Đáp án đúng là: D. Mạch năng lượng điện xoay chiều cha pha là mạch điện bao gồm nguồn điện cha pha, dây dẫn bố pha và tải ba pha.

Bạn đang xem: Điện xoay chiều ba pha

Nguồn điện ba pha: Để tạo ra nguồn điện xoay chiều 3 pha sử dụng máy phát điện xoay chiều 3 pha

*

Sơ đồ trang bị phát điện xoay chiều 3 pha

- kết cấu máy vạc điện ba pha:

+ Stato: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau để lệch 1200.

AX: pha A.

BY: pha B.

CZ: pha C.

A, B, C: Điểm đầu pha.

X, Y, Z: Điểm cuối pha.

+ Roto: nam châm hút từ điện.

- Nguyên lí làm cho việc: lúc NS xoay đều, vào giây cuốn mỗi pha mở ra sđđ luân chuyển chiều một pha. Do 3 cuộn dây như thể nhau đặt lệch 1200 phải sđđ những pha đều bằng nhau và lệch sóng nhau một góc 2bi/3

 Cùng top lời giải xem thêm những kỹ năng và kiến thức về mạch điện xoay chiều bố pha các bạn nhé !

1. Định nghĩa nguồn điện bố pha

mối cung cấp điện tía pha là tập hợp gồm 3 mối cung cấp một trộn được ghép cùng với nhau tạo thành thành một hệ thống năng lượng điện từ chung trong những số đó sức điện hễ mỗi trộn có làm ra sin, thuộc tần số, lệch pha nhau 1200 điện trong không gian hay 1/3 chu kỳ. Mạch điện ba pha có nguồn điện 3 pha, đường dây truyền cài và cài 3 pha. 

2. Cách tạo ra nguồn điện ba pha 


Để tạo ra dòng năng lượng điện xoay chiều 3 pha người ta dùng máy phân phát điện đồng hóa 3 pha. Cấu tạo gồm: Phần tĩnh (stator) gồm bao gồm 3 cuộn dây AX, BY, CZ để lệch nhau 1200 điện, gọi là dây quấn trộn A, B, C; phần xoay (rotor) là một nam châm từ điện tất cả cực N – S hay nam châm hút từ vĩnh cửu. Lúc cho động cơ sơ cấp auto nổ, tua bin… quay kéo vật dụng phát, từ trường sóng ngắn của rotor (phần cảm) lần lượt quét qua những cuộn dây stator (phần ứng) và chạm màn hình thành những sức điện đụng sin cùng tần số, thuộc biên độ, lệch pha nhau 1200 điện.

*

Cấu chế tạo ra máy phát đồng điệu ba pha solo giản

Qui ước: 

A,B,C là 3 đầu đầu của cuộn dây. 

X,Y, Z là 3 đầu cuối của cuộn dây

4. Phương pháp nối nguồn điện và tải ba pha.

Thường có 2 biện pháp nối:

Nối tam giác: Điểm đầu pha này nối với điểm cuối trộn kia.

Nối hình sao: Nối thông thường 3 điểm cuối X, Y, Z thành điểm trung tính.

5. Sơ trang bị mạch điện bố pha.

a. Sơ đồ gia dụng mạch điện cha pha.

* Khái niệm:

-Dây pha: Dây nối từnguồn→tải.

-Dây trung tính:

-Điện áp dây: Điện áp giữa2 dây pha.(Ud)

-Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu với điểm cuối một pha.(Up)

-Dòng năng lượng điện dây: dđ bên trên dây pha. (Id)

-Dòng năng lượng điện pha: dđ trong những pha. (Ip)

-Dòng điện trung tính:(Io)

* mối cung cấp nối hình sao, cài nối hình sao.

* nguồn và tải nối hình sao tất cả dây trung tính.

* mối cung cấp nối hình sao, download nối hình tam giác.

b. Quan hệ giới tính giữa đại lượng dây và pha.

Xét cùng với tải cha pha đối xứng:

Khi nối hình sao:

Id = Ip, 

Khi nối hình tam giác:

Ud= Up, 

Vd 1: thiết bị phát điện ba pha tất cả điện áp pha là 220V.

Nếu nối hình sao: Up= 220V, Ud= 380V.

Nếu nối tam giác : Ud= Up= 220V.

Vd 2: Tải cha pha gồm 3 năng lượng điện trở R = 10Ω, nối tam giác, đấu vào nguồn ba pha tất cả Ud= 380V. Tính chiếc điện pha, dđ dây?

Giải: 

ta tất cả Ud= Up= 380V.

Dđ trộn : Ip = Up/R= 380/10= 38 A

Dđ dây : Id= Ip= √3. 38 = 65,8

6. Ưu điểm của mạch điện bố pha bốn dây.

- tạo nên 2 trị số điện áp khác nhau.

Xem thêm: 5 - Indeterminate Form

- Điện áp pha trên những tải hầu hết vẫn giữ lại được bình thường, ko vượt quá quý hiếm định mức.