Tổng hợp cỗ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 có đáp án cùng lời giải chi tiết do team ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm tay nghề sưu tầm cùng biên soạn bám quá sát theo thông tứ 22 của bộ GD&ĐT. Câu chữ mỗi đề bao gồm 2 phần từ luận với trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Đề thi toan lop 2 hoc ki 2


Nội dung bài viết

Đề thi Toán học kì 2 Lớp 2 theo thông tứ 22 năm 2021 - Đề 1Đề kiểm soát Toán Lớp 2 học kì 2 theo thông tứ 22 năm 2021 - Đề số 2Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn toán theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 3

Để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 2 sắp tới, công ty chúng tôi xin trình làng đến quý thầy cô và các em học viên lớp 2 Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học tập kỳ 2 năm học 2020 - 2021 được sưu tầm cùng biên soạn bám sát theo thông tứ 22 của Bộ giáo dục và đào tạo. Được kì vọng vẫn là cách thức đánh giá học sinh một cách đúng đắn và toàn diện hơn.

Đề thi Toán học kì 2 Lớp 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề 1

Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. a. Số nhỏ bé nhất trong các số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 485B. 854C. 584

b. Số khủng nhất trong những số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 120B. 201C. 12

Câu 2. Điền dấu (>, B. C. =

Câu 3. 5 giờ đồng hồ chiều có cách gọi khác là: (M1= 0,5đ)

A. 15 giờB. 17 giờC. 5 giờ

Câu 4. Một hình tứ giác có độ dài những cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: (M3= 1đ)

A. 54B. 54cmC. 45cm

Câu 5. Số điền vào địa điểm chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 = .............. Là: (M2= 1đ)

A. 29B. 39C. 32

Câu 6. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (M3= 1đ)

a. 45 kilogam – 16kg = ……….b. 14 centimet : 2 centimet = …………

Câu 7: Hình vẽ tiếp sau đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? (M2= 0,5đ)

A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ giác 3 hình tam giác

 

Phần tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1=1.5đ)

a. 67 + 29

……………....................

……………....................

……………....................

 

b. 137 + 208

……………....................

……………....................

……………....................

 

c. 489 - 76

……………....................

……………....................

……………....................

Câu 9. Bao gồm 36 cái ghế được xếp đông đảo vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy bao gồm bao nhiêu dòng ghế? (M2= 2đ)

Bài giải

……………………...............................................................………………………………...

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 10. Tìm x: (M4= 1đ)

a. X x 3 = 3 x 10

....................................................

....................................................

....................................................

 

b. 37 – x = 27 : 3

....................................................

....................................................

....................................................

Đáp án Đề thi Toán học tập kì 2 Lớp 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề 1

Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a. A. 0,5 điểm

b. B. 0,5 điểm

Câu 2: B. 0,5 điểm

Câu 3: B. 0,5 điểm

Câu 4: B. 54cm. 1 điểm

Câu 5: A. 29. 1 điểm

Câu 6: 1 điểm

a. 29. 0,5 điểm

b. 7cm. 0,5 điểm

Câu 7: 0,5 điểm

Phần từ bỏ luận

Câu 8: 1,5 điểm - làm cho đúng từng phép tính 0,5 điểm.

Câu 9: 2 điểm

Bài giải


Câu 10: 1 điểm. Làm cho đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

a) x x 3 = 3 x 10

x x 3 = 30

x = 30 : 3

x=10

b) 37 – x = 27 : 3

37 – x = 9

x = 37 - 9

x = 28

Đề chất vấn Toán Lớp 2 học tập kì 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 giờ đồng hồ = …… phút, số yêu cầu điền vào địa điểm chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. Kết quả của phép tính 5 kg x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 các thành tích ta được kết quả là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. Có bao nhiêu số gồm hai chữ số nhưng chữ số sản phẩm chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. Cho hình vẽ:

Chu vi của tam giác trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền vệt >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = 20 + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người kia nuôi số nhỏ thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 nhỏ thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe bao gồm số du khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: kết quả của phép tính: 145 – 39 =?

A. 106

B. 168

C. 268

D. 286

Câu 2: Số lớn số 1 trong dãy số sau: 220; 291; 290; 202 là:

A. 220

B. 291

C. 290

D. 202

Câu 3: công dụng của phép tính 100 x 0 =? là:

A. 100

B. 1000

C. 10

D. 0

Câu 4: 1 km = ..... M? Số phù hợp cần điền vào chỗ trống là:

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

Câu 5: Đội Một trồng được 241 cây, team Hai trồng được ít hơn đội Một 50 cây. Hỏi nhóm Hai trồng được từng nào cây?

A. 191 cây

B. 291 cây

C. 202 cây

D. 190 cây

Câu 6: tác dụng của phép tính 5 x 7 + 35 =?

A. 70

B. 210

C. 200

D. 37

Câu 7: Chu vi hình tứ giác ABCD là:

A. 20cm

B. 19cm

C. 22cm

D. 21cm

Phần 2: tự luận

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 406 – 203 b) 556 + 28

c) 847 – 462 d) 334 + 206

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 9: tìm x

x x 9 = 27 x : 5 = 10

....................................................................................................................................

Câu 10: Tính

a) 40 kg : 4 + 21kg =……………………..

b) 300cm + 53cm – 13cm = ………………

Câu 11: bài bác toán

Mỗi túi gạo bao gồm 3 kilogam gạo. Hỏi 5 túi gạo bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

.................................................................................................................................…

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 12: Lớp 2A tất cả 9 bạn học sinh giỏi, mỗi học sinh xuất sắc được thưởng 4 quyển vở. Hỏi cô giáo nên mua tất cả bao nhiêu quyển vở nhằm thưởng cho các bạn học sinh?

.................................................................................................................................…

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm: (4 điểm)


Phần 2: từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 8 : Đặt tính rồi tính (2,0 điểm)

Mỗi phép tính đúng ghi 0, 5 điểm

Câu 9: Tìm x (1,0 điểm)

Mỗi phần đúng ghi 0,5 điểm


Câu 11(1,5 điểm)

Bài giải

5 túi gạo tất cả số ki-lô-gam gạo là:

3 x 5 = 15 kg.

Đáp số: 15 kg

Câu 12(0,5 điểm) bài xích giải:

Cô giáo yêu cầu mua tất cả số quyển vở nhằm thưởng cho chúng ta học sinh là:

9 x 4 = 36 (quyển vở)

Đáp số: 36 quyển vở.

...

Nội dung cỗ 5 đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 theo thông tứ 22 còn tiếp, mời những em xem full tại file cài về miễn phí...

File thiết lập Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học tập kỳ 2 (Có đáp án) 2021 theo thông tư 22 (P2)

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để cài về đề soát sổ toán lớp 2 học kì 2 năm học 2020 - 2021 (Phần 1) biên soạn theo thông bốn 22 tại đây, cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất.

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học viên và quý thầy cô giáo tham khảo.

Xem thêm: Tại Sao Lưu Lượng Nước Sông Càng Về Hạ Lưu Càng Giảm, Bài Tập 2 Trang 7 Tập Bản Đồ Địa Lí 8

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô tất cả thể đọc thêm nhiều tư liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán không giống được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.