... DỤC - ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NINH BÌNH Năm học: 2002 - 2003 Môn: TOÁN thời hạn làm bài: 150 phút (không kể thời hạn giao đề) bài xích I: Giải phương trình: 1) x2 - 10x + 21 = 2) ... Nghiệm nguyên SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NINH BÌNH Năm học: 2009 - 2 010 Môn: TOÁN thời hạn làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) bài bác I: 1) Giải phương trình: ... = x2 + y2 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NINH BÌNH Năm học: 2 010 - 2011 Môn: TOÁN thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) bài xích I: a) Giải phương trình:...

Bạn đang xem: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh ninh bình năm 2021


*

... Tròn trung ương N HE// CD b) M trung tâm đờng tròn nước ngoài tiếp HEF đề thi tuyển sinh LớP 10 trung học phổ thông Sở gd-đt thái bình ******* Ngày thi : (Đề thi bị lộ yêu cầu thi lại) Năm học tập 1999-2000 thời hạn : 150 phút bài bác 1(2 ... Góc với BM kẻ từ N qua điểm cố định tiếp con đường nửa đờng tròn điểm B Sở gd-đt tỉnh thái bình ******* Ngày thi : (Đề thi cầm đề bị lộ) đề thi tuyển sinh LớP 10 trung học phổ thông Năm học 1999-2000 thời gian : 150 ... +r22 Sở gd-đt tỉnh thái bình ******* Ngày thi : bài bác 1(2 điểm): đề thi tuyển sinh LớP 10 trung học phổ thông Cho biểu thức M = Năm học 2003-2004 thời hạn : 150 phút 2( x + 1) x 10 x + + + x x + x + x3 1 với giá...
*

... AC ADM có số đo không thay đổi c) AB//ST -% Đặng Ngọc Dơng trung học cơ sở Giao Hà - Giao Thuỷ phái nam Định Đề số (Tuyển sinh vào 10 năm học 2002-2003) (Thời gian làm cho 150 phút) bài (2đ) mang đến biểu thức: S =( y x ... Nội tiếp Bất đẳng thức: BN + BP + BM + BQ > 8R bài xích (1đ): Tìm giá trị nhỏ tuổi của: y= x2 + 2x + x2 + 2x + Đề số (Tuyển sinh vào 10 năm học 2005-2006) (Thời gian làm 150 phút) bài bác (2đ): a/ Tính quý hiếm ... X + y số nguyên Đề số (Tuyển sinh vào 10 năm học tập 2008-2009) (Thời gian làm cho 120 phút) bài xích (2,0đ): những câu dới đây, sau câu gồm phơng án trả lời (A, B, C, D), tất cả phơng án Hãy viết vào làm cho phơng án...
*

... ≠ 25 x x 10 x = x -5 x-25 x +5 A= = ( x -10 x +25 x -5 )( x +5 = ) ( ( x -5 x -5 )( ) ( ) ( ( x -5) ( x+5 ) x +5 -10 x -5 x -5 ) = x+5 ( x -10 x -5 x +25 x -5 )( x +5 ) x +5 ) = x -5 ( x ≥ 0; ... 8/9 (loại) tốt -2m2 = x1.x2 = -8 ⇔ m = ±2 bài 4: call a, b độ nhiều năm cạnh hình chữ nhật Theo đưa thi t ta có : a + b = 14 (1 ) a2 + b2 = 102 = 100 (2 ) trường đoản cú (2 ) ⇒ (a + b)2 – 2ab = 100 (3 ) cố (1 ) vào (3 ) ... điểm B(0;3+m) theo u ước tốn A ≡ B 7-m=3+m tức m=2 Câu 2: 1/ 7+5 (7 + 2 )(1 − 2 )(3 − 2) A= + = = = (3 − 2 )(3 + 2) = −1 + + (1 + 2 )(3 + 2) 2/ a/ x +1 x −1+ x + 1− x +1 x −2 B =( )( ) =( )( )= x ( x...

Xem thêm: Trời Làm Mưa Thế Nào? Vòng Tuần Hoàn Của Nước Là Gì Trời Làm Mưa Thế Nào


*

... ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt Năm học 2 010 – 2011 25 26 27 28 KỲ THI TUYỂN SINH 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2 010 – 2011 Mơn thi: TỐN Thời gian: 120 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ THI CHÍNH ... DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt KHĨA NGÀY : 30 - - 2 010 Mơn thi: TỐN Thời gian: 120 phút ( khơng kể thời gian phát đề) Ngày thi: 01/7/2 010 bài ... K I p x A SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông Năm học 2 010 – 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: TỐN Ngày thi: 22 tháng năm 2 010 thời gian làm bài: 120phút bài xích I (2,5 điểm)...
*

... A100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 Tính phường = a2 010 + b2 010 Ta có = a100 + b100 – (a101 + b101) = a101 + b101 – (a102 + b102) ⇒ a100(1 – a) + b100(1 – b) = a101(1 – a) + b101(1 – b) ⇒ a100(1 ... Ngun Ch ng minh r ng: mét vuông + n2 h phường s b) cho hai s dương a, b th a a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 Tính phường = a2 010 + b2 010 Câu : (2 điểm) mang lại tam giác OAB vng cân nặng t i O v i OA = OB = 2a ... + bc + + c + ca 76 733 3
37 615 5
25 274 4
28 487 7
2 738 1
4 265 2