Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 có đáp án

Với vị trí cao nhất 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 có đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 4 cuối học kì 2

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kg

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bạn dạng đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 dài 12 cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết cho 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: bao gồm 5 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi blue color so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi gồm độ dài đường chéo thứ tuyệt nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo cánh thứ hai bằng độ lâu năm đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng với hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhị số là 50. Số to gấp 3 lần số bé. Tra cứu số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta tất cả sơ vật

*

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm tía mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số tương thích điền vào khu vực chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc vắt kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện thời tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết hiện thời tổng số tuổi của hai bà bầu con là 40.

Bài 5. Một hình thoi tất cả đô nhiều năm đường chéo ngắn là 18cm. Độ dài đường chéo dài bởi 5/3 độ dài đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta tất cả sơ vật dụng tuổi con là:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; bà mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ dài đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: gồm 3 viên bi màu xanh da trời và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài những đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo lắp thêm tự từ bé xíu đến mập là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sảnh vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên phiên bản đồ này ứng cùng với độ lâu năm thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: quý hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): tất cả hai rổ cam, nếu chế tạo rổ trước tiên 4 trái thì kế tiếp số cam ở nhị rổ bằng nhau, ví như thêm 24 trái cam vào rổ đầu tiên thì kế tiếp số cam ngơi nghỉ rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam làm việc rổ sản phẩm hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số có 3 chữ số làm thế nào để cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số gồm 3 chữ số như thể nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thiết bị hai nhiều hơn nữa rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ đầu tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ máy hai.

Ta gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ vật dụng ta thấy:

Số cam sinh hoạt rổ trước tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ trang bị hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số tương tự nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết cho 2, vừa phân tách hết cho 5 tất cả tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân tách hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều nhiều năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý giá của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt nhiều loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt nhiều loại Khá, còn sót lại là nhiều loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại tốt và khá là

*

Phân số chỉ số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Số em xếp các loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. mang lại hình bình hành bao gồm chu vi đều nhau (cùng bởi 12 cm) một hình bao gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình có số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi thương hiệu hình thoi vào một trong hai hình đó.

Bài 5. một tấm kính hình chữ nhật có chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng đơn vị ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính sẽ là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Thành Ngữ Tiếng Anh Về Kiên Nhẫn Tiếng Anh Là Gì? Tiếng Việt

Số m2 buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành tất cả độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số phù hợp để điền vào nơi chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong những phân số dưới đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào khu vực chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm kiếm m và n sao cho

*
, m và n theo lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán được

*
bao đường. Lần sản phẩm hai bán tốt bằng
*
lần máy nhất. Sau nhị lần chào bán bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi ban sơ bao đường tất cả bao nhiêu kg ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):