STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103PDGNL650Chương trình song ngữ Pháp - Việt, Điểm học tập bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6
2 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103DGNL700Điểm học tập bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6
3 technology chế biến thuỷ sản 7540105DGNL600
4 hệ thống thông tin quản lý 7340405DGNL650Chương trình song ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6
5 nghệ thuật cơ điện tử 7520114DGNL600
6 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320DGNL600
7 technology thực phẩm 7540101DGNL650
8 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNL650
9 marketing thương mại 7340121DGNL700Điểm học tập bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6
10 chuyên môn tàu thuỷ 7520122DGNL600
11 Kỹ thuật thành lập 7580201DGNL650
12 công nghệ sinh học 7420201DGNL600
13 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201DGNL700Điểm học tập bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6
14 quản lí trị marketing 7340101DGNL725Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6
15 quản lý thủy sản 7620305DGNL650
16 khai quật thuỷ sản 7620304DGNL600
17 kỹ thuật hoá học 7520301DGNL600
18 tài chính 7310105DGNL650Điểm học tập bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6
19 công nghệ thông tin 7480201DGNL725Điểm học tập bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6
20 khoa học hàng hải 7840106DGNL650
21 công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) 7520115DGNL600
22 Kỹ thuật ô tô 7520130DGNL700Điểm học tập bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6
23 ngữ điệu Anh 7220201DGNL725Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 7.5
24 kế toán 7340301DGNL700Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6
25 kinh doanh 7340115DGNL725Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6
26 công nghệ thông tin 7480201PHEA01, D01, D96, D07, XDHB0
27 quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103PD03, D97, XDHB0
28 quản lí trị kinh doanh 7340101AA01, D01, D96, D07, XDHB0
29 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103A01, D01, D96, D07, XDHB0
30 technology chế biến đổi thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D07, XDHB0
31 hệ thống thông tin làm chủ 7340405A00, D01, D96, D07, XDHB0
32 chuyên môn cơ điện tử 7520114A00, A01, D07, C01, XDHB0
33 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320A00, B00, A01, D07, XDHB0
34 technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB0
35 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301B00, A01, D96, D07, XDHB0
36 marketing thương mại 7340121A00, A01, D01, D07, XDHB0
37 chuyên môn tàu thuỷ 7520122A00, A01, D07, C01, XDHB0
38 Kỹ thuật gây ra 7580201A00, A01, D07, C01, XDHB0
39 công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, A01, D07, XDHB0
40 Tài chính - ngân hàng 7340201A01, D01, D96, D07, XDHB0
41 quản ngại trị kinh doanh 7340101ADGNL725Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6.5
42 quản lý thủy sản 7620305A00, B00, A01, D07, XDHB0
43 khai quật thuỷ sản 7620304A00, B00, A01, D07, XDHB0
44 chuyên môn hoá học 7520301A00, B00, A01, D07, XDHB0
45 kinh tế tài chính 7310105A01, D01, D96, D07, XDHB0
46 technology thông tin 7480201PHEDGNL725Chương trình tiên tiến - quality cao, Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6.5
47 công nghệ hàng hải 7840106A00, A01, D07, C01, XDHB0
48 công nghệ Kỹ thuật sức nóng (Cơ năng lượng điện lạnh) 7520115A00, A01, D07, C01, XDHB0
49 Kỹ thuật ô tô 7520130A00, A01, D07, C01, XDHB0
50 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D14, D15, XDHB0
51 kế toán 7340301PHEDGNL725Chương trình tiên tiến _ unique cao, Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6.5
52 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, D07, XDHB0
53 quản lí trị khách sạn 7810201PHEA01, D01, D96, D07, XDHB0
54 kế toán tài chính 7340301PHEA01, D01, D96, D07, XDHB0
55 nghệ thuật cơ khí 7520103DGNL650
56 chuyên môn cơ khí 7520103A00, A01, D07, C01, XDHB0
57 Công nghệ sản xuất máy 7510202DGNL600
58 Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, D07, C01, XDHB0
59 kỹ thuật cơ khí 7520116DGNL0
60 chuyên môn cơ khí 7520116A00, A01, D07, C01, XDHB0
61 quản lí trị hotel 7810201DGNL700Điểm học tập bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6
62 quản ngại trị khách sạn 7810201PHEDGNL725Chương trình tiên tiến - chất lượng cao, Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6.5
63 tài chính 7310105DGNL700Kinh tế phát triển, Điểm học tập bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6
64 kinh tế 7310101A00, D01, D96, D07, XDHB0
65 mức sử dụng 7380101DGNL725Điểm học bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6
66 nguyên lý 7380101A01, D01, D96, D07, XDHB0
67 Kỹ thuật điện 7520201A00, A01, D07, C01, XDHB0
68 công nghệ thông tin 7480201A01, D01, D96, D07, XDHB0
69 quản lí trị hotel 7810201A01, D01, D96, D07, XDHB0
70 quản ngại trị marketing 7340101A01, D01, D96, D07, XDHB0
71 kế toán 7340301A01, D01, D96, D07, XDHB0
72 Kỹ thuật điện 7520201DGNL650
73 chuyên môn cơ khí động lực 7520116DGNL600
74 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216DGNL650
75 chuyên môn xây dựng công trình giao thông 7580205DGNL650Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nha trang


*Xem thêm: Cách Chơi Game Khủng Long Mất Mạng Dino Sword Trên Pc Không Cần Cài Game

*