Hình vuông

Hình vuông là 1 trong những hình chữ nhật quánh biệt. Hình chữ nhật gồm 4 cạnh đều nhau thì gọi là hình vuông


Diện tích của hình vuông vắn bằng bình phương của 1 cạnh

Công thức tính diện tích hình vuông

S = a.a = a2

Bạn đã xem: phương pháp tính diện tích hình vuông


*

S là diện tích hình vuông, a là chiều nhiều năm 1 cạnh hình vuông

Ngoài ra, hình vuông là hình thoi quánh biệt, nên rất có thể áp dụng cách làm tính diện tích s hình thoi vào tính diện tích hình vuông: diện tích hình vuông bằng 1 nửa bình phương đường chéo.

Bạn đang xem: Diện tích đáy hình vuông

*

Trong đó:

S: diện tích hình vuôngd: độ dài đường chéo hình vuông

Chu vi hình vuông bằng chiều nhiều năm 1 cạnh nhân 4

Công thức tính chu vi hình vuông

P = 4.a

*
*
Kiến thức cơ bản về hình vuông

Hình vuông là hình tứ giác gồm 4 cạnh đều bằng nhau và 4 góc bằng nhau (4 góc vuông). Rất có thể coi hình vuông là hình chữ nhật gồm 4 cạnh bằng nhau, hoặc hình thoi có 2 đường chéo cánh bằng nhau.

Các tính chất cơ bạn dạng của hình vuông

Hình vuông có tương đối đầy đủ các đặc thù của hình chữ nhật và hình thoi cùng các tính chất riêng khác:

2 đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.2 đường chéo cánh là những đường phân giác của các góc hình vuôngCó 2 cặp cạnh tuy vậy song.Có 4 cạnh bởi nhau.Có 4 góc đều nhau và đều bởi 90oTâm của con đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp hình vuông vắn trùng nhau và là giao điểm của hai tuyến phố chéo1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành nhì phần có diện tích s bằng nhau.Giao điểm của những đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng trên một điểm.Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Hình chữ nhật quánh biệt

Hình chữ nhật tất cả hai cạnh kề bằng nhau.Hình chữ nhật gồm hai đường chéo cánh vuông góc.Hình chữ nhật gồm một đường chéo cánh là phân giác của một góc.

Hình thoi quánh biệt

Hình thoi có một góc vuông.Hình thoi gồm hai đường chéo bằng nhau.

Hình bình hành quánh biệt

Hình bình hành bao gồm một góc vuông với hai cạnh kề bằng nhau.

Bài tập về hình vuông

Bài 1: Một hình vuông vắn có chu vi 32 cm. Hỏi diện tích của hình vuông vắn đó bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh của hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông vắn là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Bài 2: Tìm diện tích miếng đất hình vuông, biết rằng khi không ngừng mở rộng mỗi cạnh của miếng khu đất thêm 4 m thì diện tích tăng lên 224

Lời giải:

Phần diện tích tạo thêm là diện tích s của hình chữ nhật gồm chiều rộng 4 m, chiều lâu năm bằng gấp đôi cạnh hình vuông và thêm vào đó 4 m.

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật nói bên trên là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai lần cạnh miếng đất hình vuông bằng:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng đất hình vuông bằng:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông bằng:

26 x 26 = 676 (m2)

Bài toán áp dụng:

Cho hình vuông vắn ABCD chiều dài những cạnh đều nhau với a = 5 cm. Hãy tính diện tích của hình vuông vắn ABCD bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Theo như đề bài hình vuông vắn ABCD ta gồm cạnh a= 5 cm. Bởi vậy ta vận dụng công thức: S = a x a = 5 x 5 = 25 (cm2)

Cho hình vuông ABCD bao gồm chiều dài cạnh là 5 cm chúng ta sẽ tính được:Chu vi hình vuông ACBD: C(ABCD) = 4×5=20cmDiện tích hình vuông ABCD: S(ABCD)=5² = 25 cm²Trên phía trên chỉ là kiến thức cơ phiên bản nhất học viên được học tập trong lịch trình học cấp tiểu học cùng trung học cơ sở.

*

Bài tập 1: Một hình vuông ABCD có chu vi 32 cm. Diện tích s của hình vuông đó là bao nhiêu?

Lời giải:

Chiều nhiều năm một cạnh của hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm).

Diện tích hình vuông vắn là: 8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 (cm2)

Bài tập 2: Một mảnh đất hình vuông, sau khi mở rộng lớn về ở một bên thêm 8m thì ta được một hình chữ nhật gồm chu vi 116m. Hỏi sau khoản thời gian mở rộng, miếng đất mới có diện tích là bao nhiêu?

Lời giải:

Tổng chu vi miếng đất hình vuông vắn là:

116 – 8 x 2 = 100 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn (tức là chiều rộng của hình chữ nhật) là:

100 : 4 = 25 (m)

Chiều dài miếng đất hình chữ nhật là:

25 + 8 = 33 (m)

Sau khi mở rộng, miếng đất bắt đầu có diện tích là:

25 x 33 = 825 (m2)

Đáp số: 825 (m2)

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi 96 cm, nếu sút chiều lâu năm 13 centimet và giảm chiều rộng đi 5 centimet thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích s là bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng lớn là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi của hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = đôi mươi (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

28 x đôi mươi = 560 (cm2)Đáp số: 560 (cm2)

Bài tập 4: Tìm diện tích s của hình chữ nhật tất cả chiều rộng 26 cm, có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Chu vi = chiều dài x 3 = chiều nhiều năm x 2 + chiều dài.

Và ta lại có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 2 + chiều rộng lớn x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật kia là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật kia là:

52 x 26 = 1352 (cm2)Đáp số: 1352 (cm2)

Bài tập 5: Tính diện tích s miếng đất hình vuông, biết rằng khi ta mở rộng mỗi cạnh của miếng đất thêm 4 m thì diện tích tăng lên 224 mét vuông.

Lời giải:

Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4 m, chiều lâu năm bằng 2 lần cạnh hình vuông vắn và thêm vào đó 4 m.

Xem thêm: Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty Tnhh 2 Thành Viên

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó là:

224 : 4 = 56 (m)

Hai lần cạnh miếng đất hình vuông là:

56 – 4 = 52 (m)

Cạnh miếng đất hình vuông là:

52 : 2 = 26 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông vắn là:

26 x 26 = 676 (m2)

Đáp số: 676 (m2)

Bài tập 6: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 64 m, chiều rộng 34 m. Bạn ta cắt giảm chiều dài cùng tăng chiều rộng để miếng khu đất là hình vuông, phần diện tích s giảm theo chiều nhiều năm là 272 . Tính phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.