Đề thi tuyển chọn sinh lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - Đề số 4 có lời giải chi tiết, được chúng tôi update mới tốt nhất từ khối hệ thống kho đề thi, đề kiểm tra tuyển sinh lớp 6. Cung ứng học sinh ôn luyện hiệu quả

Chúng tôi sưu tầm và ra mắt các em tài liệu Đề thi nguồn vào lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 (Đề số 4) có lời giải cụ thể đi kèm, từ hệ thống kho đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trên cả nước. Nhằm giúp các em ôn tập, củng cố kỹ năng và tập luyện giải những dạng đề thi không giống nhau để chuẩn bị tốt đến kì thi chuyển cấp đặc biệt của những em học sinh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào lớp 6

Tham khảo thêm một vài đề thi vào lớp 6 môn học khác:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn tiếng Anh 2020 - Đề số 4

I. Tra cứu một từ không thuộc nhóm với trường đoản cú còn lại.

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D nhằm điền vào địa điểm trống mang đến phù hợp.

1. Nhung: What _____________________? - Chi: They are playing Computer games.

 A. Bởi vì they vì B. Are they doing

 C. They are doing D. They doing

2. It’s 7.30 p.m. My children____________ dinner in the kitchen.

 A. Have B. Having

 C. Are having D. Is having

3.______Hoa and her friend playing badminton in the schoolyard?

 A. Vì B. Are

 C. Is D. Does

4. What màu sắc is________?

 A. Her teeth B. Her eyes

 C. Her hair D. B & C

5. nam giới is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is_______

 A. Short B. Thin

 C. Tall D. Fat

6. We have two arms and two ________. They are our limbs

 A. Eyes B.legs

 C. Noses D. Heads

7. There is a(n)_____________ on each side of our head. We hear with them

 A. Eye B. Hair

 C. Arm D. Ear

8.___ are an orange juice và a lemonade? – Six thousand dong.

 A. What B. How much

 C. How many D. How

9. Don’t drink______________ coffee before you go lớn bed. It’s bad for you.

 A. These B. Some

 C. Any D. An

10. Eat______________ & exercise regularly then you’ll be fit và healthy.

 A. Hard B. Well

 C. Careful D. Good

III. Hãy cho dạng số nhiều của các danh từ bỏ sau.

IV. Em hãy đọc bài khóa và trả lời các câu hỏi sau.

I live in a house near the sea. It is an old house, about 20 years old, and it is very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to lớn the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down khổng lồ the beach và in spring và summer, there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer but we have many visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want lớn relax. I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. Where is the house?

__________________________________________

2. How old is the house?

__________________________________________

3. What is in the front of the house?

__________________________________________

4. Why does the owner of the house have so many visitors?

__________________________________________

5. Why does the owner lượt thích the house?

__________________________________________

V. Hãy dùng những từ lưu ý sau để viết thành câu trả chỉnh.

1. There/ be/ houses/ town.

__________________________________________

2. how / rice /and /many/ vegetables / he/ produce?

__________________________________________

3.I/ live/ house/ my parents/ sister.

__________________________________________

4. My/ school/ near/ house/ so/I/ go/ school/ foot.

__________________________________________

5. There/ be/ lake/ park/ near/ house.

__________________________________________

Đề thi tiếng Anh tuyển chọn sinh lớp 6 năm 2020 - Đề số 4

Đáp án đề thi vào lớp 6 tiếng Anh 2020 - Đề số 4​​​​​​​

I . Kiếm tìm một trường đoản cú không cùng nhóm với tự còn lại.

II. Chọn giải đáp đúng A, B, C hoặc D để điền vào nơi trống mang lại phù hợp.

IV. Hãy đến dạng số nhiều của những danh từ bỏ sau.

V. Em hãy xem thêm bài khóa và trả lời các câu hỏi sau

1. The house is near the sea.

2. The house is about trăng tròn years old.

3. There is a garden in front of the house.

4. Many of his friends work in the city, so they often stay with him because they want to relax.

5. The owner of the house likes his house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter & the view from his bedroom window.

V. Hãy dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu trả chỉnh.

1. There are many houses in the town.

2. How much rice and how many vegetables does he produce?

3. I live in the house with my parents và my sister.

4. My school is near my house, so I go lớn school on foot.

5. There is a lake và a park near my house.

Tham khảo thêm đề thi vào lớp 6 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô bao gồm thể đọc thêm nhiều tư liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn tiếng anh khác được cập nhật liên tục tại siêng trang của chúng tôi.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Áo Dài Việt Nam Chọn Lọc, Top 5 Dàn Ý Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để cài về đề tuyển sinh lớp 6 môn tiếng anh - đề số 4 năm 2020, hỗ trợ tải tệp tin Word, tệp tin pdf, giúp những em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất.