Download Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - bài thi môn Toán lớp 1 học kì 2


Bộ đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán là tư liệu hữu ích có phong cách thiết kế theo công tác học Toán lớp 1 học tập kì 2 theo cách thức của bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo. Những giáo viên cùng phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo, cho học sinh ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 hk2


Kiến thức Toán lớp 1 gồm những dạng bài về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, romanhords.com vẫn tổng hợp các bộ đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm các kiến thức trên, những phụ huynh rất có thể download về cho những em làm, củng chũm và nâng cao kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả cặp đôi bạn trẻ hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + 20 =

30 + 30 =

50 + 20 =

37 + 40 =

58 + đôi mươi =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - 20 +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền lốt hoặc = vào ô trống mang đến đúng 

 

 

*

3. Trong vườn nhà em gồm 26 cây cam, bố em phân phối đi 13 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em còn lại toàn bộ bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + đôi mươi = 40

30 + 30 = 60

50 + đôi mươi = 70

37 + 40 = 77

58 + 20 = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - đôi mươi +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền vết hoặc = vào ô trống mang lại đúng 

*

3. Giải

Trong vườn bên em còn tất cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết giải đáp đề thi 2 -----

3. Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số khủng nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số tức tốc sau của 23 là 24 ....

Số liền sau của 84 là 83 ....

Số ngay tức thì sau của 79 là 70 ....

Số lập tức sau của 98 là 99 ....

Số lập tức sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An tất cả 19 quả táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo bị cắn dở ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Bài 7. công ty Lan nuôi 64 nhỏ gà với vịt, trong các số đó có 4 chục bé gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. từng hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- hết đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số liền sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay tức thì sau của 84 là 83 (Sai)

Số ngay lập tức sau của 84 là 85

Số tức tốc sau của 79 là 70 (Sai)

Số lập tức sau của 79 là 80

Số liền sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay tức thì sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An tất cả 19 quả táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả apple ?

Bài giải

An còn lại số quả táo là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 quả táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a. Những số có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Những số rất có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 nhỏ gà với vịt, trong số đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi công ty Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

4 chục bé gà = 40 bé gà

Nhà Lan nuôi số bé vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 con vịt

Bài 8.

- Hình vật dụng nhất: tất cả 5 đoạn thẳng

- Hình máy hai: tất cả 3 đoạn thẳng

----- Hết câu trả lời đề thi 3 -----

4. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành những số:

Năm mươi tứ : ……… Mười : ………

Bảy mươi kiểu mốt : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thiết bị tự từ bé bỏng đến lớn.

Bài 2.

Nối số với phép tính phù hợp :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ mặt có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em gồm 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi sợi dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – trăng tròn = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số có hai chữ số không giống nhau.

----- không còn đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi bốn : 54 Mười : 10

Bảy mươi kiểu mốt : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) thu xếp theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 tiếng ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em bao gồm số học viên là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

Bài 7.

Sợi dây sót lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – trăng tròn = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số có hai chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết giải đáp đề thi 4 ----

5. Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + trăng tròn + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + trăng tròn + 3 = ...........

Bài 5. bà bầu hái được 85 trái hồng, bà bầu đã chào bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài 6. Lan có 1 chục mẫu kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 cái nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo?

Bài 7. tra cứu số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*

----- hết đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền vết >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + 20 + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + 20 + 3 = 79

Bài 5. người mẹ hái được 85 quả hồng, người mẹ đã phân phối 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài giải

Mẹ sót lại số quả hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan bao gồm số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 loại kẹo

Bài 7.

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là: 9 – 4 = 5

Số bắt buộc tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết lời giải đề thi 5 -----

6. Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tìm kiếm số gồm hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng ngay lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng tức khắc trước số 1.

Bài 5. nhà Mai có 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu mẫu bút?

Bài 6. nhị hộp bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai gồm bao nhiêu cái bút chì?

Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng gồm chứa cả tư số trên.

----- không còn đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + 20 + 20 = 50

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = trăng tròn + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. search số có hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay thức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay tức thì trước số 1.

Chữ số hàng chục là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số đề xuất tìm là: 65

Bài 5. đơn vị Mai có 30 loại bút, mẹ mua thêm một chục loại nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có toàn bộ số bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 loại bút

Bài 6. nhị hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp vật dụng hai bao gồm bao nhiêu cái cây bút chì?

Bài giải

7 chục cái = 70 cái

Hộp thứ hai bao gồm số bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 cây bút chì

Bài 7. những phép tính rất có thể lập được:

40 + 30 + trăng tròn = 90

90 – trăng tròn – 30 = 40

90 – trăng tròn – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết câu trả lời đề thi 6 -----

7. Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ dại nhất trong dãy số trên là số nào ?

b) Số lớn nhất trong hàng số bên trên là số nào ?

c) chuẩn bị xếp các số theo trang bị tự tăng dần ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số tương thích vào vị trí chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy chú ý vào những tờ lịch và điền vào vị trí trống :

*

a) Nếu bây giờ là thứ tư thì: Ngày ngày hôm qua là máy ………..

Ngày mai là vật dụng ………………………………………………………………………..

Ngày hôm kia là đồ vật ………………………………………………………………………..

Ngày cơ là máy ………………………………………………………………………..

b) sản phẩm công nghệ năm , ngày ..............., tháng .............

Thứ .............., ngày 11 , mon ................

Bài 4. Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB gồm độ dài bởi 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên có :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. phái mạnh có một vài bi là số lớn nhất có nhị chữ số như thể nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 8. bên trên sân đơn vị Lan có một vài gà và một vài chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân gồm mấy con gà, mấy bé chó?

----- hết đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số bé dại nhất trong hàng số trên là 10

b) Số lớn nhất trong dãy số bên trên là số nào 90

c) sắp tới xếp các số theo thứ tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – đôi mươi = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số tương thích vào khu vực chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy quan sát vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống :

*

a) Nếu lúc này là thứ tư thì: Ngày trong ngày hôm qua là thứ ba

Ngày mai là sản phẩm công nghệ năm

Ngày hôm kia là sản phẩm công nghệ hai

Ngày kia là thiết bị sáu

b) sản phẩm công nghệ năm , ngày 13, tháng 5

Thứ ba, ngày 11 , mon 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan đang ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên bao gồm :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. phái nam có một trong những bi là số lớn nhất có nhị chữ số như thể nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn số 1 có hai chữ số giống nhau là: 99

Nam tất cả số viên bi là: 99 viên bi

Hải có số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 phải sân bên Lan có một con chó và 2 con gà.

----- Hết đáp án đề thi 7 -----

8. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số từ bỏ 89 cho 100 :

b) Viết số vào khu vực chấm:

Số liền trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục và … đối kháng vị

Số ngay tắp lự sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục cùng … đối kháng vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên gồm :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. trong vườn công ty em có 26 cây cam và cây bưởi, trong những số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết các số tất cả hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng chục là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai tất cả 25 chiếc kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 loại nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

----- không còn đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số tức khắc trước của 99 là 98 ; 70 có 7 chục cùng 0 1-1 vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là 100 ; 81 gồm 8 chục cùng 1 1-1 vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – 20 = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên có :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. trong vườn công ty em gồm 26 cây cam và cây bưởi, trong những số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn tất cả số cây bòng là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số gồm hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng chục là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có toàn bộ số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 loại kẹo

----- Hết lời giải đề thi 8 -----

9. Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là…………………………………………

c) các số bao gồm 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số ngay thức thì trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục với …………đơn vị

Số tức khắc sau của 99 là ………… ; 50 có ………… chục cùng …………đơn vị

e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 centimet – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. vật dụng năm của một tuần lễ là ngày 21 trong tháng. Hỏi thứ sau của tuần ngay thức thì sau là ngày làm sao trong tháng?

----- hết đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào chỗ chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số gồm 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số ngay thức thì trước của 90 là 89; 17 gồm một chục với 7 solo vị

Số ngay thức thì sau của 99 là 100 ; 50 tất cả 5 chục với 0 đối kháng vị

e) Viết các số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – đôi mươi = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây sót lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng bao gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu chiếc nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho bạn số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ nhất bao gồm hai chữ số như thể nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = 20 (điểm 10)

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: đôi mươi điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng với 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần tức thời sau là ngày 28 vào tháng.

Thứ sáu của tuần tức tốc sau là ngày 29 vào tháng.

----- Hết câu trả lời đề thi 9 -----

10. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào nơi chấm:

a) Số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số tức tốc sau của số nhỏ nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 centimet + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi tất cả bi xanh và bi đỏ, trong những số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , cửa hàng đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách gồm 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn đề xuất đọc từng nào trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số tất cả hai chữ số khác biệt ?

Bài 8. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

Hình vẽ bên có:

a) …………………………điểm

Tên các điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên các đoạn thẳng là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- hết đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:

a) Số bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số là: 10

b) Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 có một chữ số là: 8

c) Số ngay tắp lự sau của số nhỏ dại nhất có hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + 20 – 40 = 20 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 centimet + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam có 36 viên bi có bi xanh với bi đỏ, trong số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam gồm số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng sót lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn nên đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số tất cả hai chữ số khác biệt được lập từ 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ mặt có:

a) 5 điểm

Tên các điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên những đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên những tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết câu trả lời đề thi 10 -----

11. Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số như là nhau.

b) Số khủng nhất, nhỏ bé nhất có 2 chữ số giống như nhau là số nào?

c) Số lớn nhất, nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số khác nhau là số nào?

Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) sắp xếp những số bên trên theo thiết bị tự tăng dần.

b) chuẩn bị xếp những số trên theo thứ tự bớt dần.

Bài 3. Viết số tương thích vào nơi chấm:

- Số ngay thức thì trước số 24 là: ……

- Số tròn chục ngay tức khắc sau số 28 là: ………

- Số ngay tức khắc sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục tức khắc trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho bố số 7; 3 với 10. Hãy dùng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + 20 =

34 + 5 – 20 =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số biết rằng đem số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

----- hết đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có nhì số như thể nhau.

Các số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số tương tự nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả hai chữ số như là nhau là: 99

Số tự nhiên nhỏ nhắn nhất gồm hai chữ số tương tự nhau là: 11

c) Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác biệt là: 98

Số từ nhiên bé xíu nhất tất cả hai chữ số không giống nhau là: 10

Bài 2.

a) thu xếp theo lắp thêm tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) sắp xếp theo thứ tự giảm dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

- Số ngay tức thì trước số 24 là: 23

- Số tròn chục ngay tắp lự sau số 28 là: 30

- Số liền sau số 88 là: 89

- Số tròn chục liền trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho tía số 7; 3 cùng 10. Hãy sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + 20 = 30 + đôi mươi = 70

34 + 5 – 20 = 39 – 20 = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số đề xuất tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết giải đáp đề thi 11 -----

Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán có giải mã chọn lọc

Hy vọng với cỗ đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán vẫn là tài liệu có lợi để các nhỏ bé tham khảo, luyện tập nhằm mục đích ôn luyện loài kiến thức tốt nhất. Xung quanh ra, những em tìm hiểu thêm đề thi Toán lớp 1 học tập kì hai năm 2019 trở đi để ôn tập loài kiến thức xuất sắc nhất, làm bài thi tới đây đạt tác dụng cao.

Xem thêm: Xem Lịch Âm Dương Năm 2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 cũng được romanhords.com tổng hợp, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể cùng thiết lập về thiết bị và mang lại các nhỏ bé của mình nấu thử đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng hơn.