- HS Trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng sử dụng thông tin tài khoản được cấp để singin vào Website

- Chỉ tài năng khoản vị Quản trị Website cấp cho cho HS new xem được lí giải giải, thi trực tuyến,....

Bạn đang xem: Để xác định một thời điểm nhất định cần chọn

Ví dụ HS:NguyễnVănNguyên, lớp12A5sẽ đăng nhập như sau:

Tên singin là: nvnguyen.12a5 với Mật khẩu: 123abc

Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp10A8sẽ đăng nhập như sau:

+ thương hiệu đăng nhập: httsuong.10a8 với Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: sau khoản thời gian đăng nhập thì HS nên biến hóa mật khẩu nhằm bảo mật.


Bài 1: vận động cơ

I. Chuyển động cơ – chất điểm

1. Chuyển động cơ

hoạt động cơ của một thứ là sự đổi khác vị trí của đồ dùng đó so với các vật khác theo thời gian.

2. Hóa học điểm

Một vật hoạt động được coi là một hóa học điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ tuổi so với độ dài đường đi (hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến). Trọng lượng của vật coi như trọng lượng của hóa học điểm.

3. Quỹ đạo

Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một con đường nhất định hotline là quỹ đạo của gửi động.

II. Bí quyết xác xác định trí của vật dụng trong không gian

1. Vật có tác dụng mốc cùng thước đo

Để xác định đúng mực vị trí của thiết bị nếu biết trước đường đi ta chọn một vật làm cho mốc với một chiều dương trên phố đó rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật có tác dụng mốc đến vật.

2. Hệ toạ độ

a) Hệ toạ độ 1 trục (sử dụng khi vật vận động trên một đường thẳng)

*

Toạ độ của vật tại vị trí M : x = $overlineOM$

b) Hệ toạ độ 2 trục (sử dụng lúc vật vận động trên một mặt đường cong vào một phương diện phẳng)

*

Toạ độ của vật ở vị trí M (x;y) :

x = $overlineOM_x$; y = $overlineOM_y$

Vậy: Để xác xác định trí của một vật, ta cần chọn 1 vật làm mốc, một hệ trục toạ độ đính với vật có tác dụng mốc đó để xác minh các toạ độ của vật. Trong trường đúng theo đã hiểu ra quỹ đạo thì chỉ cần chọn một vật làm cho mốc và một chiều dương trên quy trình đó.

III. Cách xác định thời gian trong chuyển động

1. Mốc thời hạn và đồng hồ

- Mốc thời gian là thời khắc được lựa chọn để tính thời gian chuyển động của các vật.

- Đồng hồ là biện pháp để đo khoảng thời gian kể từ mốc thời gian (còn gọi là thời gian)

2. Thời khắc và thời gian

- thời khắc là giá trị hiển thị bên trên đồng hồ.

Ví dụ: 12h15.

- thời hạn (hay khoảng chừng thời gian) là hiệu của nhì thời điểm.

Ví dụ: 20 phút = 15h30 – 15h10

Vậy: Để xác minh thời gian trong vận động ta cần chọn một mốc thời gian (hay gốc thời gian) và dùng một đồng hồ để đo thời gian.

IV. Hệ qui chiếu.

Xem thêm: Nữ Thần Đầu Rắn Medusa - Truyền Thuyết Về Medusa

Hệ quy chiếu bao gồm:

+ Một vật có tác dụng mốc, một hệ tọa độ lắp với vật có tác dụng mốc;

+ Một mốc thời gian và một đồng hồ.


Các kỹ năng và kiến thức khác của: CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
bài xích 2: vận động thẳng đều
TÀI NGUYÊN TRẮC NGHIỆM