12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + tất cả ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

đề thi hsg toán 3 cấp huyện, đề thi học tập sinh giỏi toán lớp 3 cấp cho tỉnh cùng cấp thành phố trọn bộ có hướng dẫn giải đưa ra tiết.Tự học Online xin trình làng đến quý thầy cô và chúng ta tham khảo Tuyển lựa chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có ĐÁP ÁN


Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: search x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 mang lại 126 tất cả bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? gồm bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của hai số là 354. Giả dụ thừa số trước tiên tăng lên 3 lần thừa số lắp thêm hai tăng thêm 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một vài có ba chữ số khác biệt là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một vài có nhì chữ số khác biệt là B. Biết rằng hiệu thân A và B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài 7: vào túi có bố loại bi: bi đỏ, bi vàng với bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn nữa tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: search x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với không thiếu các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 mang lại 126 tất cả bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? tất cả bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số từ nhiên liên tục từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số ban đầu là số chẵn chấm dứt là số chẵn thì con số số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của hai số là 354. Trường hợp thừa số trước tiên tăng lên 3 lần vượt số thiết bị hai tăng lên 2 lần thì tích new là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu vượt số trước tiên tăng lên 3 lần thừa số đồ vật hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có bố chữ số không giống nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một số trong những có hai chữ số khác biệt là B. Biết rằng hiệu giữa A với B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A với B là 891 tức là số tất cả 3 chữ số phải lớn hơn 891.

Từ cha chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số khác nhau lớn hơn 891 là: 976, 967

Từ hai số 5, 8 ta lập được số gồm hai chữ số khác biệt là: 58 và 85

Ta có những trường hòa hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số đó là: 976 và 85


Bài 7: trong túi có bố loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi kim cương là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: tra cứu :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một siêu thị có 1245 loại áo. Ngày máy nhất cửa hàng bán số áo. Ngày thiết bị hai shop bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy giờ đồng hồ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 giờ trưa đến bây giờ bằng thời hạn từ hiện nay đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với không thiếu thốn các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một shop có 1245 cái áo. Ngày đồ vật nhất shop bán số áo. Ngày sản phẩm công nghệ hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau nhị ngày bán siêu thị còn lại từng nào cái áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán được số dòng áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo sót lại của siêu thị sau ngày thứ nhất là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày sản phẩm công nghệ hai cửa hàng bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 dòng áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 giờ trưa đến bây chừ bằng thời gian từ hiện nay đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện nay là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa đến 12 tiếng đêm có 12 giờ

Ta có sơ đồ:

12 tiếng trưa 12 giờ đồng hồ đêm

Bây giờ

Từ 12 tiếng trưa đến hiện giờ đã qua số thời hạn là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện giờ là 15 giờ đồng hồ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện độc nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tra cứu thừa số lắp thêm nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào quá số thiết bị hai thì tích new sẽ là 860

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày vật dụng hai nhóm sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ cha 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: bạn Hoà bao gồm 72 viên bi màu xanh da trời và màu sắc đỏ. Bạn Hoà nhận biết số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà gồm bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? bao nhiêu viên bi màu sắc xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện độc nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Search thừa số đồ vật nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào vượt số thứ hai thì tích new sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số thiết bị hai thì tích tăng 5 lần vượt số trang bị nhất.

Xem thêm: Lời Bài Hát Không Phải Dạng Vừa Đâu, Không Phải Dạng Vừa Đâu

5 lần vượt số đầu tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm hai đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ cha 45m. Tính quãng con đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày sản phẩm công nghệ nhất:

Ngày vật dụng hai: 24m ? m

Ngày lắp thêm ba:

45m

Bài giải

Ngày trang bị hai sửa được số m con đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ cha sửa được số m mặt đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả tía ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: chúng ta Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu sắc đỏ. Bạn Hoà nhận biết số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi color đỏ? bao nhiêu viên bi màu xanh?