Trong công tác Toán học lớp 11, những em sẽ được gia công quen khái niệm về hàm số liên tục. Cùng nhiều dạng bài bác tập liên quan từ cơ phiên bản đến nâng cao. Bởi vì vậy, nhằm củng nạm hơn phần kỹ năng này, hãy thuộc team romanhords.com Education tổng hợp không thiếu lý thuyết và bài tập về hàm số liên tục. Các em rất có thể tham khảo làm cho tài liệu cho các kì kiểm tra tới đây nhé!
Bạn đang xem: Điều kiện để hàm số liên tục

Định nghĩa hàm số liên tục

Cho hàm số y= f(x) khẳng định trên khoảng K với x ∈ K. Hàm số y= f(x) được gọi là hàm số liên tục trên x giả dụ

*
.

Hàm số y= f(x) không thường xuyên tại x hay nói một cách khác là ngăn cách tại điểm đó.Hàm số y= f(x) liên tục trên khoảng nếu hàm số đó liên tiếp tại mọi điểm thuộc khoảng đó.Hàm số y=f(x) tiếp tục trên đoạn giả dụ nó liên tiếp trên khoảng chừng (a;b) và
*

Đồ thị của hàm số liên tục bên trên một khoảng là 1 trong những đường gắn sát trên khoảng chừng đó.

*

Những định lý cơ bản về hàm số liên tục

Định lý 1

Hàm số đa thức liên tiếp trên toàn thể tập phù hợp số thực R.Hàm con số giác và hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai nhiều thức) tiếp tục trên từng khoảng chừng của tập xác định của chúng.
*

*

*Xem thêm: Giáo Án Toán 6 Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Violet, Dạy Học Phát Triển Năng Lực Môn Toán Thcs Violet

*