" class="title-header">Điều không đúng khi nói về đặc tính của huyết áp là: A. Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn B.


Bạn đang xem: Điều không đúng khi nói về đặc tính của huyết áp là

*

20 điểm

NguyenChiHieu


Điều không đúng khi nói về đặc tính của huyết áp là:A. Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãnB. Tim đập nhanh và mạch làm tăng huyết áp ; tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạC. Càng xa tim, huyết áp càng giảmD. Sự tăng dần huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phần tử máu với nhau khi vận chuyển
*

*Xem thêm: Stall Là Gì - Nghĩa Của Từ Stall Trong Tiếng Việt

Đáp án: D. Sự tăng dần huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phần tử máu với nhau khi vận chuyển