Độ nhạy bén là gì?

Độ nhạy của xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy mức độ liên tiếp xét nghiệm dương tính sống những người mắc bệnh mắc một bệnh rõ ràng (dương tính cùng với bệnh). Nó cho biết thêm cơ hội xét nghiệm sẽ xác định chính xác một người thực sự mắc bệnh.

Bạn đang xem: Độ nhạy là gì

Khi một tín đồ bệnh đang được thử nghiệm, hiệu quả xét nghiệm có thể dương tính hoặc âm tính. Công dụng dương tính là dương tính thiệt (TP) và tác dụng âm tính là âm tính giả (FN). Hiệu quả tiêu rất này xác định nhầm bạn bệnh là fan khỏe mạnh.

Khi một người khỏe khoắn đang được thử nghiệm, hiệu quả xét nghiệm cũng có thể dương tính hoặc âm tính. Trong trường hợp này, kết quả âm tính là âm thế thật (TN) và kết quả dương tính là dương tính giả (FP). Hiệu quả tích rất này khẳng định nhầm người khỏe mạnh là tín đồ bệnh.

Độ nhạy cảm của xét nghiệm được kiểm tra bằng cách áp dụng nó cho những người bệnh. Kết quả, vào trường đúng theo này, rất có thể là dương tính thiệt và cõi âm giả. Độ nhạy (tính theo phần trăm) được xem theo bí quyết sau:

Độ nhạy cảm = <(TP / TP + FN)> x 100

Độ nhạy của xét nghiệm được xem dựa trên phân tích bệnh nhân mắc bệnh đã được chứng tỏ 100%, bởi đó, hiệu quả dương tính giả không được chuyển vào tính toán.

Thử nghiệm cùng với độ nhạy 100% không cho thấy thêm kết quả cõi âm giả. Điều này có nghĩa là xét nghiệm sẽ cho thấy kết trái dương tính với từng người bệnh mắc bệnh. Tất cả các tác dụng âm tính vào một phân tách với độ tinh tế 100% đã là kết quả âm tính thật. Xét nghiệm này là lý tưởng mang đến xét nghiệm sàng lọc vì hiệu quả âm tính sa thải bệnh tật. Tuy nhiên, hiệu quả dương tính có thể bao hàm kết trái dương tính thật và dương tính giả.

*

Tính quánh hiệu là gì?

Độ đặc hiệu của xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho biết thêm mức độ liên tiếp xét nghiệm âm thế ở những người bệnh không mắc bệnh mà xét nghiệm được tạo nên (tiêu rất trong trường hợp không có bệnh). Nó cho thấy thêm cơ hội xét nghiệm sẽ xác định chính xác một fan thực sự ko mắc bệnh.

Độ sệt hiệu của xét nghiệm trong chống thí nghiệm được tính dựa trên phân tích của những người dân khỏe mạnh. Kết quả của những người khỏe mạnh có thể là âm thế thật hoặc dương tính giả. Độ sệt hiệu (tính theo phần trăm) được xem theo cách làm sau:

Độ sệt hiệu = <(TN / TN + FP)> x 100

Một xét nghiệm cùng với độ quánh hiệu 100% không có kết quả dương tính giả. Điều này tức là xét nghiệm luôn âm tính ở những người khỏe mạnh. Các hiệu quả tích cực luôn luôn đúng tích cực. Mặc dù nhiên, kết quả có thể bao gồm cả tác dụng âm tính giả, không được bao hàm trong tính toán.

Một xét nghiệm với độ sệt hiệu 100% được áp dụng để xác thực bệnh vì kết quả dương tính luôn luôn đúng.

Lý tưởng nhất là khi có ngờ vực về một bệnh dịch nào đó, một xét nghiệm cùng với độ nhạy bén 100% bắt buộc được sử dụng. Nếu công dụng là âm tính, bệnh nhân không xẩy ra bệnh. Nếu hiệu quả là dương tính, một thí nghiệm khác đề xuất được áp dụng - với độ đặc hiệu 100%. Nếu hiệu quả là âm tính, tác dụng của xem sét trước sẽ là dương tính giả. Mà lại nếu công dụng dương tính thì người bị bệnh mắc bệnh.

Ví dụ, nếu có nghi ngờ về AIDS thì nên cần làm xét nghiệm ELISA, cùng với độ nhạy bén cao. Nếu công dụng âm tính, căn bệnh nhân không trở nên AIDS. Nhưng nếu kết quả là dương tính, nghiên cứu Western blot (có tính sệt hiệu cao) yêu cầu được thực hiện. Trường hợp xét nghiệm sản phẩm công nghệ hai cho thấy thêm kết quả dương tính - công dụng từ ELISA sẽ thực sự dương tính. Nếu tác dụng từ xét nghiệm thiết bị hai âm thế - tác dụng ELISA là dương tính mang và dịch nhân không trở nên AIDS.

Sự khác biệt giữa độ nhạy với độ sệt hiệu

Định nghĩa

Nhạy cảm: Độ nhạy của xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy thêm mức độ liên tiếp xét nghiệm dương tính ngơi nghỉ những bệnh nhân mắc một căn bệnh cụ thể.

Tính đặc hiệu: Độ quánh hiệu của xét nghiệm trong chống thí nghiệm cho biết thêm tần suất xét nghiệm âm thế ở những người bệnh không mắc bệnh đặc biệt.

Phép tính

Nhạy cảm: Độ nhạy cảm (tính theo phần trăm) được xem theo công thức sau:

Độ nhạy bén = <(TP / TP + FN)> x 100

Tính sệt hiệu: Độ quánh hiệu (tính theo phần trăm) được tính theo bí quyết sau:

Độ đặc hiệu = <(TN / TN + FP)> x 100

Ý nghĩa 100%

Nhạy cảm: Xét nghiệm cùng với độ tinh tế 100% xác định đúng chuẩn mọi fan mắc bệnh.

Tính đặc hiệu: Xét nghiệm với độ quánh hiệu 100% xác định đúng chuẩn mọi người không mắc bệnh.

Ví dụ

Nhạy cảm: Xét nghiệm ELISA là xét nghiệm gồm độ nhạy bén cao để phát hiện AIDS.

Xem thêm: Tiến Độ Goldmark City Cập Nhật 2022, Tiến Độ Thanh Toán Goldmark City

Tính đặc hiệu: Xét nghiệm Western blot là xét nghiệm gồm độ quánh hiệu cao để phát hiện tại AIDS.

Độ tinh tế Vs. Biểu đồ so sánh cụ thể

*

Tóm tắt độ tinh tế Vs. Tính đặc hiệu

Độ nhạy bén của xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho biết mức độ liên tục xét nghiệm dương tính ngơi nghỉ những bệnh nhân mắc một căn bệnh cụ thể. Độ quánh hiệu của xét nghiệm trong chống thí nghiệm cho biết tần suất xét nghiệm âm thế ở những người bị bệnh không mắc dịch đặc biệt. Độ nhạy với độ quánh hiệu được tính (tính theo phần trăm) theo các công thức sau: Độ tinh tế = <(TP / TP + FN)> x 100; Độ đặc hiệu = <(TN / TN + FP)> x 100. Một xét nghiệm cùng với độ nhạy 100% xác định đúng mực mọi fan mắc bệnh, trong những khi xét nghiệm có độ sệt hiệu 100% xác định đúng đắn mọi tín đồ không mắc bệnh. Lý tưởng nhất là lúc có sự nghi ngờ đối với một căn bệnh nào đó, sự phối hợp của xét nghiệm cùng với độ nhạy 100% với xét nghiệm bao gồm độ sệt hiệu 100% nên được áp dụng. Xét nghiệm ELISA là xét nghiệm tất cả độ tinh tế cao nhằm phát hiện AIDS. Xét nghiệm Western blot là xét nghiệm tất cả độ sệt hiệu cao nhằm phát hiện AIDS.