Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 1 học tập kỳ 2 năm học 2020 - 2021 tất cả đáp án cùng lời giải chi tiết theo thông tư 27 của Bộ giáo dục và đào tạo do đội ngũ chuyên viên giàu tay nghề biên biên soạn và chia sẻ đến những em lớp 1.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 học kỳ 2 năm 2020-2021


Nội dung bài bác viết

Đề thi Toán học kì 2 Lớp một năm 2021 - Đề số 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán năm 2021 - Đề số 2Đề kiểm soát học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2021 - Đề số 3Đề thi toán Lớp 1 kỳ hai năm 2021 - Đề số 4Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2021 - Đề số 5

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu yếu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi chủ yếu thống tất cả lời giải chi tiết của những em học sinh là hết sức lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công đọc Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 1 học kỳ hai năm 2021 bao gồm đáp án và lời giải chi tiết Phần 1 với nôi dung được reviews có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên việt nam , cung ứng các em làm quen cùng với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 1 theo thông tứ 27 của bộ giáo dục cùng những dạng bài xích tập toán hay xuất hiện. Mời các em thuộc quý thầy cô quan sát và theo dõi đề trên đây.

Tham khảo thêm tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 1 liên quan:

Đề thi Toán học tập kì 2 Lớp một năm 2021 - Đề số 1

TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục với 6 solo vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đối kháng vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được viết theo thiết bị tự từ béo đến bé nhỏ là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ kế hoạch ngày hôm nay.

A. Trang bị sáu, ngày 11

B. đồ vật ba, ngày 11

C. đồ vật tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình bên tất cả bao nhiêu khối lập phương?

A.10

B. 20

C. 30

Câu 6: Điền vào địa điểm trống:

Đồng hồ nước chỉ ………….

TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, , 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số phù hợp vào sơ đồ:

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt có:

1 hình vuông vắn (0.5 điểm)5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy lâu năm 8 cm (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả hai bạn hái được 15 nhành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số tức thì trước của 52 với liền sau của 50.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán năm 2021 - Đề số 2

TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1. Số lập tức sau của số 79 là:

A. 78

B. 80

C. 70

D. 81

Câu 2. Số lớn số 1 có nhị chữ số là:

A. 9

B. 90

C. 99

D. 10

Câu 3. Số 55 hiểu là:

A. Năm mươi lăm

B. Năm lăm

C. Năm mươi năm.

Câu 4. Kết trái của phép tính: 14 + 3 - 7 là:

A. 17

B. 18

C. 24

D. 10

Câu 5. Số “Tám mươi ba” viết là:

A. 38

B. 8 cùng 3

C. 83

D. 3 với 8.

Câu 6. Số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé bỏng nhất có hai chữ số bằng:

A. 19

B. 10

C. 99

D. 29

Câu 7. Dấu điền vào chỗ chấm của 47 ……. 40 + 7 là:

A. >>

B.  62 + 23 25 + 41 87 – 5 78 – 23

……….. ……….. ……….. ………..……….. ……….. ……….. ………..……….. ……….. ……….. ………..……….. ……….. ……….. ………..

b) Tính: 

40 centimet + 16 cm = ………..

19 centimet – 9 cm = ………..

Bài 2: Viết những số: 34, 27, 91, 58.

- Theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn: ………..………..………..………..………..………..………..

- Theo đồ vật tự từ khủng đến bé: ………..………..………..………..………..………..………..

Bài 3: Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

Trong hình vẽ bên có:

a) ……….. Hình vuông.

b) ……….. Hình tam giác.

Bài 4: Vườn bên bà tất cả 46 cây vải với nhãn, trong những số đó có 24 cây vải. Hỏi vườn công ty bà bao gồm bao nhiêu cây nhãn?

Bài giải:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán năm 2021 - Đề số 2

TRẮC NGHIỆM Câu 1.Câu 2.C Câu 3.A Câu 4.D Câu 5.C Câu 6.A Câu 7.C Câu 8.C Câu 9.A Câu 10.TỰ LUẬN

Câu 1: a ) mỗi câu để tính đúng được điểm tối đa

62 + 23 = 85

25 + 41 = 66

87 - 5 = 82

78 - 23 = 55

b) Tính 

40cm + 16cm = 56cm ; 

19cm - 9cm = 10cm Câu 2:

Từ bé xíu đến lớn: 27;34;58;91

Từ to đến bé: 91;58;34; 27

Câu 3. 

a) có 1 hình vuông

b) tất cả 7 hình tam giác

Câu 4. Số cây nhãn vườn công ty bà có là: 

46 – 24 = 22 (cây)

Đáp số: 22 cây 

Đề đánh giá học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2021 - Đề số 3

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

a) trong các số: 65, 78, 94, 37 số nào to nhất

A. 37

B. 78

C. 94

b) trong các số: 37, 78, 24, 65 số nào bé nhất

A. 37

B. 78

C. 24

Câu 2: Khoanh vào vần âm trước công dụng đúng:

a) Số ngay tức thì sau của 54 là:

A. 52

B. 55

C. 53

b) Số ngay tắp lự trước của 70 là:

A. 72

B. 69

C. 71

Câu 3: Tính 32 + 50 = ?

A. 82

B. 72

C. 62Câu 4: Khoanh vào chữ cái trước hiệu quả đúng trong các số 15; 66; 40; 09; 70. Số tròn chục là

A. 15; 40

B. 66; 40

C. 40; 70

TỰ LUẬN

Câu 5: Viết số hoặc gọi số theo mẫu

Hai mươi tư: 24

36: bố mươi sáu

Bốn mươi sáu: ………

25: …………………..

Chín mươi mốt: ……..

67: ………………….Câu 6: Nối đồng hồ đeo tay với khoảng thời gian đúng:

Câu 7: Lớp 1A bao gồm 35 bạn, trong các số đó có 21 chúng ta nữ. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nam?

Bài giải

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Đáp án đề bình chọn học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2021 - Đề số 3

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng: 1đ

a) trong các số: 65, 78, 94, 37 số nào to nhất. C. 94

b) trong số số: 37, 78, 24, 65 số nào bé xíu nhất . C. 24

Câu 2: Khoanh vào vần âm trước kế;t trái đúng: M1

a) Số ngay tức thì sau của 54 là: B. 55

b) Số ngay thức thì trước của 70 là: B. 69

Câu 3: Tính 32 + 50 = ? A. 82

Câu 4: Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng:

Trong các số 15; 66; 40; 09; 70. Số tròn chục là; C. 40; 70

TỰ LUẬN

Câu 5: Viết số hoặc hiểu số theo chủng loại ( 1 điểm)

Hai mươi tư: 24

36: bố mươi sáu

Bốn mươi sáu: 46

25: hai mươi lăm

Chín mươi mốt: 91

67: Sáu mươi bảy

Câu 6: Nối đồng hồ thời trang với số giờ đúng: (1 điểm)

Câu 7: Lớp 1A gồm 35 bạn, trong các số đó có 21 bạn nữ. Hỏi lớp 1A gồm bao nhiêu các bạn nam?

Bài giải:

Lớp 1A tất cả số chúng ta nam là:

35 - 21 = 14 (bạn)

Đáp số: 14 các bạn nam

- Câu lời giải và phép tính đúng: 0, 75 đ

- Đáp số đúng: 0,25 đ

Đề thi toán Lớp 1 kỳ hai năm 2021 - Đề số 4

TRẮC NGHIỆM (6đ) ( mỗi bài xích đúng được một điểm) 

Khoanh vào nơi trống trước câu trả lời đúng.

Bài 1: kết quả của những phép tính sau: 

a) trăng tròn + 50 là:

A. 30

B. 70

C. 50

b) 15 + 2 là:

A. 14

B. 13

C. 17

c) 17 – 4 là:

A. 11

B. 12

C. 13

d) 30 - 20 là:

A. 10

B. Trăng tròn

C. 30

Bài 2: Kết quả của những phép tính sau là: 

a) 50 + 10 - 30 là:

A. 60

B. 30

C. 40

b) 13 + 4 - 2 là:

A. 14

B. 13

C. 15

Bài 3:

a) Khoanh vào số to nhất: 15, 19, 12, 16 là:

A. 19

B. 15

C. 12 b) Khoanh vào số nhỏ xíu nhất : 80, 30, 60, 40 là:

A. 80

B. 30

C. 40

Bài 4: Dấu thích hợp của những phép tính sau

a) 17 - 7…..11 là

A. >>

B. >

B. Bài 2: Giỏ trước tiên đựng 50 quả táo, giỏ thứ hai đựng 10 trái táo. Hỏi cả nhì giỏ đựng từng nào quả táo

Bài giải

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đáp án Đề thi toán Lớp 1 kỳ hai năm 2021 - Đề số 4

TRẮC NGHIỆM

Câu 1:

a) B b) C c) C d ) A

Câu 2:  a) B b) C

Câu 3:  a) A b) B

Câu 4:  a) A b) C

Câu 5: a) A b) C

Câu 6: 

a) từ nhỏ xíu đến lớn: B

b) từ mập đến bé nhỏ : A

TỰ LUẬN

Câu 1: Số trái bóng hai bạn có là : 

14 + 3 = 17 (quả bóng)

Đáp số: 17 trái bóng

Câu 2: Số quả hãng apple cả nhì giỏ đựng là: 

50 + 10 = 60 (quả táo)

Đáp số: 60 quả táo

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 - Đề số 5

TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Khoa có một tá cây viết chì, Lan gồm 12 cái bút chì. Vậy:

A. Khoa có tương đối nhiều bút chì hơn Lan.

B. Khoa gồm ít bút chì rộng Lan.

C. Khoa cùng Lan tất cả số cây viết chì bởi nhau.

Bài 2: Số phù hợp điền vào địa điểm chấm vào phép tính:

a) ….. – 51 = 8

A. 59

B. 43

C. 60

D.63

b) 11 + …..  A. 4 ngày

B. 10 ngày

C. 3 ngày

D. 9 ngày

Bài 5: Nhà Nga có một đôi con gà và 4 con vịt. Vậy công ty Nga bao gồm tất cả:

A. 5 nhỏ

B. 6 con

C. 14 nhỏ

D. 4 con

TỰ LUẬN

Bài 6: Viết phép cộng số khủng nhất có một chữ số với số nhỏ xíu nhất bao gồm 2 chữ số rồi search kết quả

………………………………………………………………………………………

Bài 7: Viết phép trừ số lớn số 1 có nhị chữ số khác biệt trừ đi số nhỏ bé nhất có hai chữ số tương tự nhau rồi search kết quả: 

………………………………………………….

Bài 8: Cho ba chữ số 4; 7, 5 hãy viết những số tất cả hai chữ số khác nhau:

………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Điền dấu ==

13 + 25 …… 40

89 – 77 … 11

34 + 42 …. 42 + 34

97 – 25 …. 86 - 13

Bài 10: Đặt tính rồi tính :

36 + 40

78 - 35

5 + 63

59 – 6

Bài 11: Số?

90 + … = 95

95 - … = 90

70 + … = 90

70 - … = 50

65 + … = 69

65 - … = 62

Bài 12: người mẹ có một bó hoa. Mẹ tặng bà 3 chục bông hoa và bộ quà tặng kèm theo chị 8 bông hoa. Hỏi bà bầu đã tặng kèm tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Bài 13: Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp nhị số làm sao cho khi cộng hai số đó thì có tác dụng là 80.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Bài 14: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho lấy số lớn trừ số nhỏ nhắn thì có tác dụng là 50.

.....................................................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2021 - Đề số 5

Câu 1.C

Câu 2.

a) A

b) A

Câu 3.B

Câu 4.B

Câu 5: 9 + 10 = 19

Câu 6: 98 - 11 = 87

Câu 7: B

Câu 8: các số bao gồm hai chữ số khác nhau là: 47; 45;75;74;54;57

Câu 9: a) 13 + 25  b) 34 + 42 = 42 + 34 c) 89 - 77 >> 11 d) 97 - 25 >> 86 - 13 Câu 10: mỗi câu để tính đúng đạt điểm tối đa

36 + 40 = 76

78 - 35 = 43

5 + 63 = 68

59 - 6 = 53

Câu 11: Số 90 + 5 = 95

70 + đôi mươi = 90

65 + 4 = 69

95 - 5 = 90

70 - 20 = 50

65 - 3 = 62

Câu 12: 3 chục = 30 Số bông hoa bà bầu đã khuyến mãi tất cả là: 

30 + 8 = 38 (bông hoa)

Đáp số: 38 bông hoa.

Câu 13: các cặp số cộng lại được 80 là: 0 với 80; 10 với 70; 20 và 60; 30 cùng 50

Câu 14: các cặp số trừ ra có kết quả là 50 là :

90 và 40 ; 80 và 30 ; 70 và trăng tròn ; 60 và10 ; 50 và 0

File tải bộ 5 Đề thi Toán Lớp 1 học tập kỳ 2 năm 2021 (Có đáp án) Phần 1

CLICK NGAY vào mặt đường dẫn bên dưới để download về cỗ 5 đề bình chọn toán lớp 1 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Phần 1, cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất.

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo.

Xem thêm: Chiêm Ngưỡng Top 10 Siêu Tàu To Nhất Thế Giới Trong Năm, Những Tàu Chở Hàng Lớn Nhất Thế Giới

►Ngoài ra các em học viên và thầy cô bao gồm thể tìm hiểu thêm nhiều tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn toán không giống được cập nhật liên tục tại chuyên trang của bọn chúng tôi.