữu gỗ nhằm lát sàn cả căn nhà đó, biết chi phí một mét vuông gỗ sàn là 280 000 đồng ?

Gợi ý:

Diện tích căn nhà hình chữ nhật là :

6.4=24(cm2)">6.4=24(cm2)

Vì mức chi phí của 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng 

=> yêu cầu tốn số tiền cài đặt gỗ nhằm lát sàn cả căn nhà là :

280000.24=6720000">280000.24=6720000( đồng )

Đáp số : 6720000 đồng 

Câu 6:

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu héc-ta ?

A. 60 000 haB. 600 haC. 60haD. 6ha

Câu 7: Hồ La-đô-ga (Châu âu) có diện tích s 1 830 000 hm2, hồ nước Ca-xpi (Châu á) có diện tích 371 000 km2. Hỏi hồ nào gồm diện tích to hơn và lớn hơn bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Gợi ý:

Đổi: 1 830 000 hm2 = 18300km2

Hồ La-đô-ga có diện tích to hơn hồ Ca-xpi là: 371 000 – 18300 = 352700 km2

Đáp số: 352700 km2

Câu 8: tín đồ ta lát sàn 1 căn phòng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 6m, chiều rộng 4 m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần từng nào mảnh gỗ để lát kín đáo căn phòng đó?

Gợi ý:

Diện tích sàn phòng học tập hình chữ nhật là :

6×4=24m2">6×4=24 (m2)

1m20cm=1,2m">1m20cm=1,2m

20cm=0,2m">20cm=0,2m

Diện tích mảnh mộc là :

1,2×0,2=0,24m2">1,2×0,2=0,24 (m2)

Số mảnh gỗ buộc phải để lát bí mật sản phòng chính là :

24:0,24=100">24:0,24=100(mảnh)

Đáp số : 100">100100 mảnh gỗ

Câu 9: fan ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 60 m, chiều dài bởi 5/3 chiều rộng.

Xem thêm: Cách Tính, Công Thức Tính Khối Tròn Đơn Giản Nhất 2020, Công Thức Tính Khối Gỗ Tròn Đơn Giản

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, mức độ vừa phải cứ 100 m2 thu hoạch được 30 kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ ngô?

Các bước giải:

 Chiều lâu năm thửa ruộng là:60:3×5=100(m)

a,S thửa ruộng là:60×100=6000(m vuông)

b,người ta thu hoạch đc là:6000:100×30=1800kg

1800kg=18 tạ

Đ/s:a)6000 m vuông

b)18 tạ