TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 4 VÀ 5 CỰC xuất xắc
*

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 4 VÀ 5 CỰC HAY

TÀI LIỆU GỒM 5 PHẦN:

PHẦN I: chia ĐỘNG TỪ vào NGOẶC

PHẦN II: TÌM VÀ SỬA LỖI SAI

PHẦN III: VIẾT LẠI CÂU sao cho NGHĨA KHÔNG ĐỔI

PHẦN IV: SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU

PHẦN V: ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI


TÀI LIỆU GỒM 5 PHẦN

:

PHẦN I: phân tách ĐỘNG TỪ vào NGOẶC

PHẦN II: TÌM VÀ SỬA LỖI SAI

PHẦN III: VIẾT LẠI CÂU thế nào cho NGHĨA KHÔNG ĐỔI

PHẦN IV: SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU

PHẦN V: ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

PHẦN I: phân chia ĐỘNG TỪ trong NGOẶC

B

à

i t

p I .B

à

i t

p thì hi

n t

i

đơ

n

v

à

hi

n t

i ti

ế

p. Di

n

.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in nhị

Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers

in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a

teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother

(play)________________soccer.

6. It is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends,

and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy

because I always (visit) ______________my granparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00.

20. Everyday , I (go) __________to school by bike .

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe .

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother

(watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi ,and Ha (live)________________in sài gòn

City.

24. Hung và his friend (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

Xem thêm: Uml Là Gì? Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Uml Và Các Biểu Đồ Của Nó

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always

(do)________ it in the summer.


bài xích tập review 1 lớp 5 lịch trình mới gồm lời giải cụ thể nhất

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 tiếp đây nóichung cùng ôn thi chất vấn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học tập sinh.Mời những em học sinh cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 bao gồm đáp án