Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm 5 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục tiêu đạt công dụng tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 cuối năm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 được soạn theo tiếp giáp với văn bản chương trình trong sách giáo khoa, giúp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật tốt cho kì thi học tập kì 2 đạt công dụng cao nhất.


Đề thi học kì II Toán lớp 2

2. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 13. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 24. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 35. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 46. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 55. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

1. Ma trận đề thi học tập kì II môn Toán lớp 2

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học cùng phép tính: Cộng, trừ ko nhớ (có nhớ ) vào phạm vi 1000; nhân, phân tách trong phạm vi những bảng tính đã học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; ngươi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài mặt đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài bác toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

7

3

Số điểm

2

1,5

1,5

2

2

1

5,5

4,5


2. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linh bảy ..............;

Bốn trăm mười lăm.................

- Chín trăm cha mươi tư.............;

Tám trăm tám mươi lăm.............

b) Xếp những số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo sản phẩm tự từ bé xíu đến lớn.......................................................................

- Theo thứ tự từ béo đến bé........................................................................

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =.........;

4 x 8 = .........;

20 : 2 =.......... ;

400 + 300 =..........

28 : 4 =.........;

15 : 5 = .........;

5 x 6 =...........;

800 - 500 =...........

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 94 – 36

318 + 141 784 - 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ..................

25 : 5 x 6 =..................

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô khối lượng 47 kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 6 : Tính tổng số bé xíu nhất gồm 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số

2.1. Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linh bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

- Chín trăm cha mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886


- Theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

- Theo trang bị tự từ lớn đến bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 - 500 = 300

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92 94 – 36 = 58

318 + 141 = 459 784 - 403 = 381

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô cân nặng 47 kg, bao gạo khối lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg ?

Bài giải

Bao gạo nặng nề số kg là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 : Tính tổng số nhỏ xíu nhất gồm 3 chữ số với số lớn số 1 có 2 chữ số

Bài giải

Số nhỏ xíu nhất bao gồm 3 chữ số là: 100

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Tổng số nhỏ xíu nhất gồm 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số là: 100 + 99 = 199

3. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số thích hợp vào khu vực trống.

a) 216; 217; 218; ..........; ...........;

b) 310; 320; 330; ..........; ...........;

c) các số có cha chữ số tương tự nhau là: ....................

d) Số bé xíu nhất có ba chữ số khác nhau là: ....................

Câu 2. Viết những số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn:

A. 124; 333; 262; 290; 754; 976

B. 976; 754; 333; 290; 262; 124

C. 124; 262; 290; 333; 754; 976

D. 124; 333; 290; 262; 754; 976

Câu 3. xong bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790
………………………………………………935

Câu 4. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

1m = …….dm

519cm = ………m ……..cm

2m 6dm = …….dm

14m - 8m = ……………

Câu 5. Đặt tính rồi tính:


484 + 419 562 - 325

536 + 243 879 - 356

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 6. Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu sắc 1/3 số ô vuông.

Câu 7. kiếm tìm x, biết:

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

c) 30 : x = 14 + 16

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 8. mang đến hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 9. Đội Một trồng được 350 cây, nhóm Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi cả hai team trồng được bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Tính tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số với số bé nhỏ nhất có ba chữ số.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số tương thích vào nơi trống.

a) 216; 217; 218; 219; 220;

b) 310; 320; 330; 340; 350;

c) những số có bố chữ số kiểu như nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999

d) Số nhỏ bé nhất có bố chữ số khác biệt là: 102

Câu 2.

Sắp xếp: 124; 262; 290; 333; 754; 976

Chọn C.

Câu 3.

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790790
Chín trăm tía mươi lăm935935

Câu 4. Viết số tương thích vào nơi chấm:

1m = 10dm

519cm = 5m 19cm

2m 6dm = 26dm

14m – 8m = 6m

Câu 5.


Câu 6.

Chọn C.

Câu 7.

a) x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

b) 4 × x = 12 + 8

4 × x = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

c) 30 : x = 14 + 16

30 : x = 30

x = 30 : 30

x = 1

Câu 8.

Bài giải

Chu vi tứ giác ABCD là:

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Câu 9.

Bài giải

Đội hai trồng được số kilomet là:

350 – 140 = 210 (cây)

Cả hai nhóm trồng được số lượng kilomet là:

350 + 210 = 560 (cây)

Đáp số: 560 cây

Câu 10.

Bài giải

Số tròn trăm lớn số 1 có bố chữ số là: 900

Số bé nhất có cha chữ số là: 100

Tổng hai số là: 900 + 100 = 1000

Đáp số: 1000

4. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1.

a) Số bé bỏng nhất trong các số sau là:

A. 385 B. 853 C. 583

b) Số to nhất trong những số sau là:

A. 220 B. 301 C. 312

Câu 2. Điền lốt (>, B.

b) 14 centimet : 2 = 7cm

c) 30cm × 3 = 90cm

d) 143kg + 793kg = 936kg

Câu 8.

Câu 9.

Bài giải

Mỗi dãy tất cả số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 10.

a) X x 2 = 2 x 10

X x 2 = 20

X = đôi mươi : 2

X = 10

b) 47 – X = 28 : 4

47 – X = 7

X = 47 – 7

X = 40

Câu 11

Bài giải

Các số có cha chữ số không giống nhau được lập từ ba chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn số 1 là: 543

Số nhỏ bé nhất là: 345

Tổng nhị số kia là: 543 + 345 = 888

Đáp số: 888

5. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết những số (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài mặt đường gấp khúc ABC là:

Khoanh vào câu trả lời đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. search x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. nhị đội công nhân cùng tham gia có tác dụng một con đường. Đội đầu tiên làm được 398m đường, đội thứ hai có tác dụng được 521m đường. Hỏi cả nhị đội có tác dụng được từng nào mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác có số đo những cạnh theo thứ tự là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một vài bi. Nếu như Toàn cho Hải một trong những bi bởi đúng số bi của Hải đang xuất hiện thì Hải gồm 12 viên bi. Hỏi ban đầu Hải bao gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) người ta lấy đựng một số trong những lít dầu vào những can nhỏ. Nếu đựng vào từng can 4 lít thì được tất cả 7 can với còn vượt lại 3 lít. Tính tổng cộng dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1.

a) 4 × 7 = 28

b) 5 × 9 = 45

c) 36 : 4 = 9

d) 27 : 3 = 9

Câu 2.

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402Bốn trăm linh hai
678Sáu trăm bảy mươi tám
250Hai trăm năm mươi
999Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. chọn C.

Câu 4.Câu 5.

a) 10cm = 100 mm

b) 19dm = 190 cm

c) 5m 5dm = 55 dm

d) 31dm 5cm = 315 cm

Câu 6.

a) x + 115 = 238

x = 238 – 115

x = 123

b) x – 75 = 114

x = 114 + 75

x = 189

c) x : 4 = 432 – 424

x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

Câu 7.

Sắp xếp: 123; 131; 148; 167; 169; 763; 828; 982

Câu 8.

Bài giải

Cả nhị đội làm cho được số mét đường là:

398 + 521 = 919 (m)

Đáp số: 919m đường

Câu 9.

Bài giải

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

17 + trăng tròn + 26 + 30 = 93 (cm)

Đáp số: 93cm

Câu 10.

Bài giải

a) lúc đầu Hải có số viên bi là:

12 : 2 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

b) 7 can đựng được số lít dầu là:

4 × 7 = 28 (lít)

Tổng số dầu là:

28 + 3 = 31 (lít)

Đáp số: 31 lít dầu

6. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào phần đông số nhỏ hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền vết >l, 604

127 > 100 + 20 + 5 510 > 408

309 > 212 641 > 600 + 41

Câu 4.

Câu 5.

4kg x 9 – 28kg = 36kg – 28kg = 8kg

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

5 × 8 + 8 = 40 + 8 = 48

28 - 2 × 4 = 28 – 8 = 20

Câu 6.

a.

x × 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

4 × x = 20

x = đôi mươi : 4

x = 5

c.

10 + x : 2 = 20

x : 2 = trăng tròn – 10

x : 2 = 10

x = 10 × 2

x = 20

d.

x × 3 = 27 + 3

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

e.

27 : x = 789 – 780

27 : x = 9

x = 27 : 9

x = 3

Câu 7.

Đường vội khúc gồm:

5 điểm. Các điểm kia là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên đường gấp khúc: ABCED; DECBA

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm)

Đáp số: 18cm

Câu 8.

10 cuốn sách cao là số mi-li-mét là:

5 × 10 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 9.

Số tròn chục bé bỏng nhất gồm hai chữ số là: 10

Số tức thời trước của 3 là: 2

Tích nhị số là: 10 × 2 = 20

Câu 10.

Vì số ngay tức khắc sau của 5 là 6 buộc phải số chia là 6.

Số lớn số 1 có một chữ số là 9 nên thương của phép chia là 9.

Số bị phân chia là: 9 × 6 = 54

Đáp số: 54

5. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 giờ = …… phút, số cần điền vào nơi chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. công dụng của phép tính 5 kg x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 kết quả ta được kết quả là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. bao gồm bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng chữ số sản phẩm chục gấp rất nhiều lần chữ số hàng đối chọi vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. cho hình vẽ:Chu vi của tam giác bên trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền dấu >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = 20 + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người đó nuôi số nhỏ thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe tất cả số quý khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

Trên đây là Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án bắt đầu nhất dành riêng cho các em học viên lớp 2 ôn tập, chuẩn bị cho kì thi xong học kì 2. Các đề thi được công ty chúng tôi lựa chọn kĩ càng, cân xứng với năng lực học sinh lớp 2, bao gồm luôn đáp án để những em học sinh so sánh công dụng ngay sau khoản thời gian giải đề xong.

Xem thêm: "Tạo Nghiệp, Hết Mana Là Gì Trong Liên Quân, Nghĩa Của Từ Mana Là Gì Vậy

Mời các bạn tham khảo thêm các tin tức hữu ích khác trên thể loại Học tập nằm trong mục Tài liệu.