STTMã ngànhTên ngànhTổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
17229001Ngành Triết họcD01, R22, A16, C1518
27229008Ngành nhà nghĩa làng mạc hội khoa họcD01, R22, A16, C1516
37310102Ngành tài chính chính trịD01, R2219.95
47310102Ngành tài chính chính trịA1619.7
57310102Ngành kinh tế chính trịC1520.7
67310202Ngành thành lập Đảng và cơ quan ban ngành nhà nướcD01, R2217.25
77310202Ngành sản xuất Đảng và chính quyền nhà nướcA1617.25
87310202Ngành kiến thiết Đảng và chính quyền nhà nướcC1518
97310301Ngành xã hội họcD01, R2219.65
107310301Ngành làng hội họcA1619.15
117310301Ngành làng mạc hội họcC1520.15
127320104Ngành truyền thông đa phương tiệnD01, R2223.75
137320104Ngành truyền thông media đa phương tiệnA1623.25
147320104Ngành media đa phương tiệnC1524.75
157320105Ngành truyền thông media đại chúngD01, R2222.35
167320105Ngành truyền thông media đại chúngA1621.85
177320105Ngành truyền thông media đại chúngC1523.35
187340403Ngành quản lý côngD01, R2219.75
197340403Ngành cai quản côngA1619.75
207340403Ngành thống trị côngC1519.75
217760101Ngành công tác xã hộiD01, R2219.85
227760101Ngành công tác xã hộiA1619.35
237760101Ngành công tác làm việc xã hộiC1520.35
24527Ngành tởm tế, chuyên ngành làm chủ kinh tếD01, R2220.5
25527Ngành kinh tế, siêng ngành cai quản kinh tếA1619.25
26527Ngành ghê tế, chăm ngành quản lý kinh tếC1521.25
27528Ngành gớm tế, chăm ngành kinh tế tài chính và quản lý (chất lượng cao)D01, R2220.25
28528Ngành ghê tế, siêng ngành tài chính và quản lý (chất lượng cao)A1619
29528Ngành khiếp tế, chuyên ngành tài chính và quản lý (chất lượng cao)C1521
30529Ngành gớm tế, siêng ngành kinh tế và quản lí lýD01, R2220.65
31529Ngành gớm tế, chuyên ngành tài chính và quản lýA1619.9
32529Ngành tởm tế, chăm ngành tài chính và quản lýC1521.4
33530Ngành chính trị học, siêng ngành quản lý hoạt động bốn tưởng - văn hóaD01, R2217
34530Ngành bao gồm trị học, siêng ngành quản lý hoạt động bốn tưởng - văn hóaA1617
35530Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành làm chủ hoạt động tứ tưởng - văn hóaC1517
36531Ngành chủ yếu trị học, chuyên ngành chính trị học tập phát triểnD01, R2216
37531Ngành bao gồm trị học, chuyên ngành thiết yếu trị học phát triểnA1616
38531Ngành chủ yếu trị học, chuyên ngành bao gồm trị học phát triểnC1516
39533Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành tư tưởng hồ nước Chí MinhD01, R2216
40533Ngành chủ yếu trị học, chuyên ngành bốn tưởng hồ Chí MinhA1616
41533Ngành chính trị học, chuyên ngành bốn tưởng hồ Chí MinhC1516
42535Ngành thiết yếu trị học, chăm ngành văn hóa truyền thống phát triểnD01, R2217.75
43535Ngành chính trị học, chăm ngành văn hóa truyền thống phát triểnA1617.75
44535Ngành chính trị học, chuyên ngành văn hóa phát triểnC1517.75
45536Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành cơ chế côngD01, R2216
46536Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành chế độ côngA1616
47536Ngành chính trị học, siêng ngành chính sách côngC1516
48538Ngành chính trị học, chăm ngành media chính sáchD01, R2218.75
49538Ngành chính trị học, siêng ngành media chính sáchA1618.75
50538Ngành bao gồm trị học, siêng ngành media chính sáchC1518.75
51532Ngành làm chủ nhà nước, chuyên ngành quản lý xã hộiD01, R2217.75
52532Ngành làm chủ nhà nước, chăm ngành cai quản xã hộiA1617.75
53532Ngành làm chủ nhà nước, chuyên ngành làm chủ xã hộiC1517.75
54537Ngành thống trị nhà nước, siêng ngành quản lý hành thiết yếu nhà nướcD01, R2217.5
55537Ngành làm chủ nhà nước, chăm ngành quản lý hành chủ yếu nhà nướcA1617.5
56537Ngành thống trị nhà nước, chăm ngành thống trị hành chính nhà nướcC1517.5
57801Ngành Xuất bản, siêng ngành biên tập xuất bảnD01, R2220.75
58801Ngành Xuất bản, siêng ngành biên tập xuất bảnA1620.25
59801Ngành Xuất bản, chuyên ngành biên tập xuất bảnC1521.25
60802Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bạn dạng điện tửD01, R2219.85
61802Ngành Xuất bản, siêng ngành Xuất bản điện tửA1619.35
62802Ngành Xuất bản, siêng ngành Xuất phiên bản điện tửC1520.35
637229010Ngành định kỳ sử, chuyên ngành lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt NamC0025.75
647229010Ngành định kỳ sử, chăm ngành lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt NamC0323.75
657229010Ngành kế hoạch sử, siêng ngành lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt NamD14, R2325.75
667229010Ngành kế hoạch sử, chăm ngành lịch sử dân tộc Đảng cộng sản Việt NamC1925.75
67602Ngành Báo chí, siêng ngành Báo inR1519.65
68602Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo inR05, R1920.4
69602Ngành Báo chí, chăm ngành Báo inR0619.15
70602Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo inR1622.15
71603Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chíR0719.2
72603Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chíR08, R2021.2
73603Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chíR0918.7
74603Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chíR1721.7
75604Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phạt thanhR1520
76604Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phạt thanhR05, R1920.75
77604Ngành Báo chí, siêng ngành Báo phân phát thanhR0619.5
78604Ngành Báo chí, siêng ngành Báo vạc thanhR1622.5
79605Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hìnhR1522
80605Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hìnhR05, R1922.75
81605Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hìnhR0621.5
82605Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hìnhR1624
83606Ngành Báo chí, chăm ngành cù phim truyền hìnhR1116
84606Ngành Báo chí, chăm ngành quay phim truyền hìnhR12, R2116.5
85606Ngành Báo chí, siêng ngành quay phim truyền hìnhR1316
86606Ngành Báo chí, siêng ngành cù phim truyền hìnhR1816.25
87607Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tửR1520.5
88607Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tửR05, R1921
89607Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tửR0620
90607Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tửR1623
91608Ngành Báo chí, chăm ngành Báo tivi (chất lượng cao)R1519.25
92608Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)R05, R1920.5
93608Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)R0618.5
94608Ngành Báo chí, siêng ngành Báo vô tuyến (chất lượng cao)R1621.75
95609Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)R1518.85
96609Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao)R05, R1920.1
97609Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)R0618.85
98609Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)R1621.35
99610Ngành quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoạiD0129.75
100610Ngành quan hệ giới tính quốc tế, siêng ngành tin tức đối ngoạiD7229.25
101610Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành thông tin đối ngoạiD7830.75
102610Ngành tình dục quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoạiR2430.25
103610Ngành quan hệ tình dục quốc tế, siêng ngành tin tức đối ngoạiR2630.75
104611Ngành quan hệ giới tính quốc tế, siêng ngành quan liêu hệ chính trị và media quốc tếD0129.7
105611Ngành quan hệ tình dục quốc tế, chăm ngành quan lại hệ thiết yếu trị và truyền thông media quốc tếD7229.2
106611Ngành quan hệ quốc tế, chăm ngành quan tiền hệ chủ yếu trị và truyền thông quốc tếD7830.7
107611Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành quan tiền hệ chủ yếu trị và truyền thông media quốc tếR2430.2
108611Ngành quan hệ quốc tế, chăm ngành quan lại hệ thiết yếu trị và media quốc tếR2530.7
109611Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chăm ngành quan liêu hệ chính trị và truyền thông media quốc tếR2630.7
110614Ngành dục tình quốc tế, chuyên ngành quan hệ thế giới và media toàn ước (chất lượng cao)D0130.65
111614Ngành quan hệ quốc tế, chăm ngành quan liêu hệ nước ngoài và truyền thông media toàn mong (chất lượng cao)D7230.15
112614Ngành tình dục quốc tế, chăm ngành quan lại hệ thế giới và media toàn cầu (chất lượng cao)D7831.65
113614Ngành dục tình quốc tế, chăm ngành quan tiền hệ nước ngoài và truyền thông media toàn cầu (chất lượng cao)R2431.15
114614Ngành quan hệ quốc tế, chăm ngành quan hệ quốc tế và media toàn cầu (chất lượng cao)R2531.65
115614Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chăm ngành quan lại hệ nước ngoài và media toàn ước (chất lượng cao)R2631.65
116615Ngành quan hệ giới tính công chúng, chăm ngành quan hệ tình dục công chúng siêng nghiệpD0132.75
117615Ngành quan hệ công chúng, chăm ngành tình dục công chúng chăm nghiệpD7232.25
118615Ngành dục tình công chúng, chuyên ngành quan hệ tình dục công chúng siêng nghiệpD7834
119615Ngành quan hệ giới tính công chúng, siêng ngành quan hệ công chúng chăm nghiệpR2433.25
120615Ngành quan hệ công chúng, siêng ngành quan hệ tình dục công chúng siêng nghiệpR2533.75
121615Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệpR2633.75
122616Ngành dục tình công chúng, chăm ngành Truyền thông sale (chất lượng cao)D0131
123616Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông sale (chất lượng cao)D7230.5
124616Ngành quan hệ công chúng, chăm ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)D7832.25
125616Ngành quan hệ giới tính công chúng, chuyên ngành Truyền thông sale (chất lượng cao)R2432.5
126616Ngành dục tình công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)R2533
127616Ngành dục tình công chúng, siêng ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)R2633
1287220201Ngành ngữ điệu AnhD0131
1297220201Ngành ngôn từ AnhD7230.5
1307220201Ngành ngôn từ AnhD7831.5
1317220201Ngành ngôn ngữ AnhR2431.5
1327220201Ngành ngôn từ AnhR2531.5
1337220201Ngành ngôn từ AnhR2631.5
1347320107Ngành media quốc tếD0131
1357320107Ngành media quốc tếD7230.5
1367320107Ngành media quốc tếD7832
1377320107Ngành media quốc tếR2431.5
1387320107Ngành truyền thông media quốc tếR2531.75
1397320107Ngành truyền thông media quốc tếR2632
1407320110Ngành Quảng cáoD0130.5
1417320110Ngành Quảng cáoD7230.25
1427320110Ngành Quảng cáoD7830.75
1437320110Ngành Quảng cáoR2430.5
1447320110Ngành Quảng cáoR2530.5
1457320110Ngành Quảng cáoR2630.75