Sau lúc đã làm quen với hệ phương trình số 1 2 ẩn, thì phương trình bậc 2 một ẩn chính là nội dung tiếp sau mà các em đang học, đây cũng là nội dung thông thường sẽ có trong lịch trình ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Điều kiện phương trình bậc 2 có nghiệm


Vì vậy, trong bài viết này bọn họ cùng tìm kiếm hiểu cách giải phương trình bậc 2 một ẩn, cách tính nhẩm nghiệm nhanh bằng hệ thức Vi-et, đôi khi giải một vài dạng toán về phương trình bậc 2 một ẩn để trải qua bài tập các em sẽ nắm rõ nội dung lý thuyết.


I. Tóm tắt lý thuyết về Phương trình bậc 2 một ẩn

1. Phương trình số 1 ax + b = 0

- Nếu a ≠ 0, phương trình gồm nghiệm độc nhất x=(-b/a)

- trường hợp a = 0, b ≠ 0, phương trình vô nghiệm

- trường hợp a = 0, b = 0, phương trình có vô số nghiệm

2. Phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

a) Công thức nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn:

• Tính

*

+) Δ > 0: PT bao gồm 2 nghiệm:

*
;
*

+) Δ = 0: PT bao gồm nghiệm kép:

*

+) Δ 0: PT bao gồm 2 nghiệm:

*
;
*

+) Δ" = 0: PT bao gồm nghiệm kép:

*

+) Δ" b) Định lý Vi-et:

- gọi x1 và x2 là 2 nghiệm của PT bậc 2 một ẩn ax2 + bx + c = 0 (a≠0):

 ; 

*

- Ta hoàn toàn có thể sử dụng định lý Vi-et để tính các biểu thức của x1 , x2 theo a,b,c:

 ♦ 

 ♦ 

*

 ♦ 

*
 
*

 ♦ 

*

c) Định lý Vi-et đảo:

- giả dụ x1 + x2 = S cùng x1.x2 = phường thì x1, x2 là nghiệm của phương trình: X2 - SX + p. = 0 (Điều kiện S2 - 4P ≥ 0)

d) Ứng dụng của định lý Vi-et

* Tính nhẩm nghiệm phương trình bậc 2:

- nếu như a + b + c = 0 thì: x1 = 1 và x2 = (c/a);

- ví như a - b + c = 0 thì: x1 = -1 cùng x2 = (-c/a);

* tìm 2 số khi biết tổng cùng tích

- mang đến 2 số x, y, biết x + y = S với x.y = p thì x, y là nghiệm của phương trình: X2 - SX + phường = 0

* đối chiếu thành nhân tử

- giả dụ phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm x1, x2 thì ax2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2) = 0

* xác minh dấu của các nghiệm số

- mang đến phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0), giả sử PT tất cả 2 nghiệm x1, x2 thì S = x1 + x2 = (-b/a); phường = x1x2 = (c/a)

- Nếu p

- Nếu p > 0 và Δ > 0 thì phương trình tất cả 2 nghiệm cùng dấu, lúc đó nếu S > 0 thì phương trình bao gồm 2 nghiệm dương, S

II. Một vài dạng toán phương trình bậc 2 một ẩn

Dạng 1: Giải phương trình bậc 2 một ẩn

* Phương pháp:

+ Trường thích hợp 1: Phương trình bậc 2 khuyết hạng tử bậc nhất:

- đưa hạng tử tự do thoải mái sang vế phải

- Chia cả hai vế cho thông số bậc 2, mang lại dạng x2 = a.

+ nếu như a > 0, phương trình gồm nghiệm x = ±√a

+ giả dụ a = 0, phương trình có nghiệm x = 0

+ trường hợp a

+ Trường đúng theo 2: Phương trình bậc 2 khuyết hạng tử dự do:

- so với vế trái thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung, mang lại phương trình tích rồi giải.

+ Trường phù hợp 3: Phương trình bậc 2 đầy đủ:

- áp dụng công thức nghiệm, hoặc công thức nghiệm thu gọn nhằm giải

- áp dụng quy tắc tính nhẩm nghiệm để tính nghiệm đối với 1 số phương trình đặc biệt.

 Ví dụ: Giải các phương trình sau:

 a) 2x2 - 4 = 0  b) x2 + 4x = 0

 c) x2 - 5x + 4 = 0

* Lời giải:

a) 2x2 - 4 = 0 ⇔ 2x2 = 4 ⇔ x2 = 2 ⇔ x = ±√2.

⇒ Kết luận: Phương trình bao gồm nghiệm x=±√2.

b) x2 + 4x = 0 ⇔ x(x+4) = 0

 ⇔ x = 0 hoặc x + 4 =0

 ⇔ x = 0 hoặc x = -4

⇒ Kết luận: Phương trình bao gồm nghiệm x=0 với x=-4.

c) x2 - 5x + 4 = 0

* biện pháp giải 1: áp dụng công thức nghiệm

 

*

 

*

 ⇒ PT gồm 2 nghiệm phân biệt:  

*
 ;
*

 ⇒ Kết luận: Phương trình tất cả nghiệm x=1 và x=4.

* biện pháp giải 2: nhẩm nghiệm

- PT đang cho: x2 - 5x + 4 = 0 có những hệ số a=1; b=-5; c=4 và ta thấy: a + b + c = 1 - 5 + 4 = 0 đề nghị theo áp dụng của định lý Vi-ét, ta tất cả x1 = 1; x2 = c/a = 4/1 = 4

 ⇒ Kết luận: Phương trình có nghiệm x=1 với x=4.

* Một số xem xét khi giải phương trình bậc 2:

♦ Nếu gặp mặt hằng đẳng thức 1 với 2 thì mang đến dạng tổng quát giải bình thường, không phải giải theo công thức, ví dụ: x2 - 2x + 1 = 0 ⇔ (x-1)2 = 0 ⇔ x = 1.

♦ Phải bố trí lại đúng vật dụng tự những hạng tử để lập thành phương trình ax2 + bx + c = 0 rồi mới áp dụng công thức, ví dụ: x(x - 5) = 6 ⇔ x2 - 5x = 6 ⇔ x2 - 5x - 6 = 0 ⇔ vận dụng công thức giải tiếp,...

♦ không hẳn lúc nào x cũng chính là ẩn số mà rất có thể là ẩn y, ẩn z ẩn t tuyệt ẩn a, ẩn b,... Tùy vào bí quyết ta chọnbiến, ví dụ: a2 - 3a + 2 = 0; t2 - 6t + 5 = 0.

Dạng 2: Phương trình mang lại phương trình bậc 2 bằng phương pháp đặt ẩn phụ

a) Phương trình trùng phương: ax4 + bx2 + c = 0 (a≠0)

* Phương pháp:

 - Đặt t = x2 (t≥0), gửi PT về dạng: at2 + bt + c = 0

 - Giải PT bậc 2 theo t, đánh giá nghiệm t có thoả điều kiện hay không, nếu như có, quay lại phương trình x2 = t nhằm tìm nghiệm x.

b) Phương trình đựng ẩn làm việc mẫu:

* Phương pháp:

- tìm kiếm điều kiện xác minh của phương trình

- Quy đồng chủng loại thức 2 vế rồi khử mẫu

- Giải phương trình vừa thừa nhận được

- soát sổ điều kiện các giá trị tìm được, loại các giá trị không hợp ý điều kiện, những giá trị thoả điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đang cho.

 Ví dụ: Giải phương trình sau:

a) x4 - 3x2 + 2 = 0

b) 

*

* Lời giải:

a) x4 - 3x2 + 2 = 0 (*)

- Đặt t = x2 (t ≥ 0) ta bao gồm (*) ⇔ t2 - 3t + 2 = 0

- Ta thấy a + b + c = 0 ⇒ t = 1 hoặc t = 2 (đều thoả ĐK t ≥ 0)

- với t = 1: x2 = 1 ⇒ x = ±1

- cùng với t = 2: x2 = 2 ⇒ x = ±√2

⇒ Kết luận: Phương tình gồm nghiệm (-√2; -1; 1; √2)

b) 

*
 (*)

 ĐK: x ≠ 3; x ≠ 2

 - Quy đồng khử mẫu, PT (*) ta được:

 (x+2)(2-x) - 9(x-3)(2-x) = 6(x-3)

⇔ 4 - x2 - 9(-x2 + 5x - 6) = 6x - 18

⇔ 4 - x2 + 9x2 -45x + 54 - 6x + 18 = 0

⇔ 8x2 - 51x + 76 = 0

*
*

*
 ;

*

- cả hai nghiệm trên phần đa thoả ĐK x ≠ 3; x ≠ 2; 

⇒ PT bao gồm nghiệm: x1 = 19/8 cùng x2 = 4;

Dạng 3: Giải biện luận số nghiệm của phương trình bậc 2 tất cả tham số

* Phương pháp:

 - thực hiện công thức nghiệm, hoặc công thức sát hoạch gọn để giải,

 - Tính 

*
 theo tham số:

+ Nếu Δ > 0: phương trình tất cả 2 nghiệm phân biệt

+ Nếu Δ = 0: phương trình có nghiệm kép

+ Nếu Δ

 Ví dụ: Giải biện luận theo m, phương trình: mx2 - 5x - m - 5 = 0 (*)

* Lời giải:

- Trường đúng theo m = 0 thì (*) trở thành: -5x - 5 = 0 ⇒ x = -1

- Trường phù hợp m ≠ 0, ta có:

*

= 25 + 4m(m+5) = 25 + 4m2 + 20m = (2m+5)2

- Ta thấy: Δ = (2m+5)2 ≥ 0, ∀ m buộc phải PT(*) sẽ luôn có nghiệm

+ Nếu Δ = 0 ⇒ m =-5/2 thì PT (*) gồm nghiệp duy nhất: 

*

+ Nếu Δ = 0 ⇒ m -5/2 thì PT (*) gồm 2 nghiệm phân biệt:

*

Dạng 4: xác minh tham số m để phương trình bậc 2 thoả mãn đk nghiệm số

* Phương pháp

- Giải phương trình bậc 2, tìm x1; x2 (nếu có)

- Với đk về nghiệm số của đề bài xích giải tìm m

- Bảng xét vết nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn:

*

* giữ ý: Nếu vấn đề yêu ước phương trình tất cả 2 nghiệm riêng biệt thì ta xét Δ > 0 ; còn nếu đề bài xích chỉ nói phổ biến chung phương trình bao gồm 2 nghiệm thì ta xét Δ ≥ 0.

Tìm đk tổng quát để phương trình ax2 + bx + c = 0 (a≠0) có:

 1. Tất cả nghiệm (có nhì nghiệm) ⇔ Δ ≥ 0

 2. Vô nghiệm ⇔ Δ

 3. Nghiệm duy nhất (nghiệm kép, hai nghiệm bởi nhau) ⇔ Δ = 0

 4. Bao gồm hai nghiệm riêng biệt (khác nhau) ⇔ Δ > 0

 5. Nhì nghiệm cùng dấu ⇔ Δ ≥ 0 và p. > 0

 6. Hai nghiệm trái dấu ⇔ Δ > 0 và p

 7. Nhị nghiệm dương (lớn rộng 0) ⇔ Δ ≥ 0; S > 0 và phường > 0

 8. Nhị nghiệm âm (nhỏ hơn 0) ⇔ Δ ≥ 0; S 0

 9. Hai nghiệm đối nhau ⇔ Δ ≥ 0 cùng S = 0

 10.Hai nghiệm nghịch đảo nhau ⇔ Δ ≥ 0 và p = 1

 11. Nhì nghiệm trái dấu cùng nghiệm âm có giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất lớn hơn ⇔ a.c

 12. Nhị nghiệm trái dấu và nghiệm dương có giá trị hoàn hảo lớn hơn ⇔ a.c 0

 Ví dụ: mang đến phương trình bậc 2 ẩn x tham số m: x2 + mx + m + 3 = 0 (*)

a) Giải phương trình cùng với m = -2.

b) tìm kiếm m để phương trình bao gồm 2 nghiệm x1 , x2 thoả x12 + x22 = 9

c) search m nhằm phương trình tất cả 2 nghiệm x1 , x2 thoả 2x1 + 3x2 = 5

* Lời giải:

a) cùng với m = -2 thì (*) ⇔ x2 - 2x + 1 = 0

- Ta thấy, a + b + c = 0 cần theo Vi-et PT có nghiệm: x1 = 1; x2 = c/a = 1; 

- Hoặc: x2 - 2x + 1 = 0 ⇔ (x-1)2 = 0 nên gồm nghiệp kép: x = 1

b) Để PT: x2 + mx + m + 3 = 0 gồm 2 nghiệm thì:

 

*

- lúc ấy theo định lý Vi-et ta có: x1 + x2 = -m cùng x1x2 = m+3

 Mà x12 + x22 = x12 + 2x1x2 + x22 - 2x1x2

= (x1 + x2)2 - 2x1x2 = (-m)2 - 2(m+3) = m2 - 2m - 6

- vị đó, để: x12 + x22 = 9 ⇔ m2 - 2m - 6 = 9 ⇔ m2 - 2m - 15 = 0

 Ta tính Δ"m = (-1)2 - 1(-15) = 16 ⇒ 

*

 ⇒ PT bao gồm 2 nghiệm m1 = (1+4)/1 = 5 và mét vuông = (1-4)/1 = -3

- thử lại ĐK của m để Δ ≥ 0:

_ cùng với m = 5 ⇒ Δ = 25 - 32 = -7

_ với m = -3 ⇒ Δ = 9 > 0 (thoả ĐK)

⇒ Vậy với m = -3 thì PT (*) tất cả 2 nghiệm thoả x12 + x22 = 9

c) Theo câu b) PT bao gồm 2 nghiệm x1 , x2 ⇔ Δ ≥ 0

Theo Vi-et ta có: 

*

- Theo yêu cầu vấn đề ta buộc phải tìm m sao cho: 2x1 + 3x2 = 5, ta đang tìm x1 và x2 theo m

- Ta giải hệ:

*
*

- Lại có x1x2 = m + 3 ⇒ (-3m-5)(2m+5) = m+3

 ⇔ -6m2 - 25m - 25 = m + 3

 ⇔ 6m2 + 26m + 28 = 0

 ⇔ 3m2 + 13m + 14 = 0

 Tính Δm = 132 - 4.3.14 = 1 > 0.

Xem thêm: Gió Âm Thầm Không Nói Mà Sao Núi Phải Mòn, Đàm Vĩnh Hưng

 ⇒ PT có 2 nghiệm phân biệt: m1 = -7/3; mét vuông = -2

- test lại điều kiện: Δ ≥ 0;

_ cùng với m = -7/3; Δ = 25/9 > 0 (thoả)

_ cùng với m = -2; Δ = 0 (thoả)

⇒ Kết luận: với m=-2 hoặc m=-7/3 thì PT tất cả 2 nghiệm thoả 2x1 + 3x2 = 5.

Dạng 5: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình

* Phương pháp: Vận dụng linh hoạt theo yêu thương cầu câu hỏi để lập phương trình và giải

 Ví dụ: trong những lúc học nhóm Hùng yêu thương cầu bạn Minh và chúng ta Lan từng người lựa chọn 1 số, thế nào cho 2 số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150, vậy 2 chúng ta Minh với Lan phải chọn tuy nhiên số nào?

* Lời giải:

- call số bạn Minh chọn là x, thì số bạn Lan lựa chọn sẽ là x + 5

- Theo bài bác ra, tích của 2 số này là 150 nên ta có: x(x+5) = 150

 ⇔ x2 + 5x - 150 = 0

 

*

- Phương trình bao gồm nghiệm x1 = 10; x2 = -15

- Vậy gồm 2 cặp số thỏa là: (10; 15) với (-15; -10)

III. Bài tập Phương trình bậc 2 một ẩn

Bài 12 trang 42 sgk toán 9 tập 2: Giải những phương trình sau: 

a) x2 - 8 = 0 b) 5x2 - 20 = 0 c) 0,4x2 + 1 = 0

d) 2x2 + x√2 = 0 e) -0,4x2 + 1,2x = 0

* Lời giải Bài 12 trang 42 sgk toán 9 tập 2:

a) x2 - 8 = 0 ⇔ x2 = 8 ⇔ x = ±2√2

b) 5x2 - 20 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

c) 0,4x2 + 1 = 0 ⇔ x2 = -2,5 ⇔ PT vô nghiệm

d) 2x2 + x√2 = 0 ⇔ x√2.(x√2 +1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1/√2

e) -0,4x2 + 1,2x = 0 ⇔ 0,4x(-x+3) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 3

Bài 16 trang 45 sgk toán 9 tập 2: Dùng công thức nghiệm giải các phương trình sau

a) 2x2 - 7x + 3 = 0 b) 6x2 + x + 5 = 0

c) 6x2 + x - 5 = 0 d) 3x2 + 5x + 2 = 0

e) y2 - 8y + 16 =0 f) 16z2 + 24z + 9 = 0

* Lời giải Bài 16 trang 45 sgk toán 9 tập 2:

a) 2x2 - 7x + 3 = 0

 

*

- Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

 

*
 ;
*

b) PT vô nghiệm

c) x1 = -1; x2 = 5/6

d) x1 = -1; x2 = -2/3

e) nghiệm kép: y = 4

f) nghiệm kép: z = -3/4

III. Luyện tập những dạng bài xích tập phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a) 

*

b) 

*

c) 

*

d) 

*

e) 

*

Bài 2: Giải các phương trình sau bằng phương thức tính nhẩm nghiệm

a) 

*

b) 

*

c) 

*

d) 

*

e) 

*

f) 

*

Bài 3: hotline x1 với x2 là nghiệm của phương trình x2 - 3x - 7 = 0. Ko giải phương trình tính giá trị của những biểu thức sau:

1) 

*

2) 

*

3) 

*

4) 

*

5) 

*

Bài 4: Gọi x1 và x2 là nghiệm của phương trình 3x2 + 5x - 6 = 0. Không giải phương trình tính giá bán trị của những biểu thức sau:

1) 

*

2) 

*

Bài 5: Cho phương trình (2m-1)x2 - 2mx + 1 = 0. Khẳng định m để phương trình trên bao gồm nghiệm thuộc khoảng tầm (-1;0)