Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập môn Sinh học lớp 8 một cách nhanh nhất và chính xác. Mời các bạn tham khảo 10 đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 có ma trận đề thi. Tài liệu này sẽ giúp bạn thêm phần tự tin trước kì thi và giúp cho các bạn củng cố kiến thức cũ đã học để đạt được điểm cao hơn nhé.

Bạn đang xem: Đề thi sinh 8 hk2

Đề số 01.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)


Cấp độTên Chủ đề (nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Chủ đề 1 Trao đổi chất và năng lượngNhận biết được t/d của Vitamin DLập được khẩu phần ăn hàng ngày

Số câu

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 8 (Có ma trận đề thi)

Số điểm Tỉ lệ %


1

0,25

1

1,0

Số câu 2

1,25điểm=1,25%

Chủ đề 2

Bài tiết

Nhận biết vai trò của sự bài tiếtCác bệnh về thậnChức năng lọc máu nước tiểu

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1

0,25

1

0,25

1

2,0

Số câu 3

2,5 điểm

25%

Chủ đề 3 DaNhận biết cấu tạo và chức năng của da
Số câu Số điểm Tỉ lệ %10,25

Số câu 10,

25 điểm=0,25%

Chủ đề 4

Thần kinh và giác quan

Các bộ phận của hệ TKCấu tạo, chức năng từng bộ phậnChức năng từng bộ phận

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1

0,5

1

2,0

1

2,0

Số câu 3

4,5 điểm

=45.%

Chủ đề 5

Nội tiết

Vai trò hooc môn, các tuyến nội tiếtVai trò hooc môn, các tuyến nội tiết

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1

0,25

1

0,25

Số câu 2

0,5 điểm

=5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4

2,0

20%

4

3,0

30%

3

5,0

50%

11

10 điểm

B. ĐỀ:

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án có câu trả lời đúng.

Câu 1: Nước tiểu đầu được tạo ra từ: (0.25đ)

a. Nang cầu thận và các bể thận. b. Các bể thận.

c. Các đơn vị chức năng của thận d. Bóng đái và các ống thận

Câu 2: Thiếu Vitamin D sẽ gây bệnh: (0.25 đ)

a. Bệnh hoại huyết. b. Thiếu máu

c. Còi xương ở trẻ và loãng xương ở người lớn d. Khô giác mạc ở mắt.

Câu 3: Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của: (0.25 đ)

a. Tầng tế bào sống. b. Lớp sắc tố . c. Lớp sợi mô liên kết. d. Tầng sừng

Câu 4: Hoóc môn do tuyến giáp tiết ra là: (0.25 đ)

a. Insulin và Tirôxin. b. Canxitônin và Glucagôn

c. Tirôxin và Canxitônin d. Glucagôn và Oxitoxin

Câu 5: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì? (0.25 đ)

a. Dư Insulin b. Đái tháo đường. c. Sỏi thận. d. Sỏi bóng đái

Câu 6: Hãy điền những từ và cụm từ vào chỗ trống (….) cho hoàn thiện câu sau: (1đ)

Hệ thần kinh bao gồm …………………., ……………………….., các dây thần kinh và hạch thần kinh. Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành hệ ……………………… và …………..

Câu 7. Hãy ghép các chữ cái (a,b,c, …..) với các số (1,2,3, ….) cho thích hợp.

Các hooc môn

Tác dụng

Trả lời

a. Tirôxin

b. GH

c. OT

d. Insulin

e. Glucagôn

1.Tiết sữa, co bóp tử cung lúc đẻ

2.Giúp cơ thể tăng trưởng

3.Điều hòa trao đổi chất

4.Chuyển hóa glicogen glucôzơ

5.Chuyển hóa glucôzơ glicogen

a –

b –

c –

d –

e –

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7đ

Câu 8: (2đ)

Nêu những bằng chứng về đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người để chứng tỏ sự tiến hóa người so với các động vật khác thuộc lớp thú.

Xem thêm: Bảng Các Công Thức Nguyên Hàm Của Ln 2X ) Là Câu Hỏi 2081360

Câu 9: (2đ)

Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện “chân nam đá chân chiêu” trong lúc đi ?

Câu 10: (2đ)

Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống ?

Câu 11: (1đ)

Tính số liệu điền vào các ô có đánh dấu ? trong bảng sau:

Tên thực phẩmKhối lượng (g)Prôtêin (g)
AA1A2
Gạo tẻ2000??
Cá chép10040??

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Câu12345
Đáp ánccdcb
Biểu điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm0.25 điểm0.25 điểm

Câu 6: 0,5 điểm. Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Não bộ, tủy sốngTK vận động, TK sinh dưỡng.

Câu 7: 1,25 điểm

a – 3b – 2c – 1d – 5e – 4
0.25 điểm0.25 điểm0.25 điểm0.25 điểm0.25 điểm