Đề thi giữa kì 1 vật dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án năm 2021 (10 đề)

romanhords.com soạn và đọc Đề thi giữa kì 1 vật dụng Lí lớp 12 có đáp án năm 2021 (10 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn vật dụng Lí 12 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó ăn điểm cao trong số bài thi vật Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Đề thi lý giữa học kì 1 lớp 12

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: thứ Lí lớp 12

Thời gian làm cho bài: 50 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: trộn của dao động dùng làm xác định:

A. Biên độ dao động

B. Tần số dao động

C. Trạng thái dao động

D. Chu kì dao động

Câu 2. gia tốc tức thời trong xê dịch điều hòa biến hóa đổi

A. Ngược pha với li độ.

B. Cùng pha cùng với li độ.

C. Lệch sóng π/2so với li độ.

D. Lệch pha π/4 so với li độ.

Câu 3: Một vật thực hiện dao cồn điều hòa bao bọc vị trí thăng bằng theo phương trình:

*
Đề thi thân kì 1 thứ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" /> Chu kì xê dịch của thứ là:

A. 2 (s).

B. 1/2π (s).

C. 2π (s).

D. 0,5 (s).

Câu 4: Một vật xấp xỉ với phương trình:

*
Đề thi giữa kì 1 thứ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />. Quãng con đường vật đi từ thời khắc t1 = 1/10s mang lại t2 = 6s là:

A. 84,4cm

B. 333,8 cm

C. 331,4 cm

D. 337,5 cm

Câu 5: lựa chọn phát biểu đúng. Biên độ giao động của bé lắc xoắn ốc không ảnh hưởng đến

A. Tần số dao động.

B. Tốc độ cực đại.

C. Gia tốc cực đại.

D. Cồn năng rất đại.

Câu 6: Một bé lắc xo xấp xỉ điều hòa với chu kỳ luân hồi T = 0,5s, trọng lượng m = 0,4 kg. Mang π2 = 10 độ cứng của lò xo là.

A. 0,156 N/m

B. 32 N/m

C. 64 N/m

D. 6400 N/m

Câu 7: Một lò xo bao gồm độ cứng k = đôi mươi N/m treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới lò xo một trang bị có cân nặng m = 200g. Trường đoản cú VTCB nâng đồ dùng lên 5cm rồi buông vơi ra. đem g = 10m/s2. Trong quá trình vật dao động, quý giá cực tiểu và cực lớn của lực đàn hồi của lò xo là

A. 2N và 5N.

B. 2N và 3N.

C. 1N với 5N.

D. 1N với 3N.

Câu 8: Tần số của nhỏ lắc đối chọi cho bởi cách làm :

*
Đề thi giữa kì 1 trang bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 9: Một con ℓắc đối chọi có chu kì xấp xỉ với biên độ nhỏ là 1s xấp xỉ tại nơi bao gồm g = π2 m/s2. Chiều nhiều năm của dây treo bé lắc là:

A. 15 cm

B. đôi mươi cm

C. 25 cm

D. 30 cm

Câu 10. Một bé lắc đối kháng gồm một sợi dây dài có khối lượng không xứng đáng kể, đầu tua dây treo hòn bi bằng kim loại trọng lượng m = 0,01 kg mang điện tích q = 2.10-7C. Đặt nhỏ lắc trong một năng lượng điện trường đa số Đề thi giữa kì 1 thứ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" /> gồm phương trực tiếp đứng hướng xuống dưới. Chu kì nhỏ lắc khi E = 0 là T0 = 2s. Search chu kì giao động của bé lắc lúc E = 104V/m. Mang đến g = 10m/s2.

A. 2,02s.

B. 1,98s.

C. 1,01s.

D. 0,99s.

Câu 11. tại sao gây ra dao động tắt dần dần của con lắc solo trong không gian là

A. Vì chưng trọng lực chức năng lên vật.

B. Vì lực căng dây treo.

C. Bởi lực cản môi trường.

D. Do dây treo có trọng lượng đáng kể.

Câu 12. Một xe sản phẩm đi trê tuyến phố có những mô cao giải pháp đều nhau mọi đoạn 5m. Khi xe chạy với tốc độ 15km/h thì bị xóc mạnh mẽ nhất. Tính chu kì xấp xỉ riêng của xe.

A. 2s.

B. 2,2s.

C. 2,4s.

D. 1,2s.

Câu 13: Một vật thực hiện đồng thời hai xấp xỉ điều hoà thuộc phương, cùng tần số bao gồm phương trình: x1 = A1cos(20t + π/6)(cm) và x2 = 3cos(20t + 5π/6)(cm). Biết tốc độ của đồ gia dụng khi đi qua vị trí cân đối có độ mập là 140cm/s. Biên độ xê dịch A1 có mức giá trị là:

A. 7cm.

B. 8cm.

C. 5cm.

D. 4cm.

Câu 14. tuyên bố nào sau đây về sóng cơ là sai?

A. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao bộ động cơ trong một môi trường xung quanh liên tục.

B. Sóng ngang là sóng tất cả các thành phần dao động theo phương ngang.

C. Sóng dọc là sóng tất cả các bộ phận dao cồn theo phương trùng với phương truyền sóng.

D. Bước sóng là quãng con đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

Câu 15: Một sóng cơ học viral trên một phương truyền sóng với gia tốc 5m/s. Phương trình sóng của một điểm O bên trên phương truyền kia là: uO = 6cos(5πt + π/2) cm. Phương trình sóng trên M ở trước O và phương pháp O một khoảng 50cm là:

A. UM = 6cos(5πt) cm

B. UM = 6cos(5πt + π/2) cm

C. UM = 6cos(5πt - π/2) cm

D. UM = 6cos(5πt + π) cm

Câu 16. Để nhì sóng giao sứt được cùng nhau thì chúng cần có:

A. Cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha.

B. Thuộc tần số, cùng biên độ và hiệu trộn không thay đổi theo thời gian.

C. Thuộc tần số và thuộc pha.

D. Cùng phương, cùng tần số với hiệu trộn không thay đổi theo thời gian.

Câu 17. tiến hành giao quẹt trên mặt hóa học lỏng với nhị nguồn S1, S2 như là nhau. Phương trình dao động tại S1 cùng S2 đông đảo là: u = 2cos(40πt) cm. Tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 8m/s. Bước sóng có mức giá trị nào trong số giá trị sau?

A. 12cm

B. 40cm

C. 16cm

D. 8cm

Câu 18: nhị mũi nhọn S1, S2 bí quyết nhau 8 cm, thêm ở đầu một ước rung gồm tần số f = 100 Hz được để cho đụng nhẹ vào phương diện một hóa học lỏng. Gia tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ dịu cho phải rung thì 2 điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng:

*
Đề thi thân kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />. Phương trình xấp xỉ của điểm M trên mặt hóa học lỏng giải pháp đều S1S2 một khoảng d = 8cm.

A. UM = 2a.cos(200πt - 20π).

B. UM = a.cos(200πt).

C. UM = 2a.cos(200πt – π/2).

D. UM = a.cos (200πt + 20π).

Câu 19: Ở mặt chất lỏng bao gồm hai mối cung cấp sóng A, B bí quyết nhau 18 cm, xê dịch theo phương thẳng đứng cùng với phương trình là uA = uB = acos50πt (với t tính bằng s). Vận tốc truyền sóng sống mặt chất lỏng là 50 cm/s. Call O là trung điểm của AB, điểm M làm việc mặt hóa học lỏng nằm trê tuyến phố trung trực của AB với gần O duy nhất sao cho bộ phận chất lỏng trên M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 20. Sóng dừng là trường hợp đặc trưng của giao sứt sóng là vì

A. Sóng dừng lộ diện do sự ông xã chất của các sóng có cùng phương truyền sóng

B. Sóng dừng xuất hiện thêm do gặp gỡ nhau của các sóng bội nghịch xạ

C. Sóng dừng là sự giao trét một sóng tới với một sóng bức xạ trên cùng phương truyền sóng.

D. Sóng dừng là giao thoa của nhì sóng bao gồm cùng tần số.

Câu 21. Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cầm cố định, được kích thích cho xê dịch bằng một nam châm điện nuôi bởi dòng năng lượng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz. Trên dây gồm sóng dừng với 5 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng bên trên dây này là

A. 18m/s.

B. 20m/s.

C. 24m/s.

D. 28m/s.

Câu 22. Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B từ do, cách sóng bởi 4cm thì bên trên dây có

A. 5 bụng, 5 nút.

B. 6 bụng, 5 nút.

C. 6 bụng, 6 nút.

D. 5 bụng, 6 nút.

Câu 23. Đối cùng với âm cơ bạn dạng và hoạ âm bậc 2 vị cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì

A. Hoạ âm bậc 2 có cường độ to hơn cường độ âm cơ bản.

B. Tần số hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.

C. Tần số âm cơ bạn dạng lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc 2.

D. Vận tốc âm cơ bạn dạng gấp đôi tốc độ âm bậc 2.

Câu 24. mang lại cường độ âm chuẩn chỉnh I0= 10-12 W/m2. Tính độ mạnh âm của một sóng âm tất cả mức độ mạnh âm 80 dB.

A. 10-2 W/m2.

B. 10-4 W/m2.

C. 10-3 W/m2.

D. 10-1 W/m2.

Câu 25: trên điểm O trong môi trường xung quanh đẳng hướng, không kêt nạp âm, gồm 2 mối cung cấp âm điểm, giống nhau với năng suất phát âm ko đổi. Trên điểm A tất cả mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA gồm mức độ mạnh âm là 30 dB thì số mối cung cấp âm giống các nguồn âm trên bắt buộc đặt thêm tại O bằng

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 7.

Câu 26: Độ khổng lồ của âm nhạc được đặc thù bằng

A. đồ thị dao động.

B. Biên độ xê dịch âm.

C. Mức cường độ âm.

D. áp suất âm thanh.

Câu 27:Khi nói đến các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học, phân phát biểu như thế nào sau đó là sai?

A. Tần số của sóng là tần số xấp xỉ của các thành phần dao động.

B. Vận tốc của sóng bằng vận tốc dao động của các thành phần dao động.

C. Cách sóng là quãng mặt đường sóng truyền đi được vào một chu kỳ.

D. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ xấp xỉ của các bộ phận dao đụng sóng.

Câu 28.Hiện tượng giao trét sóng xẩy ra khi có sự chạm mặt nhau của nhì sóng

A. Khởi nguồn từ hai nguồn truyền trái hướng nhau.

B. Khởi nguồn từ hai mối cung cấp sóng kết hợp.

C. Bắt nguồn từ hai nguồn dao động cùng biên độ.

D. Xuất phát điểm từ hai mối cung cấp bất kì.

Câu 29:Trong dao động điều hòa thì

A. Véctơ tốc độ và véctơ gia tốc luôn luôn cùng phía với hướng vận động của vật.

B. Véctơ tốc độ và véctơ gia tốc là đa số véctơ ko đổi.

C. Véctơ vận tốc luôn luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật, véctơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

D. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn luôn đổi hướng khi trải qua vị trí cân nặng bằng.

Câu 30: Một vật xê dịch điều hòa bên trên trục Ox xung quanh vị trí cân đối O. Gọi A, ω với φ theo thứ tự là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức tốc độ của trang bị theo thời hạn t là

A.a = A.ω2.cos(ω2.t + φ).

B.a = ω.A.cos(ω.t + φ + π).

C.a = t.cos(φ.A + ω).

D.a=A.ω2cos(t.ω + π + φ).

Câu 31: Một hóa học điểm M hoạt động đều trên một con đường tròn với tốc độ dài 160cm/s và tốc độ góc 4 rad/s. Hình chiếu p. Của hóa học điểm M trên một đường thẳng cố định nằm trong khía cạnh phẳng hình tròn trụ dao hễ điều hoà cùng với biên độ cùng chu kì thứu tự là

A. 2,5m; 1,57s.

B. 40cm; 0,25s.

C. 40m; 0,25s.

D. 40cm; 1,57s.

Câu 32: Một hóa học điểm dao động dọc theo trục Ox gồm phương trình dao động x = 2cos(2πt + π)(cm). Thời gian ngắn nhất thứ đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật bao gồm li độ x =

*
Đề thi thân kì 1 thứ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" /> cm là:

A. 2,4s.

B. 1,2s.

C. 5/6s.

D. 5/12s.

Câu 33: vạc biểu nào sau đây là không đúng?

A. Biên độ của xê dịch riêng chỉ nhờ vào vào giải pháp kích thích lúc đầu để tạo lên dao động.

B. Biên độ của giao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ của dao động duy trì phụ ở trong vào phần năng lượng hỗ trợ thêm mang đến dao động trong những chu kỳ.

D. Biên độ của giao động cưỡng bức chỉ dựa vào vào biên độ của lực chống bức.

Câu 34:“Nguyên lý ‘cân’ phi hành gia”. Trong số đông hệ quy chiếu chu kì dao động của một bé lắc lò xo phần đông không cụ đổi. Ngoài không gian vũ trụ nơi không tồn tại trọng lượng nhằm theo dõi sức khỏe của phi hành gia bằng cách đo cân nặng M của phi hành gia, người ta có tác dụng như sau: mang đến phi hành gia ngồi cố định và thắt chặt vào mẫu ghế có cân nặng m được gắn vào lò xo có độ cứng k thì thấy ghế xấp xỉ với chu kì T. Hãy tra cứu biểu thức xác định trọng lượng M của phi hành gia:

*
Đề thi giữa kì 1 trang bị Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 35. Một tua dây sắt nhiều năm 1,2 m căng ngang, gồm hai đầu cầm cố định. Ở phía trên, gần tua dây gồm một nam châm từ điện được nuôi bởi nguồn điện xoay chiều. Cho cái điện qua nam châm thì bên trên dây mở ra sóng dừng với 6 bụng sóng. Nếu vận tốc truyền sóng trên dây là 20m/s thì tần số của mẫu điện luân chuyển chiều là

A. 50 Hz

B. 100 Hz

C. 60 Hz

D. 25 Hz

Câu 36. bên trên một sợi dây cố định dài 0,9 m có sóng dừng. Tất cả hai nút ở nhị đầu dây thì trên dây tất cả 10 nút sóng. Biết vận tốc truyền sóng truyền bên trên dây là 40m/s. Sóng truyền bên trên dây gồm tần s

A. 100 Hz

B. 200 Hz

C. 300 Hzs

D. 400 Hz

Câu 37. Một nhạc cầm cố phát ra âm bao gồm tần số cơ bạn dạng ƒ0 thì hoạ âm bậc 4 của nó là

A. ƒ0

B. 2ƒ0

C. 3ƒ0

D. 4ƒ0

Câu 38. khi mức độ mạnh âm tại một điểm trong môi trường thiên nhiên truyền âm tăng lên 70 dB thì độ mạnh âm tại đặc điểm này tăng

A. 107lần.

B. 106lần.

C. 105lần.

D. 103lần.

Câu 39: tại một điểm trên trục Ox bao gồm một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng. Hình vẽ bên là vật dụng thị biểu diển sự phụ thuộc vào của cường độ âm I tại phần nhiều điểm trên trục Ox theo toạ độ x. Cường độ âm chuẩn chỉnh là

*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />. M là vấn đề trên trục Ox có toạ độ x = 4 cm. Mức cường độ âm trên M có mức giá trị ngay gần nhất với giá trị nào dưới đây ?

*
Đề thi giữa kì 1 thứ Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

A. 24,4 dB

B. 24 dB

C. 23,5 dB

D. 23 dB

Câu 40. cảm hứng về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm

A. độ to của âm

B. Chiều cao của âm

C. âm dung nhan của âm

D. Mức độ mạnh âm

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

*
Đề thi giữa kì 1 vật dụng Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 1: C

Pha của dao động dùng làm xác định trạng thái giao động của đồ gia dụng tại thời điểm t bất kỳ

Câu 2: A

Gia tốc ngay lập tức trong dao động điều hòa biến đổi ngược trộn với li độ.

Câu 3: D

Một vật tiến hành dao đụng điều hòa bao quanh vị trí thăng bằng theo phương trình

*
Đề thi giữa kì 1 đồ dùng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 4: C

Nhận thấy

*
Đề thi giữa kì 1 vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" /> (dùng vòng tròn để xác định)

hoặc dùng máy tính bấm

*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

hoặc

*
Đề thi giữa kì 1 thiết bị Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" /> tính được S = 331,4cm

Câu 5: A

Biên độ xấp xỉ của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến tần số dao động.

Câu 6: C

Áp dụng công thức tính T của nhỏ lắc xoắn ốc

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" /> , tính được k = 64N/m

Câu 7: D

Từ VTCB nâng thứ lên 5cm rồi buông vơi ra → A = 5cm

*
Đề thi giữa kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 8: D

Tần số của nhỏ lắc đối chọi cho vày công thức:

*
Đề thi giữa kì 1 trang bị Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 9: C

Áp dụng công thức tính chu kỳ của con lắc đơn, tính được l = 25cm

Câu 10: B

Điện trường mọi Đề thi thân kì 1 trang bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" /> bao gồm phương trực tiếp đứng phía xuống dưới cùng q > 0 đề nghị

*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Áp dụng công thức:

*
Đề thi thân kì 1 vật dụng Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" /> tính được T = 1,98s.

Câu 11: C

Nguyên nhân gây ra xấp xỉ tắt dần của nhỏ lắc đối kháng trong không khí là vì lực cản môi trường

Câu 12: D.

Xe bị sóc mạnh nhất lúc xảy ra cộng hưởng cơ: Triêng = Tngoại lực

*
Đề thi thân kì 1 thiết bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 13: B

Biên độ xấp xỉ tổng vừa lòng A = vmax/ω = 7cm,

Áp dụng phương pháp tính biên độ giao động tổng đúng theo theo A1 cùng A2 tính được A1 = 8cm.

Câu 14: B

Sóng ngang là sóng có các thành phần dao hễ theo phương vuông góc cùng với phương truyền sóng

Câu 15: D

*
Đề thi giữa kì 1 vật Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 16: D

Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng cần là hai nguồn kết hợp: thuộc phương, thuộc tần số cùng hiệu trộn không đổi theo thời gian.

Câu 17: B

Áp dụng:

*
Đề thi thân kì 1 vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 18: A

Vì M bí quyết đều S1 với S2 áp dụng:

*
Đề thi giữa kì 1 trang bị Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 19: D

Áp dụng: uo= 2a;

*
Đề thi giữa kì 1 đồ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

=> k > 4 lựa chọn k = 5 => d = 11 cm từ đó tính được:

*
Đề thi giữa kì 1 vật dụng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 20. C

Sóng giới hạn là trường hợp đặc trưng của giao bôi sóng là vì sóng dừng là việc giao bôi một sóng tới với một sóng sự phản xạ trên cùng phương truyền sóng.

Câu 21: C

Dây thép AB được kích ham mê cho giao động bằng một nam châm từ điện nuôi bởi dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz nên trong 1 chu kỳ nam châm từ điện hút và thả dây thép 2 lần

→ tần số sóng f = 2f’ = 100Hz;

Dựa vào đầu bài bác ta bao gồm chiều dài sợi dây AB thỏa mãn:

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" /> tính được λ = 24cm từ kia tính được tốc độ: v = λ.f = 24m/s.

Câu 22: C

Ta có:

*
Đề thi thân kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" /> , cùng với đầu B tự do thoải mái → dây tất cả 6 bụng, 6 nút.

Câu 23: B

Đối với âm cơ bạn dạng và hoạ âm bậc 2 bởi vì cùng một dây bọn ghi ta phân phát ra thì tần số hoạ âm bậc 2 gấp hai tần số âm cơ bản.

Câu 24:B

Áp dụng

*
Đề thi thân kì 1 thiết bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" /> (dB) tính được I = 10-4W/m2.

Câu 25:B

Ta có:

*
Đề thi thân kì 1 đồ dùng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Vậy buộc phải thêm 3 nguồn âm nữa.

Câu 26: C

Độ khổng lồ của music được đặc thù bằng mức độ mạnh âm.

Câu 27: B

Vận tốc truyền sóng là gia tốc truyền trộn của dao động.

Câu 28: B

Hiện tượng giao bôi sóng xẩy ra khi có sự gặp gỡ nhau của hai sóng xuất phát từ hai mối cung cấp sóng kết hợp.

Câu 29: C

Trong giao động điều hòa, véctơ vận tốc luôn luôn cùng phía với hướng chuyển động của vật, vận tốc a = - w2x xác suất và trái vệt với li độ (hệ số tỉ trọng là - w2) và luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

Câu 30: D

Gia tốc ngay lập tức trong xấp xỉ điều hòa chuyển đổi ngược trộn với li độ.

Câu 31: D

*
Đề thi giữa kì 1 thiết bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" /> chính là biên độ A

*
Đề thi giữa kì 1 đồ Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 32: D

*
Đề thi thân kì 1 đồ vật Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 33: D

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực chống bức, tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng, phụ thuộc vào vào lực cản của môi trường.

Câu 34: A

*
Đề thi giữa kì 1 vật Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 35: D

*
Đề thi giữa kì 1 đồ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 36: B

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 37: D

Hoạ âm bậc 4 tất cả tần số là 4f0

Câu 38: A

*
Đề thi thân kì 1 trang bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 39: A

Do độ mạnh âm bớt dần từ bỏ O theo chiều dương của trục Ox, bắt buộc nguồn để trước O một đoạn a.

Xét tại O cùng tại điểm x = 2 ta có:

*
Đề thi thân kì 1 thiết bị Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 40: B

Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được tế bào tả bởi khái niệm độ dài của âm.

*

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: đồ vật Lí lớp 12

Thời gian có tác dụng bài: 50 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1:Trong giao động điều hoà

A.Gia tốc đổi khác điều hoà thuộc pha so với li độ.

B.Gia tốc chuyển đổi điều hoà ngược pha so cùng với li độ

C.Gia tốc biến đổi điều hoà sớm phaπ/2so với li độ

D.Gia tốc chuyển đổi điều hoà lờ đờ phaπ/2so cùng với li độ

Câu 2:Véc tơ gia tốc của một vật xê dịch điều hòa luôn

A.hướng ra xa vị trí cân bằng.

B.cùng hướng đưa động.

C. Hướng tới vị trí cân nặng bằng.

D. Ngược hướng gửi động.

Câu 3:Một vật giao động điều hòa gồm phương trình:

*
Đề thi thân kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />. đem
*
Đề thi thân kì 1 thiết bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />. Tốc độ của trang bị khi có li độ (x = 3cm ) là :

A.50,24(cm/s)

B.2,512(cm/s)

C.25,12(cm/s)

D. 12,56(cm/s)

Câu 4: Vật xấp xỉ điều hòa với phương trình

*
Đề thi giữa kì 1 thiết bị Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />. Vào thời gian t = 0,5s thì vật tất cả li độ và vận tốc là:

*
Đề thi giữa kì 1 thứ Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 5:Một con lắc lốc xoáy đang xấp xỉ điều hòa. Biên độ dao động nhờ vào vào:

A.Độ cứng lò xo

B.Khối lượng vật nặng

C.Điều kiện kích say mê ban đầu.

D.Gia tốc của sự rơi từ bỏ do.

Câu 6:Một bé lắc lò xo xê dịch điều hòa và vật đang vận động từ vị trí biên về vị trí thăng bằng thì:

A.Năng lượng của đồ gia dụng đang gửi hóa từ cầm năng sang đụng năng

B.Thế năng tăng dần và rượu cồn năng bớt dần

C.Cơ năng của vật tăng dần đến giá trị béo nhất

D.Thế năng của vật tăng nhiều nhưng cơ năng của vật không đổi

Câu 7:Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc vào của chu kì vào cân nặng của bé lắc lò xo dao động điều hòa?

*
Đề thi thân kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

A.Đồ thị A

B.Đồ thị B

C.Đồ thị C

D.Đồ thị D

Câu 8:Một vật nhỏ tuổi dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật biện pháp vị trí cân bằng một đoạn 2 centimet thì cồn năng của vật dụng là 0,48 J. Lúc vật biện pháp vị trí cân đối một đoạn 6 centimet thì động năng của thiết bị là 0,32 J. Biên độ xê dịch của đồ vật bằng

A.8 cm.

B.14 cm.

C.10 cm.

D.12 cm.

Câu 9:Một nhỏ lắc đối chọi chiều lâu năm l dao động điều hòa tại khu vực có gia tốc trọng ngôi trường g. Chu kỳ xê dịch của con lắc được tính:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 10:Một con lắc solo gồm vật nặng có khối lượng m, dây treo lâu năm l. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc α0 rồi thả mang đến vật dao động. Biểu thức khẳng định vận tốc tại địa điểm α bất kỳ là:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 11:Con lắc đơn xê dịch điều hòa cùng với phương trình

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />, t tính theo đơn vị chức năng giây. Tại thời gian t = 0,125s thì pha dao động của con lắc là :

*
Đề thi giữa kì 1 vật Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 12:Tại một vị trí xác định, hai nhỏ lắc đơn có độ dài và , xấp xỉ điều hoà cùng với chu kì tương ứng và . Tỉ số

*
Đề thi thân kì 1 vật dụng Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" /> bằng:

*
Đề thi thân kì 1 đồ dùng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 13:Phát biểu làm sao sau đây là đúng khi nói đến dao cồn tắt dần?

A.Cơ năng của vật xê dịch tắt dần giảm dần theo thời gian.

B.Biên độ của vật dao động tắt dần không thay đổi theo thời gian.

C.Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn luôn sinh công dương.

D.Dao cồn tắt dần dần là xấp xỉ chỉ chịu công dụng của nội lực.

Câu 14:Khi nói đến dao hễ cưỡng bức, phân phát biểu làm sao sau đây là đúng?

A.Dao cồn của nhỏ lắc đồng hồ thời trang là xấp xỉ cưỡng bức.

B.Biên độ của xấp xỉ cưỡng bức là biên độ của lực chống bức.

C.Dao cồn cưỡng bức có biên độ không đổi và tất cả tần số bằng tần số của lực chống bức.

D.Dao cồn cưỡng bức tất cả tần số bé dại hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 15:Khi xảy ra hiện tượng cùng hưởng cơ thì vật thường xuyên dao động:

A.Với tần số bằng tần số xấp xỉ riêng

B.Mà không chịu ngoại lực tác dụng

C.Với tần số to hơn tần số dao động riêng

D.Với tần số bé dại hơn tần số xê dịch riêng.

Câu 16:Một tín đồ xách một xô nước đi bên trên đường, từng bước dài 45cm. Chu kì xấp xỉ riêng của nước trong xô là 0,3s. Để nước trong xô bị dao động mạnh mẽ nhất người đó phải đi với tốc độ

A.3,6m/s.

B.4,2km/s.

C.4,8km/h.

D. 5,4km/h.

Câu 17:Một vật thực hiện đồng thời hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương, cùng tần só gồm phương trình theo thứ tự là x1 = A1cos(ωt+φ1) và x2 = A2cos(ωt+φ2). Pha ban đầu của đồ dùng được xác minh bởi phương pháp nào sau đây?

*
Đề thi thân kì 1 thứ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 18:Hai dao động có phương trình thứu tự là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) cùng x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch sóng của hai dao động này có độ béo bằng:

A.0,25π

B.1,25π

C.0,50π

D.0,75π

Câu 19:Xét hai xê dịch điều hòa thuộc phương, cùng tần số tất cả phương trình giao động lần lượt là

*
Đề thi thân kì 1 đồ dùng Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />. Pha ban sơ của dao động tổng phù hợp là:

A.−400

B.400

C.−300

D.300

Câu 20:Một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa với chu kì T. Vào khoảng thời gian ngắn nhất lúc đi từ bỏ vị trí bao gồm li độ

*
Đề thi giữa kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" /> đến vị trí
*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />, hóa học điểm có tốc độ trung bình là:

*
Đề thi thân kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 21:Sóng cơ truyền được trong những môi trường

A. Khí, chân không với rắn.

B. Lỏng, khí với chân không.

C. Chân không, rắn cùng lỏng.

D. Rắn, lỏng cùng khí

Câu 22:Một âm bao gồm tần số khẳng định lần lượt truyền trong nhôm, nước, bầu không khí với tốc độ tương xứng là

*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />. Nhận định và đánh giá nào sau đấy là đúng

*
Đề thi thân kì 1 vật dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 23:Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng tất cả dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Lúc đó, điểm N đang gửi động:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

A. Đi xuống

B. Đứng yên

C. Chạy ngang

D. Đi lên

Câu 24:Một sóng cơ học lan truyền trên phương diện nước với vận tốc 25cm/s. Phương trình sóng tại mối cung cấp là

*
Đề thi giữa kì 1 trang bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />. Tốc độ của phần tử vật hóa học tại điểm M giải pháp O một khoảng 25cm tại thời khắc
*
Đề thi thân kì 1 đồ dùng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" /> là:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 25:Tại nhì điểm A và B cùng bề mặt nước ở ngang tất cả hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này cùng bề mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, thành phần nước giao động với biên độ cực tiểu. Hai nguồn sóng đó dao động:

A. Lệch pha nhau góc

*
Đề thi giữa kì 1 trang bị Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

B. Thuộc pha nhau

C. Ngược pha nhau

D. Lệch pha nhau góc

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 26:Trên phương diện nước bao gồm hai nguồn sóng nước như thể nhau biện pháp nhau

*
Đề thi thân kì 1 trang bị Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />. Sóng truyền cùng bề mặt nước bao gồm bước sóng 1,2 (cm). Số đường cực đại đi qua đoạn trực tiếp nối nhì nguồn là:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 27:Hai mối cung cấp phát sóng phối hợp A và B bên trên mặt chất lỏng xấp xỉ theo phương trình:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là vấn đề nằm trên đoạn AI, N là vấn đề nằm trên đoạn IB. Biết
*
Đề thi giữa kì 1 thứ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />. Số điểm nằm tại đoạn MN có biên độ cực to và thuộc pha cùng với I là:

A. 7

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 28:Hai nguồn sóng kết hợp A với B thuộc tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng ko đổi. Điểm M, A, B, N theo thiết bị tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có mức giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hòa hợp tại N có giá trị:

A. Chưa đủ dữ kiện

B. 3mm

C. 6mm

D.

*
Đề thi giữa kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" /> cm

Câu 29:Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa nhị nút thường xuyên bằng

A. Một số nguyên lần cách sóng.

B. 1 phần tư bước sóng.

C. Một nửa cách sóng.

D. Một cách sóng.

Câu 30:Trên một tua dây lũ hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng với vị trí thăng bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền bên trên dây với bước sóng là:

A. 0,5 m.

B. 1,5 m.

C. 1,0 m.

D. 2,0 m.

Câu 31:Một sợi dây bọn hồi căng ngang, nhì đầu thay định. Bên trên dây tất cả sóng dừng, tốc độ truyền sóng ko đổi. Lúc tần số sóng trên dây là 42Hz thì bên trên dây tất cả 4 điểm bụng. Tính tần số của sóng trên dây trường hợp trên dây có 6 điểm bụng.

A. 63Hz

B. 28Hz

C. 84Hz

D. 36Hz

Câu 32:Trên một tua dây bọn hồi đang sẵn có sóng ngừng với biên độ dao động của các điểm bụng là A. M là 1 phần tử dây xấp xỉ với biên độ 0,5A. Biết vị trí thăng bằng của M giải pháp điểm nút sát nó tuyệt nhất một khoảng 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 24 centimet

B. 12 centimet

C. 16 cm

D. 3 cm

Câu 33:Một gai dây AB lâu năm 100cm căng ngang, đầu B thế định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa giao động điều hòa cùng với tần số 40Hz. Bên trên dây AB gồm một sóng dừng ổn định, A được xem như là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kiếm tìm số nút sóng với bụng sóng bên trên dây, kể cả A với B.

A. 3 bụng với 4 nút

B. 4 bụng và 4 nút

C. 4 bụng và 5 nút

D. 5 bụng và 5 nút

Câu 34:Phát biểu nào tiếp sau đây đúng khi nói đến sóng âm

A. Là sóng cơ học truyền được trong toàn bộ các môi trường rắn, lỏng, khí cùng chân không

B. Sóng âm trong môi trường lỏng, rắn là sóng ngang

C. Sóng âm không truyền được vào chân không

D. Sóng âm trong môi trường xung quanh lỏng là sóng ngang

Câu 35:Âm nghe được là sóng cơ học gồm tần số nằm trong khoảng:

*
Đề thi thân kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 36:Sắp xếp vận tốc truyền âm trong các môi trường sau theo trang bị tự tăng dần

(1) Nước nguyên chất

(2) Kim loại

(3) Khí hiđrô

A. (1), (2), (3)

B. (2), (3), (1)

C. (3), (1), (2)

D. (2), (1), (3)

Câu 37:Một dây đàn dài 15cm, lúc gảy phân phát ra âm cơ bản với vận tốc truyền sóng trên dây là 300m/s. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Cách sóng của âm phạt ra trong không khí là:

A. 0,5m

B. 1,24m

C. 0,34m

D. 0,68m

Câu 38:Âm sắc tất cả mối contact với đặc thù vật lí làm sao của âm?

A. Cường độ âm

B. Tần số cùng biên độ âm

C. Tần số âm

D. Biên độ của âm

Câu 39:Chọn sai trong số sau

A. Đối với tai bé người, cường độ âm càng to thì âm càng to

B. Cảm hứng nghe âm to lớn hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào vào độ mạnh âm

C. Cùng một cường độ âm tai con tín đồ nghe âm cao to ra hơn nghe âm trầm

D. Ngưỡng nhức hầu thư không phụ thuộc vào tần số của âm

Câu 40:Trong bài bác hát “Tiếng lũ bầu” vày nam ca sĩ Trọng Tấn trình bày có câu “cung thanh là giờ mẹ, cung trầm là giọng cha”. “thanh”, “trầm” trong câu hát này là chỉ tính năng nào của âm bên dưới đây?

A. Ngưỡng nghe

B. Âm sắc

C. Độ cao

D. Độ to

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu 1:Chọn B

*
Đề thi thân kì 1 vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 2: chọn B

Véc tơ vận tốc của một vật xấp xỉ điều hòa luôn cùng hướng chuyển động

Câu 3: chọn C

Tại li độ x=3cm, ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 4: lựa chọn D

Ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 5: lựa chọn C

Biên độ dao động phụ thuộc vào vào kích phù hợp ban đầu

Câu 6: chọn A

Khi đồ vật đang hoạt động từ địa chỉ biên về vị trí cân đối thì: nạm năng giảm - Động năng tăng - Cơ năng bảo toàn.

Câu 7: chọn B

Ta có, chu kì dao động của nhỏ lắc lò xo:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

=> Đồ thị T−m tất cả dạng parabol

Câu 8: lựa chọn C

*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 9: chọn A

Chu kì xê dịch của nhỏ lắc đơn:

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 10: lựa chọn C

Vận tốc của nhỏ lắc tại vị trí bất kể được xác định bởi biểu thức:

*
Đề thi giữa kì 1 vật dụng Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 11: chọn C

Ta có: pha giao động tại thời gian

*
Đề thi giữa kì 1 đồ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Thay t=0,125s vào, ta được:

Pha dao động là

*
Đề thi giữa kì 1 vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 12: lựa chọn A

Ta có:

+ Chu kì dao động của bé lắc đối chọi có chiều dài

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

+ Tần số dao động của bé lắc 1-1 có chiều dài

*
Đề thi giữa kì 1 vật dụng Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

*
Đề thi thân kì 1 đồ gia dụng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Câu 13: lựa chọn A

Ta có: xê dịch tắt dần dần là giao động có biên độ giảm dần theo thời gian

Mặt khác: Cơ năng tỉ lệ thành phần thuận với bình phương biên độ:

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" /> Cơ năng của dao động tắt dần bớt dần theo thời gian

Câu 14: chọn C

A - không đúng vì xê dịch của nhỏ lắc đồng hồ là dao động duy trì

B - sai bởi vì biên độ của lực cưỡng bách F0 = Aω

C - đúng

D - không nên vì xê dịch cưỡng bức bao gồm tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

Câu 15: lựa chọn A

Khi xảy ra hiện tượng cùng hưởng cơ thì vật liên tiếp dao rượu cồn với tần số bởi tần số xấp xỉ riêng của vật

Câu 16: chọn D

Để nước trong xô bị dao động vượt trội nhất thì phải xẩy ra cộng hưởng cơ

=> T = T0 = 0,3s

Tốc độ lúc đó:

*
Đề thi thân kì 1 trang bị Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 17: chọn C

Pha lúc đầu của 2 xấp xỉ tổng hợp:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ dùng Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 18: chọn A

Ta gồm độ lệch pha giữa nhị dao động

*
Đề thi thân kì 1 đồ vật Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 19: chọn C

*
Đề thi thân kì 1 trang bị Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 20: lựa chọn A

*
Đề thi thân kì 1 thứ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 21: lựa chọn D

Sóng cơ chỉ truyền được vào các môi trường xung quanh rắn , lỏng, khí

Câu 22: chọn A

Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ viral dao đụng trong môi trường

Phụ nằm trong vào thực chất của môi trường truyền (tính bọn hồi và tỷ lệ môi trường):

*
Đề thi thân kì 1 thứ Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 23: lựa chọn D

Theo phương truyền sóng, các phần tử trước đỉnh sóng sẽ đi xuống, sau đỉnh sóng đang đi lên.

Từ trang bị thị ta có, điểm M sau đỉnh sóng đã đi lên

=> Sóng truyền từ B đến A với N đang dần đi lên

Câu 24: chọn B

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 25: chọn C

Gọi I - trung điểm của AB

Ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 thiết bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" /> (do I trung điểm AB) mà tại I giao động với biên độ cực tiểu

*
Đề thi giữa kì 1 vật Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

=> 2 mối cung cấp ngược pha

Câu 26: lựa chọn C

Do A,B giao động cùng pha cần số đường cực lớn trên AB thoã mãn:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ vật Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Câu 27: chọn C

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Hai nguồn cùng pha, trung điểm I dao động cực đại

Những điểm dao động cùng pha với I cách I một số nguyên lần bước sóng

*
Đề thi thân kì 1 đồ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Tổng số điểm dao động cùng trộn với I trên MN là 5

Câu 28: lựa chọn C

*
Đề thi thân kì 1 đồ dùng Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" />

Ta có biên độ tại một điểm trong trường giao thoa:

*
Đề thi giữa kì 1 vật dụng Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Biên độ tổng đúng theo tại N có mức giá trị bằng biên độ xấp xỉ tổng đúng theo tại M và bởi 6mm.

Xem thêm: Chi Tiết Bài Học Tổng Bình Phương Là Gì, Tổng Bình Phương Là Gì

Câu 29: chọn C

Khoảng bí quyết giữa 2 nút hoặc 2 bụng gần kề của sóng ngừng là

*
Đề thi giữa kì 1 thứ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 30: lựa chọn C

Ta có: khoảng cách giữa nút và bụng gần kề là

*
Đề thi thân kì 1 vật dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 31: chọn A

Số nút sóng

*
Đề thi giữa kì 1 đồ Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

Vì nhì đầu cố định là 2 nút bắt buộc ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 vật dụng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 32: lựa chọn A

Biên độ giao động của điểm M là:

*
Đề thi giữa kì 1 thứ Lí lớp 12 gồm đáp án (10 đề)" />

Câu 33: lựa chọn C

Ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 đồ Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Ta gồm điều kiện để có sóng giới hạn trên dây hai đầu vậy định:

*
Đề thi thân kì 1 đồ dùng Lí lớp 12 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Số bụng sóng = số bó sóng = k ;

Số nút sóng

*
Đề thi thân kì 1 thiết bị Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

*
Đề thi thân kì 1 đồ vật Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

=> số nút

*
Đề thi thân kì 1 trang bị Lí lớp 12 tất cả đáp án (10 đề)" /> nút sóng

Câu 34: lựa chọn C

A – không nên vì: sóng âm không truyền được trong chân không

B – sai vì: sóng âm trong môi trường thiên nhiên lỏng, khí là sóng dọc

C – đúng

D – không đúng vì: sóng âm trong môi trường xung quanh lỏng là sóng dọc

Câu 35: lựa chọn A

Âm nghe được (âm thanh) là sóng cơ học tất cả tần số nằm trong khoảng16Hz đến 20000Hz

Câu 36: chọn C

Ta có, vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính bầy hồi, tỷ lệ của môi trường xung quanh và nhiệt độ của môi trường.

*
Đề thi thân kì 1 vật dụng Lí lớp 12 có đáp án (10 đề)" />

=> thứ tự tăng dần tốc độ truyền âm trong các môi trường thiên nhiên trên là: (3) khí hidro, (1) nước nguyên chất, (2) kim loại

Câu 37: chọn C

Ta có, chiều lâu năm của dây đàn:

-->