Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 sách bắt đầu (60 đề) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để học giỏi môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm học 2021 - 2022 chọn lọc, có đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hy vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 1 lớp 2

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 1


*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là vật dụng Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là máy mấy?

A. đồ vật Hai B. trang bị Ba C. lắp thêm Tư D. máy Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số khác nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của hai số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 và 50 B. 55 cùng 47 C. 37 và 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tra cứu y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vực vườn bao gồm 100 cây đào, sau khoản thời gian bán đi một số trong những cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã chào bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học viên đặt tính theo sản phẩm dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn cửa đã cung cấp số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác với 2 hình tứ giác

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước tác dụng đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. ko điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ đồng hồ chiều hay …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: từ luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai tất cả 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ với hiệu bởi nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học sinh đặt tính mặt hàng dọc với tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan tất cả số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng:

Câu 1: Số ngay tức khắc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: trên hình bên gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: một ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai gồm 16 cái kẹo, Mai có nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan có bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là đồ vật hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là sản phẩm công nghệ mấy?

A. sản phẩm công nghệ tư B. sản phẩm công nghệ năm C. sản phẩm công nghệ sáu D. thiết bị bảy

II. Từ bỏ luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) search x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo mặt hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: search x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube romanhords.com


Đã có app romanhords.com trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Mua ngay vận dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Toán, giờ Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám đít nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, giờ đồng hồ Việt 2.

Xem thêm: 3 Dạng Bài Tập Tự Luận Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử Chi Tiết Nhất

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.