Top 3 Đề thi thân học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm 3 đề thi, tất cả kèm theo cả giải đáp để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục tiêu đạt công dụng tốt nhất mang đến kì thi thân kì. Mời các em tham khảo


Đề kiểm tra giữa học tập kì 2 môn Toán lớp 5

2. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 13. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 24. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề chất vấn môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu02010101010501
Câu số1, 23495
Số điểm1,5 đ01 đ01 đ02 đ01 đ4,5 đ02 đ
2Đại lượng cùng đo đại lượngSố câu010102
Câu số76
Số điểm01 đ0,5 đ1,5 đ
3Yếu tố hình họcSố câu0101
Câu số10
Số điểm01 đ01 đ
4Số đo thời gianSố câu0101
Câu số8
Số điểm01 đ01 đ
Tổng số câu0202020101020604
Tổng số0202030310
Số điểm1,5 đ02 đ3,5 đ03 đ10 đ

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Trường:.........................

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 giữa kì 2

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2020 - 2021MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có công dụng đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 3: Lớp học có 32 học viên số học cô gái 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 núm kỷ .............năm. Số tương thích điền vào chỗ chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số phù hợp điền vào nơi chấm nhằm 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào địa điểm chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: search x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ đồng hồ 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang có đáy béo 120dm, đáy nhỏ bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.


2.1. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Câu1234567
Ý đúngABDDABC
Điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm0,5 điểm1 điểm

Câu 8: tìm kiếm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 giờ đồng hồ 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9 giờ 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang có đáy béo 120dm, đáy bé bỏng 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

3. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12m3 40dm3 = ..... M3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân tương thích để điền vào vị trí chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang bao gồm độ dài hai lòng lần lượt là 26cm với 64cm, độ cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5. (0,5đ): Số phù hợp vào chỗ chấm: 2,4 giờ =…phút

A. 90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 9dm, chiều rộng lớn 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Từ luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):


a, 3h 9 phút + 8 giờ 12 phút

b, 15 giờ 42 phút -7 tiếng 30 phút

c, 3 phút 15 giây x 3

d, 18 tiếng 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng cách thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): một căn phòng ngoài mặt hộp chữ nhật gồm chiều dài 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và chiều cao 4m. Bạn ta quét vôi tường bao bọc căn phòng và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2.

Bài 4 (1đ).Hình hộp chữ nhật p được xếp bởi những hình lập phương nhỏ dại bằng nhau. Nếu sơn màu tất cả các mặt của hình phường thì số hình lập phương nhỏ dại được sơn nhị mặt là từng nào hình?

3.1. Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Từ bỏ luận:

Bài 1 (2 điểm): mỗi phép tính đúng cho 0,5 đ

a. 11 giờ 21 phút

b. 8 giờ 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3 giờ 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích bao phủ căn phòng đó là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích è của hộ gia đình đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích đề xuất quét vôi của căn phòng đó là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): 20 hình

4. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

“Năm phẩy không trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Chữ số 5 trong số 254,836 chỉ:

A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2


Số thập phân gồm: “Ba mươi hai 1-1 vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. X = 15,76

B. X = 15,6

C. X = 14,67

D. X = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Số thích hợp điền vào vị trí chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính với tính: M3

a/ 5 phút 6 giây x 5

b/ khoảng 30 phút 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 mon = 3 năm 9 tháng

b/ 12 tiếng 24 phút – 5 giờ 37 phút = 6 giờ đồng hồ 47 phút

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 tiếng 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

Một bánh xe ô tô có nửa đường kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe xe hơi là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có tía xe chở gạo, xe trước tiên chở được 10,5 tấn, xe đồ vật hai chở được không ít hơn xe trước tiên 1,7 tấn và ít hơn xe thứ cha 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một chống học bản thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 10m, chiều rộng 6m, độ cao 5m . Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

4.1. Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn lớp 5 môn Toán số 3

Câu 1. Lựa chọn B

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn C

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Lựa chọn D

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng S

b/ 12 giờ 24 phút – 5 giờ đồng hồ 37 phút = 6 giờ 47 phút Đ

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe ô tô có nửa đường kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe xe hơi là: chọn B

Câu 9 (1đ) Có cha xe chở gạo, xe đầu tiên chở được 10,5 tấn, xe lắp thêm hai chở được rất nhiều hơn xe trước tiên 1,7 tấn và ít hơn xe thứ bố 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tấn? M3

Bài giải

Số tấn gạo xe trang bị hai chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe pháo thứ cha chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ) Một phòng học ngoại hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 10m, chiều rộng 6m, độ cao 5m. Fan ta quét vôi bên phía trong bốn bức tường bao phủ phòng học với trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

Bài giải

Diện tích bao phủ phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích trần nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích đề xuất quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)


Đáp số: 212,2 m2

* xem xét cho các bài giải toán:

- Nếu giải thuật sai, phép tính đúng thì quanh đó điểm phép tính đó.

- Nếu lời giải đúng phép tính không đúng thì tính điểm giải thuật bằng một phần hai số điểm của phép tính đó.

Sai đơn vị chức năng trừ 0,25 điểm toàn bài.

Xem thêm: Kỹ Thuật Nuôi Ba Ba - Hướng Dẫn Nuôi Baba Đơn Giản

Mời độc giả cùng xem thêm tại mục giáo dục đào tạo và huấn luyện trong mục biểu mẫu mã nhé.