Đề thi khảo sát unique đầu năm Toán 7 được romanhords.com biên soạn bao hàm các dạng bài xích tập với đáp án chi tiết được chế tạo theo trọng tâm chương trình học trung học cơ sở giúp học viên ôn tập, củng vậy kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, tài năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc và kiên cố giúp chúng ta nắm chắc kiến thức Toán 6 chuẩn bị nền tảng con kiến thức kiên cố bước vào năm học lớp 7. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm chi tiết. Chúc những em học sinh ôn tập thật tốt!

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

A. Trắc nghiệm (4 điểm)


Chọn một phương án trả lời đúng trong số câu sau

Câu 1: nhị góc bù nhau là nhì góc gồm tổng số đo bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: công dụng của phép tính (-12).20 bằng:

A. 8

B. -240

C. 240

D. -34

Câu 3: trong tập đúng theo số nguyên, số nào dưới đây không trực thuộc Ư(-10)

A. 0

B. -5

C. 2

D. 10

Câu 4: Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn

*
bằng:

A. 0

B. 1

C. 9

D. 6

Câu 5: Cho

*
cùng
*
. UCLN(x; y) bằng:

A. 90

B. 150

C. 375

D. 456

Câu 6: Cho

*
cùng
*
. BCNN(a, b) bằng:

A. 105

B. 600

C. 350

D. 4200

Câu 7: Tập vừa lòng nào tiếp sau đây chỉ gồm các bộ phận là số nguyên tố?

A. 2; 3; 5

B. 1; 2; 4

C. 1; 3; 5

D. 3; 5; 9


Câu 8: Trên tia Ox mang hai điểm A với B làm thế nào cho OA = 3cm, OB = 5cm. Khi đó, độ lâu năm của đoạn thẳng AB là:

A. 3

B. 5

C. 8

D. 2

Câu 9: Cho 5 điểm phân biệt. Vẽ các đoạn trực tiếp nối nhì điểm trong số 5 điểm này với nhau. Toàn bô đoạn thẳng vẽ được là:

A. 8

B. 10

C. 9

D. 5

Câu 10: Cho

*
là nhị góc phụ nhau. Trường hợp
*
thì góc
*
bởi bao nhiêu độ?

A. 65

B. 55

C. 45

D. 145

B. Từ bỏ luận

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2. (2 điểm) Thực hiện phong trào “Chiến dịch xanh” của đoàn trường tổ chức, cha lớp 6A, 6B, 6C đã tham gia trồng cây. Lớp 6B trồng được 300 cây. Lớp 6A trồng vội vàng

*
lần số lượng kilomet của lớp 6B và bởi
*
số lượng kilomet của lớp 6C thu được.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7

a. Tính tổng số cây xanh được của ba lớp.

b. Tính tỉ số tỷ lệ số cây của từng lớp so với tổng số cây cối được của tất cả ba lớp.

Xem thêm: Hcl + Nacn = Nacl + Hcn Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu ? Hcn Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu


Câu 3. (2 điểm) Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ Ox, vẽ nhị tia Oy cùng Oz sao để cho

*

a, Trong tía tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm trong lòng hai tia còn lại? vì sao?

b, Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc zOy. Tính số đo của góc xOt.

Đáp án đề khảo sát unique đầu năm môn Toán

Đáp án trắc nghiệm

1-D

2-B

3-A

4-A

5-C

6-D

7-A

8-D

9-B

10-B

Đáp án từ bỏ luận

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện tại phép tính:

a.

*

b.

*

*

c.

*

*

d.

*

*

Câu 2. (2 điểm)

Đổi

*

a. Số lượng km lớp 6A trồng được là:

*
(cây)

Số cây lớp 6C trồng được là:

*
(cây)


Tổng số cây cha lớp trồng được là: 300 + 720 + 432 = 1 452 (cây)

b. Tỷ lệ số cây lớp 6A trồng đối với tổng số lượng kilomet là:

*

Phần trăm số lượng km lớp 6B trồng so với tổng số km là:

*

Phần trăm số kilomet lớp 6C trồng so với tổng số km là:

*

Câu 3:

Học sinh từ bỏ vẽ hình

a, Trên và một nửa phương diện phẳng bờ Ox, bao gồm

*

b, Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ Ox, bao gồm tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oz nên

*

Có Ot là tia phân giác của góc zOy

*

Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ cất tia Oz, gồm

*
Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tổn tham khảo giải đáp giải đưa ra tiết!