Trong phần này,romanhords.comsẽ giới thiệu cụ thể hơn cho chúng ta về các hàm cơ bạn dạng trong lượng giác. Có 4 hàm thiết yếu là: y = sin(x), y = cos(x), y = tan(x), y = cot(x). Cùng theo dõi tức thì nhé.

Bạn đang xem: Đồ thị hình cos

1. Hàm số y = sin(x).

Tập xác định: D = mathbbR.Tập giá trị: left < -1;1 ight >, tức là -1leq sin(x)leq 1, forall x in mathbbR.Hàm số đồng biến hóa trên mỗi khoảng left ( -fracpi 2+ k2pi ; fracpi 2+k2pi ight ) với nghịch thay đổi trên mỗi khoảng chừng left ( fracpi 2+ k2pi ; frac3pi 2+k2pi ight ).Hàm số y = sin(x) là hàm số lẻ buộc phải đồ thị hàm số nhận cội toạ độ O làm chổ chính giữa đối xứng.Hàm số y = sin(x) là hàm số tuần hoàn với chu kì T=2pi.Đồ thị hàm số y = sin(x).
*
Đồ thị hàm số y = sin(x)

2.Hàm số y = cos(x).

Tập xác định: D = mathbbRTập giá trị: left < -1;1 ight >, có nghĩa là -1leq cos(x)leq 1, forall x in mathbbR.Hàm số y=cos(x) nghịch thay đổi trên mỗi khoảng tầm left ( k2pi ;pi +k2pi ight ) và đồng biến trên mỗi khoảng tầm left (-pi + k2pi ;k2pi ight ).Hàm số y=cos(x) là hàm số chẵn buộc phải đồ thị hàm số thừa nhận trục Oy làm cho trục đối xứng.Hàm số y = cos(x) là hàm số tuần hoàn với chu kì T=2pi.Đồ thị hàm số y=cos(x).
*
Đồ thị hàm số y=cos(x)

3. Hàm số y = tan(x)

Tập xác định: D=mathbbR fracpi 2+kpi ,kin mathbbZTập giá trị: mathbbR.Là hàm số lẻ.Là hàm số tuần hoàn với chu kì T=pi.Hàm số y=tan(x) đồng trở nên trên mỗi khoảng chừng left ( -fracpi 2 +kpi ;fracpi 2+kpi ight ).Đồ thị dìm mỗi mặt đường thẳng x=fracpi 2+kpi ,kin mathbbZ có tác dụng một con đường tiệm cận.Đồ thị hàm số y=tan(x).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Khoảng Cách Ngày Online, Tính Khoảng Cách Giữa 2 Ngày Online

*
Đồ thị hàm số y=tan(x)

4.Hàm số y = cot(x)

Tập xác định: D=mathbbR kpi ,kin mathbbZTập giá chỉ trị: mathbbR.Là hàm số lẻ.Là hàm số tuần hoàn với chu kì T=pi.Hàm số y=cot(x) nghịch thay đổi trên mỗi khoảng tầm left ( kpi ;pi +kpi ight ).Đồ thị dìm mỗi đường thẳng x=kpi,kin mathbbZ làm một mặt đường tiệm cận.Đồ thị hàm số y=cot(x).
*
Đồ thị hàm số y=cot(x)

Hi vọng sau nội dung bài viết này củaromanhords.comsẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những hàm cơ bạn dạng trong lượng giác để hoàn toàn có thể vận dụng vào các hàm nâng cấp hơn. Giả dụ thấy nội dung bài viết này củaromanhords.comhay và có ích thì hãy chia sẻ nó đến bằng hữu của mình nhé! Chúc chúng ta học tốt!