romanhords.com đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạnCâu hỏi trắc nghiệm môn Logic học có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm môn logic học có đáp án


*

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LOGIC HỌC CÓ ĐÁP ÁN

1. Các yếu tố lôgích của suy luận là gì?

A) Đại tiền đề, tiểu tiền đề và kết luận.

B) Tiền từ, hậu từ và liên từ lôgích.

C) Chủ từ, vị từ, hệ từ và lượng từ.

D) Tiền đề, kết luận và cơ sở lôgích.

2. Thế nào là suy luận hợp lôgích?

A) SL tuân thủ mọi quy tắc lôgích hình thức.

B) SL từ tiền đề đúng và tuân thủ mọi quy tắc lôgích.

C) SL luôn đưa đến kết luận xác thực.

D) SL có lý nhưng luôn đưa đến kết luận sai lầm.

3. Thế nào là suy luận đúng?

A) Suy luận hợp lôgích.

B) Suy luận đưa đến kết luận đúng.

C) Suy luận hợp lôgích và xuất phát từ mọi tiền đề đều xác thực.

D) A), B), C) đều đúng.

4. Thao tác lôgích đi từ tiền đề là 1 phán đoán dạng A, E, I, O để rút ra kết luận cũng là 1 phán đoán dạng trên cùng chất, nhưng có vị từ và chủ từ đổi chỗ cho nhau được gọi là gì?

A) Diễn dịch trực tiếp.

B) Phép đổi chất.

D) Suy luận theo hình vuông lôgích.

5. Theo phép đổi chỗ, nếu tiền đề là A thì kết luận hợp lôgích là gì?

A) A.

B) I.

C) E.

D) A hay I.

6. Theo phép đổi chỗ, nếu tiền đề là I thì kết luận hợp lôgích là gì?

A) A.

B) I hay A.

C) E.

D) I.

7. Theo phép đổi chỗ, nếu tiền đề là E thì kết luận hợp lôgích là gì?

A) A.

B) I.

C) E hay O.

D) A hay I.

8. Theo phép đổi chỗ, nếu tiền đề là O thì kết luận hợp lôgích là gì?

A) A hay I.

B) I.

C) E hay O.

D) Cả A), B) và C) đều sai.

9. Thao tác lôgích đi từ tiền đề là 1 phán đoán dạng A, E, I, O để rút ra kết luận cũng là 1 phán đoán dạng trên cùng lượng cùng chủ từ, nhưng khác chất và có vị từ là khái niệm mâu thuẫn với khái niệm đóng vai trò vị từ của tiền đề được gọi là gì?

A) Diễn dịch trực tiếp.

B) Phép đổi chất.

C) Phép đổi chỗ.

D) Suy luận theo hình vuông lôgích.

10. Nếu tiền đề là A, dựa theo phép đổi chất, kết luận hợp lôgích là gì?

A) A.

B) I.

Xem thêm: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Dùng Hằng Đẳng Thức

C) E hay O.

D) A hay I.

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi ôn tập môn Logic học có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website romanhords.com chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!