Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (605.11 KB, 10 trang )


PHÒNG GD&ĐT EA SÚPTRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊHỌ TÊN:

Lớp 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN TIẾNG ANH- LỚP 4

NĂM HỌC 2014 - 2015Thời gian: 40 phút

Mark Listening Reading và Writing speaking Total

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen và match (1m)

Question 2: Listen and number (1m) 1


3. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a blouse , a ……..skirt and shoes.4. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a ……., jeans & shoes

PART 2: READING & WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick (Error: Reference source not found) or cross (X) in the box (1m)

1.

I prefer badminton

2.

She is wearing a T-shirt

and jeans

My favourite food is

noodles.

Question 7 : Look & read. Write YES or NO (1m)

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes frommy parents. My friends get some new clothes their parents too. We go khổng lồ Tetmarkets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachersand friends too. I love Tet very much.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh học kì 2 lớp 4

1. I get some new clothes from my sisters. ……….2. We eat very much fruit on Tet holiday. ……….

3. We go to Tet market. ………..

4. We visit our grandparents, teachers và friends. ………..

Question 8 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)


(6)

2. Are they ti……….….?

3. W…y bởi vì you lượt thích monkeys?

4. We visited Phu Quoc Isl….


(7)

camera, buy, countryside, friends

Linda & his (1) ……… are going khổng lồ have a picnic nextSunday. They are going to the (2) ……….. They are going to(3) ……… some food, fruit & drinks. Linda is goingto take a (4) ………. So they are going to lớn take somephotos. And they are going to lớn have a lot of fun.

ANSWER KEY

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen & match(1m)

1- C 2 - D 3 - B 4 - A

Question 2: Listen and number (1 m)

1. D 2. C 3. B 4. A

Question 3: Listen và tick ( Error: Reference source not found )(1m)

1 - A 2 - B 3 - A 4 - A

Question 4: listen & color(1m
(8)

PART 2: READING and WRITING

Questions 6: Look & read. Put the tick ( Error: Reference source not found ) or cross( X ) in the box

(1m)

1. Error: Reference source not found

2. X3. X

4. Error: Reference source not found

Question 7 : Look & read. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Question 8 : Look at the pictures và the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver2. Are they tigers

3. Why vì you like monkeys?4. We visited Phu Quoc Island

Question 9: Complete the passage (1m)


(1) friends(2) countryside(3) buy


(9)

TAPE TRANSCRIPT

PART 1: LISTENINGQuestion 1 : Listen và match

1. A: I lượt thích chicken. What about you?

B: I like chicken too. It’s my favorite food.2. A: bởi you lượt thích mineral water?

B: Yes. Mineral water is my favorite drink.3. A: What’s your favourite food?

B: It’s fish. Fish is my favorite food.4. A: What’s your favorite drink?

B: Milk. I lượt thích milk very much

Question 2: Listen và number

1. A: Who’s that in this picture?B: It’s my grand father.


(10)

B: She’s a teacher

4. A: Who’s that in the picture?
B: It’s my father.

A: What’s his job?B: He’s a doctor.

Question 3: Listen và tick (Error: Reference source not found)

1. A: Look over there!B: What is it?

A: It’s a crocodile. It’s eating fish2. A: Look at the bear.

B: Where?

A: Over there. It is standing up.3. A: I want a new robot.

B: Let’s go to lớn the toy shop.A: Ok. Let’s go there.4. A: Look at the giraffe.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bài Phong Cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà), Soạn Văn 9 Vnen Bài 1: Phong Cách Hồ Chí Minh

b: Where?

a: Over there. It’s very pretty.B: Yes, it is.

Question 5: Listen và write the missing words or numbers

5. A: What’s your sister wearing today/
B: She’s wearing t- shirt, jean & shoes.6. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a t- shirt, a long skirt & shoes7. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a blouse , a short skirt và shoes.8. A: What’s she wearing today?


Tài liệu liên quan


*
Tải cỗ đề tìm tra giờ Anh lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 10 44 0
*
Tải bộ đề kiểm soát học kì 1 môn tiếng Anh 7 gồm file nghe - 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án + tệp tin nghe mp3 17 120 1
*
Tải cỗ đề đánh giá học sinh xuất sắc môn giờ Việt lớp 3 - Đề thi học tập sinh tốt môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 7 21 0
*
Tải cỗ đề bình chọn tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 năm 2019 - 2020 - Đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh có đáp án 35 46 0
*
Tải bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm năm ngoái - 2016 - Đề đánh giá học kì II môn Ngữ văn lớp 7 gồm đáp án 37 30 0
*
Tải cỗ đề đánh giá giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 11 năm học năm trước - 2015 - Đề thi giữa kì I môn Toán lớp 11 7 23 0
*
Tải bộ đề bình chọn 1 tiết lần 4 học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh trường trung học cơ sở Quỳ Hợp, nghệ an năm học 2017-2018 có đáp án - Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 8 môn giờ Anh 8 78 2
*
Tải cỗ đề khám nghiệm 1 máu môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 trường trung học cơ sở Ngô Quyền, Đắk Lắk năm học năm ngoái - năm 2016 - bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 gồm đáp án 9 54 0
*
Tải bộ đề soát sổ lớp 3 học tập kì 2 môn tiếng Anh nâng cấp năm học 2019-2020 - Đề thi giờ Anh học tập kỳ 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 3 bao gồm đáp án 21 25 0
*
Tải bộ đề đánh giá trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 6 - Đề kiểm soát học kỳ 1 giờ Anh 6 10 41 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(1.55 MB - 10 trang) - Tải bộ Đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (3) - Đề kiểm soát Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 bao gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×