I. Cường độ dòng điện với hiệu điện chũm trong đoạn mạch song song

1. Kiến thức lớp 7

Trong đoạn mạch bao gồm hai đèn điện mắc nối tiếp:

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ loại điện chạy qua những mạch rẽ:

(I=I_1+I_2)(1)

Hiệu điện thay giữa hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế giữa nhị đầu mỗi mạch rẽ:

(U=U_1=U_2)(2)

2. Đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc tuy vậy song

*

Các hệ thức (1), (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc song song.

Bạn đang xem: Đoạn mạch mắc song song

Đối với đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở(R_1,R_2)mắc tuy nhiên song, cường độ chiếc điện chạy quamỗi điện trở tỉ lệ thành phần nghịchvới năng lượng điện trở đó.

(dfracI_1I_2=dfracR_2R_1)

II. Điện trở tương tự của đoạn mạch song song

Công thức tính năng lượng điện trở tương tự củađoạn mạch gồm hai điện trở(R_1,R_2)mắc song song là:

(dfrac1R_tđ=dfrac1R_1+dfrac1R_2)

Từ kia suy ra:

(R_tđ=dfracR_1R_2R_1+R_2)

Kết luận: Đối cùng với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy vậy song thì nghịch đảo của năng lượng điện trở tương đương bằng tổng các nghịch hòn đảo của từng điện đổi thay phần.

Mở rộngvới đoạn mạch bao gồm nhiều điện trở(R_1,R_2,...R_n)mắc tuy nhiên song

(I=I_1+I_2+...+I_n)

(U=U_1=U_2=...=U_n)

(dfrac1R_tđ=dfrac1R_1+dfrac1R_2+...+dfrac1R_n)


93653
93654

III. Vận dụng

Ví dụ 1: đến hai điện trở(R_1=R_2=30)Ω được mắc như sơ đồ dùng hình a.

*

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Xem thêm: Trang Trí Đầu Báo Tường Chào Mừng Ngày 20-11, Tổng Hợp Mẫu Báo Tường 20

b. Ví như mắc thêm một điện trở(R_3=30)Ω vào đoạn mạch bên trên như sơ thứ hình b thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch bởi bao nhiêu?

Hướng dẫn:

a, Điện trở tương đương của đoạn mạch (hình a)là:

(R_12=dfracR_1R_2R_1+R_2=dfrac30.3030+30=15)(Ω)

b. Điện trở tương tự của đoạn mạch (hình b) là:

(R_tđ=dfracR_12R_3R_12+R_3=dfrac30.1530+15=10)(Ω)

Nhận xét: Đối cùng với đoạn mạch gồm(n)điện trở có mức giá trị(R)giống nhau mắc thông suốt thì năng lượng điện trở tương đương có giá trị:

(R_tđ=dfracRn)

Ví dụ 2: cho hai năng lượng điện trở(R_1=12)Ω và(R_2=36)Ω mắc tuy vậy song vào một trong những đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2 A. Tính cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở.