Bài viết trình bày lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài xích tập về điện tích cùng định phép tắc Cu-lông giúp bạn vừa có kiến thức vừa thực hành bài tập một giải pháp hiệu quả.

Bạn đang xem: Định luật coulomb


LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT COULOMB

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Gồm hai một số loại điện tích: Điện tích âm (-) và điện tích dương (+)

2. Tác động tĩnh điện:

+ Hai năng lượng điện tích cùng dấu: Đẩy nhau;

+ Hai điện tích trái dấu: Hút nhau;

3. Định mức sử dụng Cu - lông:

Lực can dự giữa 2 năng lượng điện điểm q1; quận 2 đặt phương pháp nhau một khoảng tầm r trong môi trường có hằng số điện môi ε là (overrightarrowF_12;overrightarrowF_21) có:

- Điểm đặt: trên 2 năng lượng điện tích.

- Phương: con đường nối 2 năng lượng điện tích.

- Chiều: + hướng ra phía xa nhau nếu q1.q2 > 0 (q1; q.2 cùng dấu)

+ hướng về phía nhau nếu như q1.q2 1; q2 trái dấu)

- Độ lớn: (F=kfrac q_1.q_2 ight varepsilon .r^2) ;Trong đó: k = 9.109Nm2C-2; e là hằng số điện môi của môi trường 

- Biểu diễn:

*

4. Nguyên lý ck chất lực điện: mang sử tất cả n năng lượng điện điểm q1, q2,….,qn công dụng lên năng lượng điện điểm q phần lớn lực hệ trọng tĩnh điện (F_1,F_n,....,F_n) thì lực năng lượng điện tổng phù hợp do những điện tích điểm trên công dụng lên năng lượng điện q theo đúng nguyên lý ck chất lực điện.

(F=F_1+F_n+.....+F_n =sum F_i)

Một số hiện tượng

Khi mang lại 2 trái cầu bé dại nhiễm điện tiếp xúc sau đó bóc tách nhau ra thì tổng điện tích phân tách đều cho mỗi quả cầu

 Hiện tượng xảy ra tựa như khi nối nhì quả cầu bằng dây dẫn mảnh rồi cắt bỏ dây nối

 Khi chạm tay vào trái cầu bé dại dẫn điện đang tích năng lượng điện thì quả ước mất điện tích và trở về trung hòa

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định lực shop giữa 2 năng lượng điện và những đại lượng trong bí quyết định nguyên lý Cu – lông.

phương pháp : Áp dụng định phương pháp Cu – lông.


- Phương , chiều , vị trí đặt của lực ( như hình vẽ) 

*

- Độ khủng : F = (frac9.10^9.left varepsilon .r^2)

- Chiều của lực phụ thuộc dấu của hai điện tích : hai điện tích thuộc dấu : lực đẩy ; hai điện tích trái dấu : lực hút

Dạng 2: Tìm lực tổng hợp công dụng lên một năng lượng điện tích.

phương pháp : Dùng nguyên lý ông chồng chất lực điện.

- Lực tương tác của rất nhiều điện tích điểm lên một năng lượng điện điểm lên một năng lượng điện điểm khác : (vecF =vecF_1 +vecF_2 +..+ vecF_n)

- Biểu diễn các các lực (vecF_1 ,vecF_2, vecF_3...vecF_n) bằng những vecto , gốc tại điểm ta xét .

-Vẽ các véc tơ hòa hợp lực theo phép tắc hình bình hành .

- Tính độ lớn của lực tổng thích hợp dựa vào phương thức hình học tập hoặc định lí hàm số cosin.

*Các trường vừa lòng đăc biệt:

*

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: hai điện tích q.1 = 6.10-8C với q2= 3.10-7C đặt bí quyết nhau 3cm vào chân không.

a. Tính lực liên tưởng giữa chúng.

b. Để lực này tăng thêm 4 lần thì khoảng cách giữa bọn chúng là bao nhiêu.


c. Đưa hệ này vào nước bao gồm (varepsilon =81) thì lực can hệ giống câu a. Tìm khoảng cách giữa hai điện tích lúc này.

Bài 2: Hai điện tích điểm bởi nhau, để trong chân không bí quyết nhau một khoảng r1 = 2 cm. Lực địa chỉ giữa chúng là 1,6.10-4 N.

 a) kiếm tìm độ béo hai năng lượng điện đó?

 b) khoảng cách r2 giữa chúng là từng nào để lực chức năng giữa chúng là 2,5.10-4 N?

ĐS : r= 1,6 cm.

Bài 3 : Hai điện tích điểm q1 = -10-7 C và q.2 = 5.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không giải pháp nhau 5 cm. Xác minh lực điện tổng hợp công dụng lên điện tích q0 = 2.10-8 C để ở điểm C làm sao để cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.

*

Bài 4 : Hai điện tích q.1 = 8.10-8 C và q2 = -8.10-8 C để ở A và B trong ko khí giải pháp nhau một khoảng AB = 6 cm. Khẳng định lực điện công dụng lên quận 3 = 8.10-8 C đặt tại C nếu :

a) CA = 4 cm và CB = 2 cm.

b) CA = 4 centimet và CB = 10 cm.

c) CA = CB = 5 cm.

ĐS:

 a) F = F1 + F2 = 0,18 N

b) F = F1 – F2 = 30,24.10-3 N

c) C nằm trên trung trực AB cùng F = 2F1.cosα = 2.F1. (fracAHAC)= 27,65.10-3 N


Bài 5 : Hai điện tích phương pháp nhau 30cm vào chân ko thì ảnh hưởng nhau bởi một lực tất cả độ khủng F. Nếu nhúng nó vào trong rượu (không đổi khoảng chừng cách) thì lực tương tác sụt giảm 27 lần.

a) khẳng định hằng số điện môi của rượu

b) đề nghị giảm khoảng cách của chúng bao nhiêu để lực liên can giữa chúng vẫn như trong chân không.

Bài 6 : nhị quả cầu bé dại được tích điện bằng nhau nhưng trái vết nhau đặt tại hai điểm A với B giải pháp nhau 4cm vào chân không. Lực hút giữa bọn chúng là 8,1.10-4N.

a. Tính độ khủng điện tích từng quả cầu

b. đến hai quả cầu vào môi trường xung quanh có (varepsilon)=4. Ao ước lực hút giữa chúng không biến đổi thì khoảng cách giữa nhị quả ước trong trường phù hợp này là bao nhiêu ?

c. Trả sử nhì quả mong đặt trong môi trường có hằng số năng lượng điện môi là (varepsilon)" . Khoảng cách vẫn là 4cm cùng lực hút là 2,7.10-4N. Hãy tính hằng số năng lượng điện môi (varepsilon)" .

d. Cho hai trái câu chạm vào nhau rồi bóc tách ra xa. Tính điện tích mỗi quả ước sau khi bóc tách ra.

Xem thêm: Đế Giày Boost, Bounce, Cloudfoam Là Gì ? Công Nghệ Làm Đế Nổi Tiếng Của Adidas

Bài 7: bố điện tích quận 1 = q2 = quận 3 = 1,6.10-19C để trong không gian tại tía đỉnh của một tam giác phần đông với cạnh 16cm. Khẳng định véctơ lực tính năng lên q3?.


ĐS: 15,6.10-27N

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 11 - coi ngay