Tổng hợp đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5

Tổng hợp đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5 là đề thi giải Toán bởi Tiếng Anh qua mạng giành riêng cho học sinh lớp 5 bao gồm đáp án đi cùng. Hi vọng thông qua bài toán ôn luyện với các đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5 sẽ giúp đỡ các em ôn tập với củng gắng kiến thức, nhằm mục đích đạt kết quả cao trong số vòng tiếp sau của hội thi Violympic giải Toán giờ đồng hồ Anh qua mạng.

Bạn đang xem: Đề thi toán tiếng anh lớp 5


Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 0.6 hour = .............. Minutes.

Question 2: 12 hours 24 minutes x 2 = ............. Hours.

(Write your answer by decimal in the simplest form)


Question 3: 51 hours = ............ Days.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4: 5 minutes 27 seconds : 3 = .......... Seconds.

Question 5: How fast is Anna going if she runs 8 miles in the park in only 2 hours?

Question 6: How fast is Jack going if the train he is on travels 20 miles in just 6 minutes?

Question 7: How far will Mary travel if she rides her motorbike for 24 minutes at a speed of 75 miles/hour?

Question 8: Yesterday Peter roller skated for 2.5 hours at a tốc độ of 6 km/h. How many kilometers did he skate?

Question 9: The area of a rectangle ABCD is 56cm2. Given a random point E inside of ABCD. Find the total area of triangles AED & BEC.

Question 10: The distance between 2 trees is 300 meters. It will take a bird 30 seconds to lớn fly between these 2 trees. How fast is the bird in kilometer per hour?

Exam number 2: Cóc xoàn tài ba

Question 1: Which of following is correct?


a. 100 + 64 = 104 + 60

b. 100 + 64 = 140 + 6

c. 100 + 64 = 106 + 40

d. 100 + 64 = 10 + 64

Question 2: Write as a decimal.

The result is .........

a. 23,05 b. 23,0005 c. 23,005 d. 235

Question 3: Find the value of x such that x + 3/7 = 26/21

a. 7/21 b. 23/21 c. 23/14 d. 17/21

Question 4: Calculate: 23,61 x 4,23 = .........

Xem thêm: Top 15 Con Vịt Tiếng Anh Đọc Là Gì, Top 15 Con Vịt Đọc Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2021

a. 9987,03 b. 92,1403 c. 99,8703 d. 9214,03

Question 5: This shape is made of several small cubes. Find the surface area of the shape, if each side of small cube is 2cm long.


Question 8: What is the difference between the sum of the first 2016 even natural numbersand the first năm 2016 odd natural numbers?

a. 4031 b. Năm nhâm thìn c. 4030 d. 2015

Question 9: Jack buys sofas from a wholesale market for $3750, và then he sells all of them at a loss of 4%. How much money did he sell each sofa for?

a. $3900 b. $156 c. $3600 d. $144

Question 10: A square picture was cut along the lines into 9 pieces. Which of the following shapes below was missing piece?

Exam number 3: sắp xếp các giá trị theo vật dụng tự tăng dần

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 5

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36

Question 2: 24,8

Question 3: 2,125

Question 4: 109

Question 5: 4

Question 6: 200

Question 7: 30

Question 8: 15

Question 9: 28


Question 10: 36

Exam number 2: Cóc tiến thưởng tài ba

Question 1: a

Question 2: a

Question 3: d

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: a

Question 7: a

Question 8: b

Question 9: d

Question 10: c

Exam number 3: sắp tới xếp các giá trị theo thiết bị tự tăng dần

(3) Tài liệu vẫn còn, mời chúng ta tải về để thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
romanhords.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 2.975 Lượt xem: 13.022 Dung lượng: 497,7 KB
Liên kết cài đặt về

Link romanhords.com chính thức:

Tổng đúng theo đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 5 tải về Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA