Tổng hợp cỗ 5 đề chất vấn học kì 1 lớp 2 năm 2021 bao gồm đáp án và lý giải giải bỏ ra tiết. Cung ứng các em ôn luyện giải phản ánh hiệu quả, chuẩn bị tốt mang đến kì thi đặc biệt quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 2 học kỳ 1


Nội dung bài bác viết

Đề thi Toán học tập kì 1 lớp 2 năm 2021 - Đề số 1 Đề Toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2021 - Đề số 3 Đề bình chọn cuối kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 4 Đề thi Toán lớp 2 kì 1 năm 2021 - Đề số 5

Kì thi học kì 1 chuẩn bị tới, nhu cầu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi bao gồm thống bao gồm lời giải cụ thể của những em học sinh là cực kỳ lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công xem thêm thông tin Bộ 5 đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nội dung được đánh giá có cấu tạo chung của đề thi cuối kì bên trên toàn quốc, hỗ trợ các em làm cho quen với cấu tạo đề thi môn Toán lớp 2 cùng nội dung kiến thức và kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề tại đây.

Đề thi Toán học kì 1 lớp 2 năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Số ngay tức khắc trước của 69 là:

 A. 60

 B. 68

 C. 70

 D. 80

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

 A. 10

 B. 90

 C. 99

 D. 100

Câu 3. Điền dấu(, =) tương thích vào địa điểm chấm: 23 + 45 … 90 – 30

 A.

 C. =

 D. +

Câu 4. Cho phép tính: … + 65 = 100. Số buộc phải điền vào vị trí chấm là

 A. 90

 B. 35

 C. 100

 D. 30

Câu 5. 1 ngày có …. Giờ. Số đề nghị điền vào vị trí chấm là:

 A. 12

 B. 24

 C. 14

 D. 15

Câu 6.

Hình trên bao gồm số hình tứ giác là:

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Phần II: trường đoản cú luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

26 + 29

45 + 38

41 - 27

60 – 16

Câu 8. Tìm x, biết:

x + 28 = 54

44 + x = 72

x – 38 = 62

98 - x = 19

Câu 9. Bao ngô trọng lượng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng rộng bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Năm nay, cha Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi trong năm này Lan bao nhiêu tuổi?

Câu 11. Trong một phép tính trừ gồm số bị trừ thông qua số trừ và bởi 16 thì từ bây giờ hiệu bằng mấy?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. B

Câu 5. B

Câu 6. C

Phần II: từ Luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

Câu 8. Tìm x, biết:

Câu 9.

Đổi: 5 chục = 50

Bao thóc nặng trĩu số ki-lô-gam là:

50 + 5 = 55 (kg)

Đáp số: 55kg thóc

Câu 10.

Năm nay Lan bao gồm số tuổi là:

43 – 35 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

Câu 11.

Số bị trừ là: 16

Số trừ là: 16

Hiệu nhị số là: 16 – 16 = 0

Đáp số: 0

Đề Toán lớp 2 học kỳ một năm 2021 - Đề số 2

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

Câu 1. Phép tính nào sau đó là đúng?

 A. 17 – 5 = 22

 B. 18 – 5 = 23

 C. 19 – 5 = 15

 D. 16 – 5 = 11

Câu 2. Tìm x, biết: x – 13 = 20

 A. X = 7

 B. X = 33

 C. X = 13

 D. X = 23

Câu 3. Tính: 20 kg + 15 kilogam = ?

 A. 15 kg

 B. 25 kg

 C. 35 kg

 D. 45 kg

Câu 4. Kết trái của phép tính 100 – 26 + 12 là

 A. 86

 B. 74

 C. 38

 D. 84

Phần II: tự Luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Câu 2. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên;

+ gồm ……. Hình tứ giác

+ bao gồm ……. Hình tam giác

Câu 3. Điền dấu >, 19 – 9

Câu 4:

Số xe hơi đã rời bến là:

35 – 12 = 23 (ô tô)

Đáp số: 23 ô tô

Câu 5: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 ; 26

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - Đề số 3

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1. Số 95 hiểu là:

 A. Chín mươi năm

 B. Chín lăm

 C. Chín mươi lăm

Câu 2. 28 + 2 - đôi mươi = ... Kết quả của phép tính là:

 A. 10

 B. 20

 C. 30

Câu 3. Tìm x, biết: x - 45 = 13

 A. X = 32

 B. X = 58

 C. X = 68

Câu 4. Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

 A. 15

 B. 33

 C. 38

Câu 5. 90cm = .......dm. Số đề xuất điền vào chỗ chấm là:

 A. 9

 B. 90

 C. 900

Câu 6. Hình vẽ bên có:

 A. 3 hình chữ nhật

 B. 4 hình chữ nhật

 C. 5 hình chữ nhật

Phần II: tự Luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26

b) 46 + 54

c) 93 – 37

d) 100 – 28

Câu 8. Một siêu thị buổi sáng bán được 42 lít dầu với bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu lít dầu?

Câu 9. Tính nhanh:

48 + 49 -9 - 8

24 + 65 - 4 – 5

Câu 10. Hãy viết 2 phép trừ có hiệu thông qua số trừ.

Đáp án đề thi học tập kì 1 Toán lớp hai năm 2021 - Đề số 3

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. C

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. B

Câu 5. A

Câu 6. C

Phần II: từ bỏ Luận

Câu 7.

Câu 8.

Số lít dầu buổi chiều shop bán được là:

42 - 7 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít dầu

Câu 9. Tính nhanh:

48 + 49 - 9 - 8 = (48 -8) + (49 – 9) = 40 + 40 = 80

24 + 65 - 4 – 5 = (24 – 4) + (65 – 5) = trăng tròn + 60 = 80

Câu 10.

Phép tính:

10 – 5 = 5

50 – 25 = 25

Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 4

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng.

Câu 1. Trong phép trừ 56 - 23 = 33, số 56 gọi là:

 A. Hiệu

 B. Số bị trừ

 C. Số trừ

Câu 2. Một ngày tất cả mấy giờ?

 A. 10 giờ

 B. 12 giờ

 C. 24 giờ

Câu 3. Cho phép tính: 14 + 2 =...

Số cần điền vào nơi chấm là:

 A. 16

 B. 20

 C. 26

Câu 4. Phép tính như thế nào dưới dưới đây có tác dụng là 100?

 A. 55 + 35

 B. 23 + 76

 C. 69 + 31

Câu 5. Tìm x , biết: 9 + x = 14

 A. X = 5

 B. X = 23

 C. X = 6

Câu 6. Cho 5dm = ... Cm. Số thích hợp để điền vào khu vực chấm là:

 A. 10

 B. 20

 C. 50

Phần II: từ Luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

62 – 32

26 + 39

73 + 17

100 - 58

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Câu 3. Tìm x, biết:

a) 52 - x = 25

b) x + 17 = 46

Câu 4. Khối lớp Hai tất cả 94 học tập sinh. Khối lớp tía có thấp hơn khối lớp nhị 16 học tập sinh. Hỏi khối lớp bố có từng nào học sinh?

Câu 5.

Xem thêm: Sửa Bad Ổ Cứng Bằng Hiren Boot, Kiểm Tra Ổ Cứng Bằng Hiren Boot 15.2

 Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có nhì chữ số cùng số trừ là số bé nhất tất cả hai chữ số.