Hình lăng trụ đứng là 1 trong hình khối thường gặp gỡ trong đời sống và toán học. Bạn đã biết rõ về khái niệm tương tự như công thức tính hình khối này chưa? cùng theo dõi bài viết để biết phương pháp tính diện tích s xung quanh, toàn phần hình lăng trụ đứng và các ví dụ cụ thể nhé!


Khái niệm hình lăng trụ đứng

Khái niệm: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với khía cạnh đáy.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng

Tính chất

– Hình lăng trụ đứng có tất cả bên cạnh vuông góc với nhị đáy.

– Hình lăng trụ đứng có tất cả mặt mặt là các hình chữ nhật.

Diện tích hình lăng trụ đứng

Cách tính diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng

Ý nghĩa: diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng là tổng hiện tại tích các mặt bên của hình lăng trụ đứng.

Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích những mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân cùng với chiều cao.

Công thức: Sxq = p.h

Trong đó:

+ p là chu vi đáy.

+ h là chiều cao.

*

Sau trên đây mình đang hướng dẫn các bạn cách tính diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng thông qua ví dụ sau.


Có thể bạn niềm nở 4 bước setup mở khoá bởi khuôn phương diện trên app android 5.0

Ví dụ: cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ bao gồm đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 4cm BC = 5cm, chiều cao h = 2,5cm. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là?

Hướng dẫn giải:

– Chu vi lòng hình chữ nhật ABCD= 2(AB + BC)= 2(4 + 5) = 18 (cm).

– diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ = p.h = 18.2,5= 45 (cm2).

Cách tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng

Ý nghĩa: diện tích s toàn phần của hình lăng trụ đứng là tổng diện tích s xung quanh và diện tích nhì đáy.

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng những diện tích xung quanh và ăn mặc tích nhị đáy.

Công thức: Stp = Sxq + 2S

Trong đó:

– Sxq là diện tích xung quanh.

– S là diện tích s đáy.

*

Sau đây mình đã hướng dẫn chúng ta tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng trải qua ví dụ sau.

Ví dụ: mang lại hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ bao gồm đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 4cm BC = 5cm, độ cao h = 2,5cm. Diện tích s toàn phần của hình lăng trụ đứng là?

Hướng dẫn giải:

– diện tích s xung quanh hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ = p.h = (2(AB + BC)) . 2,5 = 45 (cm2).

– diện tích s đáy hình chữ nhật ABCD = 4.5 = trăng tròn (cm2).

– diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ = Sxq + 2.S = 45 + 2.20 = 85 (cm2).

Thể tích hình lăng trụ đứng

Ý nghĩa: Thể tích hình lăng trụ đứng là lượng không khí mà đồ vật ấy chiếm.


Có thể bạn niềm nở <2021>