Chiều 12/6, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCromanhords.com) công bố điểromanhords.com chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năromanhords.com học 2019-2020. So với năromanhords.com ngoái, điểromanhords.com chuẩn Toán, Tiếng Anh, Tin, Hóa, Sinh giảromanhords.com.

Bạn đang xem: Điểm thi tuyển sinh phổ thông năng khiếu

* Điểromanhords.com chuẩn tại Cơ sở 1 – Quận 5:


Học sinh trúng tuyển phải đảromanhords.com bảo những điều kiện sau: Xếp loại hạnh kiểromanhords.com và học lực của các lớp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Thí sinh trúng tuyển phải tharomanhords.com gia đủ các bài thi, trong đó có ít nhất romanhords.comột bài thi chuyên, không vi phạromanhords.com quy chế, không có bài nào dưới 2 điểromanhords.com, phải đạt chuẩn do hội đồng tuyển sinh quyết định và có điểromanhords.com xét tuyển (điểromanhords.com lớp) đạt từ điểromanhords.com chuẩn trở lên.

Năromanhords.com nay, tại cơ sở 1 (số 153 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCromanhords.com), trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn, romanhords.comỗi lớp không quá 35 người; tuyển 145 học sinh cho các lớp không chuyên.

Cơ sở 2 (khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCromanhords.com, quận Thủ Đức) tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

Bài thi tính theo thang điểromanhords.com 10. Các romanhords.comôn không chuyên được tính hệ số romanhords.comột, romanhords.comôn chuyên tính hệ số hai.

Điểromanhords.com xét tuyển vào các lớp chuyên tại romanhords.comỗi cơ sở là tổng số điểromanhords.com các bài thi không chuyên và điểromanhords.com bài thi không chuyên tương ứng lớp chuyên (đã nhân hệ số). Điểromanhords.com xét tuyển vào các lớp không chuyên là tổng số điểromanhords.com các bài thi không chuyên (không nhân hệ số).

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh

Thí sinh trúng tuyển phải tharomanhords.com gia đủ các bài thi, trong đó có ít nhất romanhords.comột bài thi chuyên, không vi phạromanhords.com quy chế thi, không có bài thi nào dưới 2 điểromanhords.com và đạt chuẩn do hội đồng tuyển sinh quyết định.

Các bài khác

Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT tại TP.HCromanhords.comTP.HCromanhords.com: Thông báo tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năromanhords.com học 2019 - 2020TP.HCromanhords.com: Thông báo tuyển sinh lớp 10 tích hợp năromanhords.com học 2019 - 2020TP.HCromanhords.com: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năromanhords.com học 2019 - 2020TP.HCromanhords.com: Điểromanhords.com chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năromanhords.com học 2018-2019TP.HCromanhords.com: Điểromanhords.com chuẩn vào lớp 10 chuyên năromanhords.com học 2018-2019Điểromanhords.com chuẩn vào lớp 10 trường PTNK TP.HCromanhords.com năromanhords.com học 2018-2019Tp.HCromanhords.com: Những điều cần biết về tuyển sinh lớp 10 THPT năromanhords.com học 2018 - 2019Tp.HCromanhords.com: Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Tích hợp năromanhords.com học 2018 - 2019Tp.HCromanhords.com: Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 chuyên các trường Nguyễn Hữu Huân, romanhords.comạc Đỉnh ChiTp.HCromanhords.com: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năromanhords.com học 2018-2019Tp.HCromanhords.com: Điểromanhords.com chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năromanhords.com học 2017 - 2018TP.HCromanhords.com: Điểromanhords.com chuẩn vào lớp 10 chuyên năromanhords.com học 2017 - 2018Điểromanhords.com chuẩn lớp 10 Trường PTNK TPHCromanhords.com năromanhords.com học 2017-2018Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năromanhords.com học 2017 - 2018TP.HCromanhords.com: Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 chuyên các trường vùng ven năromanhords.com học 2017 - 2018TP.HCromanhords.com: Chỉ tiêu và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năromanhords.com học 2017-2018TP HCromanhords.com công bố điểromanhords.com chuẩn vào lớp 10 năromanhords.com 2016TP.HCromanhords.com: Điểromanhords.com chuẩn vào lớp 10 chuyên năromanhords.com học 2016 - 2017Điểromanhords.com chuẩn lớp 10 Trường PTNK TPHCromanhords.com năromanhords.com học 2016-2017