Bạn đang xem tư liệu "Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học tập 2016-2017 (Có đáp án)", để mua tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 6

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
bo_de_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2016_2017_co_dap_a.doc

Nội dung text: cỗ đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học tập 2016-2017 (Có đáp án)

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC năm nhâm thìn - 2017 ĐỀ SỐ 1 PHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC năm 2016 - 2017 MÔN: TOÁN LỚP 6 thời hạn làm bài: 90 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1. Công dụng phép tính: 879.2 + 879.996 + 3.879 là: A. 887799 B. 897897 C. 879897 D. 879879 Câu 2. Số tự nhiên và thoải mái x trong phép tính: 23(x – 1) + 19 = 65 là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Câu 3. Nếu như a 6 với b 9 thì tổng a + b chia hết cho: A. 3 B. 6 C. 9 D. 15 Câu 4. BCNN (10, 14, 18) là: A. 24 . 5 . 7 B. 2. 32.5.7 C. 24.5. 7 D. 5 .7 Câu 5. Cho hình vẽ, biết AB = 4cm, AC = 7cm. Độ dài đoạn thẳng BC là: A. 3cm 4 C. 2cm D. 11cm B. Cm 3 Câu 6. Mang lại M, N, p thuộc thuộc một đường thẳng, điểm Q ko thuộc con đường thẳng đó. Vẽ tất cả các mặt đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được: A. 3 đường thẳng B. 5 mặt đường thẳng. C. 4 mặt đường thẳng D. 6 mặt đường thẳng II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 7. Thực hiện các phép tính sau một phương pháp hợp lý. A) 463 + 318 + 137 - 118 b) 45 15 :3 c) 737737. 255 - 255255. 737 Câu 8. Tìm số tự nhiên x, biết:a) 7x - 8 = 713 b) 2448 : <119 - (x - 6)> = 24 c) năm nhâm thìn – 100.(x + 11) = 27 : 23 Câu 9. Một đơn vị chức năng bộ nhóm khi xếp hàng mỗi mặt hàng có trăng tròn người, 25 bạn hoặc 30 bạn đều vượt 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 fan thì đầy đủ (không có hàng nào thiếu, không ai ở kế bên hàng). Hỏi đơn vị chức năng có bao nhiêu người, biết rằng số fan của đơn vị chưa cho 1000? Câu 10. Bên trên tia Ax mang hai điểm B, C sao để cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N theo lần lượt là trung điểm của AB với BC. A) minh chứng rằng điểm B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC; b) Tính độ lâu năm đoạn thẳng MN. Câu 11. Cho p là một trong những nguyên tố. Chứng minh rằng nhì số 8p - 1 cùng 8p + 1 không đôi khi là số nguyên tố.ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 D D A B A C II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM a 800 0,5 7 b 40 0,5 c 0 0,5 a 7x - 8 = 713 7x = 721 x = 103 0,5 2448 : <119 - (x - 6)> = 24 119 – (x – 6) = 102 0,5 b 8 x – 6 = 17 x = 23 2016 – 100.( x + 11) = 27 : 23 năm 2016 – 100.( x + 11) = 24 = 16 0,5 c 100.( x + 11) = 2000 x + 11 = 20 x = 9 hotline số người của đơn vị bộ nhóm là x (x N*, 15 0,5 vì trên tia Ax gồm AB 3. Do phường là số yếu tắc nên phường không phân chia hết cho 3 suy ra 8p không chia hết cho 3. Mà trong bố số trường đoản cú nhiên liên tục 0,5 8p – 1, 8p, 8p + 1 luôn tồn tại một số chia hết mang lại 3. đề xuất trong 2 số 8p – 1 cùng 8p + 1 luôn có 1 số chia hết mang lại 3. Tuyệt 8p – 1 và 8p + 1 không đôi khi là số nguyên tố giữ ý: học viên làm theo phong cách khác đúng vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa.ĐỀ SỐ 2 PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC năm nhâm thìn – 2017 TRƯỜNG trung học cơ sở YÊN MỸ Môn: Toán 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1,0 điểm): cho các tập hòa hợp A = 1; 2; x; B = 1; 2; 3; x; y Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống. 1 A y A y B A B Câu 2. (1,0 điểm): search tổng các số nguyên x, biết: a) -20 ≤ x ≤ 20 b) 0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 Câu ý ngôn từ Điểm 1 1 A y  A y B A B 1,0 bởi -20 x trăng tròn và x Z nên x  20; 19; 18; 17 17;18;19;20 a) 0,5 Vậy tổng những số nguyên x là: (-20 + 20) + (-19 + 19) + + (-1 + 1) + 0 = 0 2 bởi 0 hotline số sách cần tìm là x thì x là bội bình thường của 12, 16, 18 0,25 và 250 9 Tính tổng số cân của mèo, chó, thỏ là: 0,25 (10 + 24 + 20) : 2 = 27kg riêng biệt chú thỏ nặng trĩu là: 0,25 27 - 24 = 3kg lưu giữ ý: Nếu học viên giải theo phong cách khác mà lập luận chặt chẽ, vẽ hình đúng vẫn cho điểm buổi tối đa bài đó.ĐỀ SỐ 3 TRƯỜNG thcs ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC năm nhâm thìn - 2017 MÔN: TOÁN LỚP 6 thời hạn làm bài: 90 phút Câu I. (2,0 điểm) cho tập hòa hợp A gồm những số nguyên to hơn – 3 và nhỏ hơn 4. 1. Viết tập phù hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và chỉ ra đặc thù đặc trưng của bộ phận của tập hợp. 2. Tập A gồm bao nhiêu phần tử. 3. Tính tổng các thành phần của tập hợp A. 4. Viết tập B gồm những số thoải mái và tự nhiên mà B A. Câu II. (1,5 điểm) tìm kiếm x biết: 1. X 1 0 . 2. (23x – 7).710 = 712 Câu III. (2,5 điểm) 1. Phân tích những số 72, 96, 120 ra quá số nguyên tố. 2. Tìm kiếm ƯCLN (72, 96, 120). Từ đó tìm ƯC (72, 96, 120). 3. Học viên khối 6 khi xếp thành sản phẩm 2, mặt hàng 3, sản phẩm 5 hầu hết thừa 1 bạn. Hỏi số học sinh đó bằng bao nhiêu, hiểu được số học sinh trong khoảng chừng 180 đến 200 bạn. Câu IV. (3,0 điểm) trên tia Ox đem 2 điểm A cùng B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm. 1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vị sao?. 2. Tính độ dài đoạn thẳng AB. 3. Điểm A liệu có phải là trung điểm của đoạn trực tiếp OB không? vày sao? 4. điện thoại tư vấn M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn trực tiếp MN. Câu V. (1,0 điểm) Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ + 32012 bao gồm chia hết mang lại 120 không? do sao?ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 Câu Đáp án Điểm 1. Phương pháp 1: A = {A = { x Z/ - 3 Vậy, số học sinh cần search là 181 học sinh O M A N B x 1) Điểm A nằm giữa hai điểm O với B bởi vì OA AB. 0,5 1 1 1 4) Ta có: OM = OA; MN = AB. Nên OM + MN = (OA + AB) 2 2 2 0,5 1 1 tuyệt MN = AB = .8 = 4 2 2 0,5 Vậy, MN = 4cm. Ta có: 31 = 3; 32 = 9; 33 = 27; 34 = 81 vị đó: 31 + 32 + 33 + 34 = 3 + 9 + 27 + 81 = 120 0,25 Nên: 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ + 32012 = (31 + 32 + 33 + 34) + (35+ 0,25 Câu V 36 + 37 + 38)+ + (32009 + 32010 + 32011 + 32012) = (31 + 32 + 33 + 34) + 34(31 + 32 + 33 + 34) + + 32008(31 + 32 + 33 + 34) = 120 + 34.120 0,25 2008 4 2008 + + 3 .120 = 120(1 + 3 + + 3 ) 120 . Vậy 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ + 32012 phân tách hết đến 120. 0,25ĐỀ SÔ 4 PHÒNG GD VÀ ĐT NINH HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN lớp 6 BẢN CHÍNH thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời hạn phát đề) bài xích 1. (2,25 điểm) tiến hành phép tính a) 2.52 – 176 : 23 b) 17.5 + 7.17 – 16.12 c) 2015 + <38 – (7 – 1)2> – 20170 bài 2. (2,25 điểm) search x, biết a) 8.x + đôi mươi = 76 b) 10 + 2.(x – 9) = 45 : 43 c) 54 x; 270 x và đôi mươi ≤ x ≤ 30 bài bác 3. (1,5 điểm) a) Tính số thành phần của tập hợp A = 17; 19; 21; 23; . ; 2017 b) Viết tập P những số nguyên tố nhỏ hơn 10. C) chuẩn bị xếp những số nguyên sau theo máy tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0 bài bác 4. (1,5 điểm) Số học sinh khối 6 của trường là một trong những tự nhiên có cha chữ số. Mỗi lúc xếp hàng 18, mặt hàng 21, sản phẩm 24 hầu như vừa đầy đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó. Bài xích 5. (2,0 điểm) trên tia Ox, vẽ nhị điểm A với B làm sao để cho OA = 4cm, OB = 7cm. A) Trong tía điểm O, A, B thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại? do sao? b) đối chiếu OA và AB. C) bên trên tia BO vẽ điểm C làm thế nào cho BC = 5cm. Tính AC, từ kia hãy minh chứng C là trung điểm của đoạn thẳng OA. Bài bác 6 (0,5 điểm) tìm kiếm số tự nhiên n, biết 2.n + 5 chia hết mang lại n + 1ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 bài Đáp án Điểm 2.52 – 176 : 23 0,75 = 2.25 – 176 : 8 0,25 1.a = 50 – 22 0,25 = 28 0,25 17.5 + 7.17 – 16.12 0,75 = 17.(5 + 7) – 16.12 0,25 1.b = 17.12 – 16.12 0,25 = 12.(17 – 16) =12.1 = 12 0,25 2015 + <38 – (7 – 1)2> – 20170 0,75 = năm ngoái + <38 – 62> – 20170 0,25 1.c = năm ngoái + <38 – 36> – 1 0,25 = 2015 + 2 – 1 = năm 2016 0,25 8.x + 20 = 76 0,75 8.x = 76 – trăng tròn 2.a 8.x = 56 0,25 x = 56 : 8 0,25 x = 7 0,25 Vậy x = 7 10 + 2.(x – 9) = 45 : 43 0,75 10 + 2.(x – 9) = 42 = 16 0,25 2.b 2.(x – 9) = 16 – 10 = 6 0,25 x – 9 = 6 : 2 = 3 0,25 x = 3 + 9 = 12Vậy x = 12 54 x; 270 x và đôi mươi ≤ x ≤ 30 0,75 + Ta có: 54 x và 270 x x ƯC(54, 270) 0,25 + Ta có: 54 = 2.33 270 = 2.5.33 0,25 2.c Suy ra ƯCLN(54, 270) = 2.33 = 54 ƯC(54, 270) = Ư(54) = 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54 Vì đôi mươi x 30 bắt buộc x = 27 0,25 Vậy x = 27 Tính số thành phần của tập vừa lòng A = 17; 19; 21; 23; . ; 2017 0,5 3.a Số phần tử của tập vừa lòng A là: (2017 - 17) : 2 + 1 = 1001 0,5 Viết tập P các số nguyên tố nhỏ dại hơn 10. 0,5 3.b Tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là phường = 2; 3; 5; 7 0,5 chuẩn bị xếp những số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0,5 3.c 0 sắp xếp đúng -12; -9; -5; 0; 3; 4; 6 0,5 Số học sinh khối 6 của ngôi trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi một khi xếp mặt hàng 18, mặt hàng 21, sản phẩm 24 đầy đủ vừa đầy đủ hàng. Search số học viên 1,5 khối 6 của ngôi trường đó. + điện thoại tư vấn x là số học sinh khối 6 nên tìm 0,25 4 + Ta gồm x BC(18; 21; 24) 0,25 + BCNN(18; 21; 24) = 504 0,25 + đề xuất BC(18; 21; 24) = 0; 504; 1008; 0,25 + vì chưng x là số tự nhiên và thoải mái có bố chữ số bắt buộc suy ra x = 504 0,25 + Vậy số học viên khối 6 của trường là 504 học sinh 0,25O C A B x 0,25 OA = 4cm; OB = 7cm; BC = 5cm 5.a Trong cha điểm O, A, B thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại? bởi vì 0,5 sao? + Điểm A nằm giữa hai điểm O cùng B. 0,25 + vì trên tia Ox, bao gồm OA AB (do 4cm > 3cm) 0,25 Vậy OA > AB bên trên tia BO vẽ điểm C thế nào cho BC = 5cm. Tính AC. Trường đoản cú đó chứng minh 0,5 C là trung điểm của đoạn thẳng OA. + trên tia BO, có bố Tìm số tự nhiên và thoải mái n, biết 2.n + 5 phân chia hết cho n + 1 0,5 + Ta có 2. N + 5 n + 1 2.n + 2.1 + 3 n + 1 2.(n + 1) + 3 n + 1 0,25 3 n + 1 6  n + 1 Ư (3) + Ta bao gồm Ư(3) = 1; 3 Suy ra n + 1 = 1 n = 0 0,25 n + 1 = 3 n = 2 Vậy n 0; 2ĐỀ SỐ 5 ngôi trường ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 Lớp MÔN: TOÁN LỚP 6 Họ và tên thời hạn làm bài: 120 phút I. Lí thuyết (2,0 điểm) Câu 1 (1,0 điểm): tuyên bố qui tắc cộng hai số nguyên âm. Áp dụng tính: (- 14) + (- 25) Câu 2 (1,0 điểm): Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì? Vẽ trung điểm M của đoạn trực tiếp AB. II. Bài xích tập (8,0 điểm) bài xích 1 (2,0 điểm) a) Viết tác dụng phép tính bên dưới dạng một lũy quá 75.7 32 : 23 b) search ƯCLN (40, 140) c) tra cứu BCNN (45, 160) bài 2 (2,0 điểm) a) triển khai phép tính (tính nhanh nếu tất cả thể) (6 - 10) + 150 75.95 - 75.45 b) search x biết 45 - 4x = 37 (3x – 6).3 = 34 bài 3 (1,0 điểm): Điền chữ số vào vệt * nhằm số 3*5 phân tách hết mang lại 9. Bài 4 (1,0 điểm): học viên khối 6 của một trường vào lúc 230 mang đến 270 em. Lúc xếp hàng 12, sản phẩm 15, hàng 20 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó. Bài xích 5 (2,0 điểm): trên tia Ox, vẽ nhì điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. A) Điểm A có nằm trong lòng O với B không? vì sao? b) Điểm A tất cả là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vị sao?ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 Đáp án Biểu điểm I. Lí thuyết (2,0 điểm) Câu 1: 0,5 - tuyên bố qui tắc cùng hai số nguyên âm đúng 0,5 - Áp dụng tính đúng: (- 14) + (- 25) = - (14 + 25) = - 39 Câu 2: - vạc biểu tư tưởng trung điểm của đoạn trực tiếp AB đúng 0,5 - Vẽ hình đúng 0,5 II.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Remote Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Remote, Nghĩa Của Từ : Remote

Bài bác tập (8,0 điểm) bài xích 1 (2,0 điểm): a) Viết tác dụng phép tính dưới dạng một lũy thừa 75.7 = 75 + 1 = 76 0,5 32 : 23 = 25 : 23 = 25 - 3 = 22 0,5 b) ƯCLN(40, 140) = 20 0,5 c) BCNN (45, 160) = 1440 0,5 bài bác 2 (2,0 điểm) a) triển khai phép tính (tính nhanh nếu tất cả thể) (7 - 10) + 139 = (-3) + 139 = 136 0,5 75.95 - 75.45 = 75.(95 - 45) = 75.50 = 3750 0,5 b) tra cứu x biết: 45 - 4x = 37 0,25 4x = 45 - 37 4x = 8 0,25 x = 2 (3x – 6).3 = 34 3x – 6 = 34 : 3 0,25 3x – 6 = 333x = 27 + 6 x = 33 : 3 0,25 x = 11 bài bác 3 (1,0 điểm) * 1; 9 1,0 bài 4 (1,0 điểm) Tính đúng số học sinh khối 6 của trường chính là 240 học sinh. 1,0 bài xích 5 (2,0 điểm) O 2cm A B x 0,5 4cm a) bên trên tia Ox vì OA