Tài liệu liên quan

cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Việt bao gồm đáp án
mua Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn tiếng Việt bao gồm đáp án 8 79 0
sở hữu Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 4 - Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 2 môn giờ Việt có đáp án
tải Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 4 - Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt bao gồm đáp án 5 25 0
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán tất cả đáp án
mua Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án 4 36 0
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 4 môn công nghệ năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn công nghệ
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn khoa học 4 31 0
download Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học gồm đáp án
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học bao gồm đáp án 5 206 1
cài Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán tất cả đáp án
download Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án 4 31 0
tải Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn lịch sử hào hùng - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án
download Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn lịch sử hào hùng - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học tập kì 2 có đáp án 6 72 0
Tải bộ đề thi học tập kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 2 học kỳ 2 tất cả đáp án 14 8 0
sở hữu Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi giờ đồng hồ Việt lớp 2 học tập kỳ 2 tất cả đáp án cùng ma trận
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi tiếng Việt lớp 2 học tập kỳ 2 có đáp án cùng ma trận 18 67 0
mua Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, giờ đồng hồ Việt tất cả đáp án và ma trận
cài đặt Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, tiếng Việt có đáp án cùng ma trận 16 172 2
Tải bộ đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề khám nghiệm học kì 1 môn kỹ thuật lớp 4 bao gồm đáp án
Tải bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề kiểm tra học kì 1 môn công nghệ lớp 4 gồm đáp án 12 35 2
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi giờ đồng hồ việt lớp 5 cuối học tập kì 2 năm 2020
download Đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi giờ đồng hồ việt lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2020 8 80 1
tải Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề đánh giá học kì 1 tiếng Việt lớp 1 có đáp án và ma trận
cài Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 giờ đồng hồ Việt lớp 1 gồm đáp án với ma trận 6 51 0
mua Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 tất cả đáp án và ma trận
sở hữu Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án với ma trận 6 39 0
download Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 trường Tiểu học tập Kim Đồng - Đề kiểm soát học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án
download Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 trường Tiểu học Kim Đồng - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án 8 36 0
cài Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3 - Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án
cài đặt Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 3 - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án 5 36 0
download Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án
cài đặt Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án 5 34 0
mua Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề soát sổ học kì 1 lớp 3 môn Toán bao gồm ma trận đề thi
thiết lập Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán bao gồm ma trận đề thi 4 40 0
sở hữu Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề Toán lớp 3 học tập kì 2 tất cả đáp án với ma trận
thiết lập Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề Toán lớp 3 học kì 2 có đáp án cùng ma trận 6 94 0
download Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án với ma trận
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án cùng ma trận 6 27 0
Cây hoa đào rất có thể trồng chậu tô điểm ngày tết hoặc trồng làm cây cảnh trong vườn xuất xắc công viên?. + Cột bên phải: Chèn hình ảnh cây đào.A (1)MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM - LỚP HKII Mạc h kiến thức, năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức2 Mức3 Mức4 Tổng điểm tỷ lệ % TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH Tổng TL 1 biên soạn thảo văn bản Số câu 5 Số điểm 1,0 2,0 3,0 30% 2 xây đắp trình chiếu Số câu 5 Số điểm 1,0 3,0 4,0 40% 3 nhân loại logo Số câu 1 5 Số điểm 0,75 0,25 2,0 3,0 30% Tổng Số câu 11 0 1 1 1 0 1 15 Số điểm 2,75 - 0,75 2,0 2,0 - 3,0 10 Tỷ lệ % 27,5% 0% 2,5% 20% 0% 20% 0% 30% 100% Số câu Điểm Tỷ lệ Lí thuyết (15") 12 3 30% Tự luận (15") 2 4 40% Thực hành (2)Trường tiểu học……….

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4 năm 2020

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II bọn họ tên: Năm học: 2019 – 2020 Lớp: Môn: Tin học thời gian làm 45 phút Điểm dấn xét thầy giáo A LÝ THUYẾT VÀ TỰ LUẬN ( 7,0 điểm) 30 phút Phần I: lý thuyết (3,0 điểm). Em khoanh tròn vào chữ trước lời giải đúng. Câu 1: hình tượng phần mượt Word là: A B C D Câu Nút lệnh dùng làm chèn bảng văn (0,5 điểm) A B C D Câu Để chèn biểu trưng vào văn bản, trường đoản cú thẻ Insert, em nháy loài chuột vào nút lệnh nào? A - B- C- D- Câu Để cắt phần văn em chọn nút lệnh nào? A Cut B Copy C Paste D Save Câu Để sản xuất trang trình chiếu em chọn nút lệnh nào? A B C D Câu vào PowerPoint để tạo hiệu ứng hoạt động cho văn bản, em chọn nút lệnh nào? A Slide show B thiết kế C Animations D reviews Câu tổ hợp phím bật/tắt cơ chế in đậm trong PowerPoint? A Ctrl + N B Ctrl + I C Ctrl + B D Ctrl + M (3) A F7 B F C F5 D F4 Câu 9: Trong ứng dụng Logo, mong mỏi rùa lùi 100 cách em sử dụng lệnh nào? A RT 100 B LT 100 C FD 100 D BK 100 Câu 10 Lệnh Repeat 4 biệu tượng công ty vẽ hình gì? A B C D Câu 11 : Trong phần mềm Logo, nhằm thực phép tính (10 + 5) : + x 3, em gõ lệnh: A Print (10 + 5) : + x B Label (10 + 5) : + x C Label 10 + / + * D Print (10 + 5) / + * Câu 12 trả sử Rùa vị trí lên đường Theo em lệnh viết dòng chữ đây: . A FD 100 LABEL B RT 30 LABEL C LT 100 LABEL D RT 90 LABEL II từ bỏ luận(4,0 điểm) Câu 1: Nêu cách thực chép dán phần văn bản? (2,0 điểm) Câu 2: Hãy viết lệnh nhằm rùa vẽ hình chữ nhật với chiều dài 100 bước, chiều rộng lớn 50 bước phần mềm Logo? (2,0 điểm) (4) B: THỰC HÀNH (3,0 điểm) 15 phút. Mở ứng dụng Powerpoint, thực yêu ước sau: (3 điểm)Lưu ý: Ở trang em đề nghị chọn hiệu ứng màu cho phù hợp lưu vào ổ đĩa D: với thương hiệu tệp TÊN EM – LỚP * Trang 1: Chọn bố cục tổng quan - Tiêu đề: CÁC LOÀI HOA ĐẸP - Tác giả: tên em – lớp * Trang 2: Chọn bố cục tổng quan - Tiêu đề: HOA ĐÀO - Nội dung: + Cột bên trái: Cây đào cảnh quan trọng, tượng trưng cho mùa xuân miền bắc bộ Cây hoa đào trồng chậu trang trí ngày đầu năm mới trồng làm cảnh vườn hay cơng viên + Cột bên phải: Chèn hình ảnh đào. (5)ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN: I Trắc nghiệm(3,0 điểm) từng câu trả lời 0,25 điểm. Câu lựa chọn B C A A D C C C Câu 10 11 12 chọn D B D B II tự Luận (4,0 điểm). Câu Nội dung Điểm 1 Các cách thực nhằm chép dán phần văn là: 1 chọn phần văn ý muốn chép 2 trong thẻ trang chủ chọn công cụ xào luộc (Copy) Đặt trỏ biên soạn thảo nơi buộc phải chép 4 Nháy chọn dụng cụ Dán (Paste) để dán nội dung 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 2 *Các lệnh nhằm rùa vẽ hình chữ nhật cùng với chiều dài 100 bước, chiều rộng lớn 50 bước phần mềm Logo là: FD 100 50 RT 90 FD 50 RT 90 FD 100 100 RT 90 FD 50 RT90 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm B: THỰC HÀNH (3,0 điểm) Trình bày, định dạng, lựa chọn màu hiệu ứng trình chiếu yêu cầu: điểm sai lỗi trừ 0,5 điểm

*

u.

2. Nút lệnh dùng làm chèn bảng vào văn bạn dạng là (0,5 điểm) Xem tại trang 2 của tài liệu.
*

t.

Xem thêm: Sau Many Là Gì - Cách Dùng Much Và Many Trong Tiếng Anh

bên phải: Chèn hình hình ảnh cây đào Xem trên trang 4 của tài liệu.
*

c.

lệnh để rùa vẽ hình chữ nhật với chiều dài 100 bước, chiều rộng 50 bước trong ứng dụng Logo là: Xem tại trang 5 của tài liệu.

Tài liệu liên quan

thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn tiếng Việt gồm đáp án
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Việt bao gồm đáp án 8 79 0
cài Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 4 - Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt gồm đáp án
mua Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 4 - Đề soát sổ học kì 1 lớp 2 môn giờ Việt gồm đáp án 5 25 0
sở hữu Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán tất cả đáp án
download Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án 4 36 0
mua Đề thi học kì 2 lớp 4 môn khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn công nghệ
mua Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn công nghệ năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn kỹ thuật 4 31 0
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học tập năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học bao gồm đáp án
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học tập năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tin học gồm đáp án 5 206 1
cài Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án
cài đặt Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Toán bao gồm đáp án 4 31 0
sở hữu Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học tập kì 2 gồm đáp án
download Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn lịch sử hào hùng - Địa lý năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi Sử - Địa lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án 6 72 0
Tải bộ đề thi học tập kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi lớp 2 học kỳ 2 tất cả đáp án 14 8 0
cài Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi tiếng Việt lớp 2 học kỳ 2 bao gồm đáp án cùng ma trận
mua Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề thi giờ đồng hồ Việt lớp 2 học kỳ 2 có đáp án với ma trận 18 67 0
thiết lập Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, giờ đồng hồ Việt gồm đáp án cùng ma trận
tải Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán, tiếng Việt bao gồm đáp án và ma trận 16 172 2
Tải bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn khoa học năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề soát sổ học kì 1 môn khoa học lớp 4 có đáp án
Tải cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn kỹ thuật năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề bình chọn học kì 1 môn khoa học lớp 4 tất cả đáp án 12 35 2
sở hữu Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề thi giờ đồng hồ việt lớp 5 cuối học tập kì 2 năm 2020
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Việt năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2020 8 80 1
tải Đề thi học tập kì 1 môn giờ Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề chất vấn học kì 1 giờ Việt lớp 1 bao gồm đáp án cùng ma trận
mua Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề soát sổ học kì 1 giờ đồng hồ Việt lớp 1 gồm đáp án cùng ma trận 6 51 0
cài Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 có đáp án cùng ma trận
mua Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 1 tất cả đáp án cùng ma trận 6 39 0
sở hữu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 trường Tiểu học Kim Đồng - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án
mua Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 ngôi trường Tiểu học Kim Đồng - Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án 8 36 0
cài Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 3 - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án
download Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 3 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án 5 36 0
cài Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp án
cài đặt Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm đáp án 5 34 0
download Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán bao gồm ma trận đề thi
cài Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán bao gồm ma trận đề thi 4 40 0
thiết lập Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề Toán lớp 3 học kì 2 có đáp án với ma trận
thiết lập Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề Toán lớp 3 học kì 2 bao gồm đáp án cùng ma trận 6 94 0
tải Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 1 gồm đáp án cùng ma trận
tải Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 gồm đáp án với ma trận 6 27 0
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập thứ lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần van lop 8