Độ âm điện là gì? vì sao dựa vào báo giá trị độ âm điện fan ta có thể so sánh được xem phi kim và tính kim loại của những nguyên tử nguyên tố hóa học? Trong bài viết này, các bạn sẽ được đáp án các câu hỏi nêu trên.

Bạn đang xem: Độ âm điện của oxi


1. Độ âm năng lượng điện là gì?

Độ âm điện của một nguyên tử là năng lực hút electron của nguyên tử kia khi hình thành những liên kết hóa học.

Độ âm năng lượng điện của nguyên tử càng lớn thì tính phi kim của nó càng mạnh. Ngược lại, độ âm năng lượng điện của nguyên tử càng nhỏ dại thì tính sắt kẽm kim loại của nó càng mạnh.

Thang đo độ âm điện của nguyên tử thành phần hóa học hay được sử dụng được cấu hình thiết lập theo bên hóa học Pau-linh vào khoảng thời gian 1932.

2. Bảng độ âm điện của những nguyên tố hóa học

Bảng độ âm năng lượng điện của Pau-ling rước nguyên tử flo làm chuẩn chỉnh để khẳng định độ âm năng lượng điện tương đối của những nguyên tử thành phần khác.

*

Nhận xét: 

Trong một chu kì, độ âm điện của các nguyên tử tăng cao từ trái qua bắt buộc theo chiều năng lượng điện hạt nhân.Trong một nhóm, độ âm điện của những nguyên tử bớt dần từ bên trên xuống dưới theo chiều điện tích hạt nhân.

2.1. Độ âm năng lượng điện của halogen

Độ âm điện của flo: 3,98Độ âm năng lượng điện của clo: 3,16Độ âm điện của brom: 2,96Độ âm điện của i ốt: 2,66

Độ âm năng lượng điện của flo là cao nhất trong đội halogen. Độ âm điện sút dần theo chiều clo -> brom -> i ốt.

2.2. Độ âm điện của một số trong những kim loại

Độ âm điện của kali: 0,82Độ âm năng lượng điện của bari: 0,89Độ âm điện của natri: 0,93Độ âm điện của liti: 0,98Độ âm năng lượng điện của magie: 1,31

3. Bài bác tập về độ âm điện

Bài 1. Những nguyên tố của chu kì 2 được thu xếp theo chiều quý giá độ âm điện bớt dần (từ trái quý phái phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn lời giải đúng

Giải:

Chỉ nên nhớ độ âm điện của flo là phệ nhất, từ bỏ đó chọn đáp án A

Bài 2. Độ âm điện của một nguyên tử là gì? cực hiếm độ âm điện của các nguyên tử trong những nhóm A biến hóa như núm nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng?

Giải: coi lại định hướng ở trên nhằm trả lời câu hỏi này.

Xem thêm: Top 25 Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 2 Học Kì 1 Theo Thông Tư 22

Bài 3. Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện mập nhất? trên sao?

Giải:

Nguyên tử của yếu tố flo bao gồm độ âm điện khủng nhất. Bởi vì tính phi kim của flo là mạnh nhất trong tất cả các nguyên tử yếu tắc trong bảng tuần hoàn.