Top 3 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 kèm đáp án, bao hàm 3 đề thi, gồm kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục tiêu đạt tác dụng tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn toán 2021


Đề thi học tập kì II Toán lớp 5

2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 13. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 24. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

Mạch loài kiến thứcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Số họcSố câu2121
Câu số1,28
Số điểm1212
Đại lượngSố câu11
Câu số7
Số điểm11
Hình họcSố câu11121
Câu số359
Số điểm0,5121,52
Giải toán tất cả lời vănSố câu2121
Câu số4; 610
Số điểm1,511,51
TổngSố câu22131173
Số điểm11,522,52155

2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 số 1

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc triển khai theo đúng yêu cầu của những bài tập dưới đây.

Câu 1. Lếu láo số 3

*
25">2525 được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25 B. 32,5 C. 3,4 D. 3,2

Câu 2. Số béo nhất trong những số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:

A. 53,2 B. 35,2 C. 53,02 D. 32,05

Câu 3: Một tín đồ thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi fan thợ đó có tác dụng 8 sản phẩm như vậy hết từng nào thời gian?

A. 1 phút 12 giây B. 8 phút 36 giây C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của loại hộp gồm chiều dài 4cm, chiều rộng lớn 3cm cùng chiểu cao 2,5cm là :

A. 14cm³ B. 35cm³ C. 59cm³ D. 30cm³

Câu 5. 3km 48m = ……..km. Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm là:

A. 3,48 B. 3,048 C. 348 D. 3048

Câu 6. Một khối kim mô hình lập phương có thể tích 2,45cm3 nặng 18,62g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại cùng chất hoàn toàn có thể tích 3,5cm3 cận nặng từng nào gam?


A. 7,6 g B. 13,034 g C. 26,6 g D. 26,22 g

Câu 7: Một trường tè học bao gồm 600 học sinh, số học viên nữ chiếm phần 55% số học viên toàn trường. Số học viên nam của trường tè học đó là:

A. 270 học viên B. 330 học viên C. 45 học tập sinh

Câu 8: Một hình tam giác tất cả độ lâu năm cạnh lòng 4,2dm cùng chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm² B. 10,8 dm² C. 2,7 dm²

Câu 9. Kết trái của phép tính: 17giờ 25 phút : 4 = ........ Là :

A. 4 giờ 6 phút B. 4 giờ đồng hồ 21 phút C. 4 tiếng 15 phút

Câu 10. y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

A. 10 B. 10,18 C. 10,22 D. 6,82

Câu 11. Một hình tròn có bán kính 5dm. Diện tích s của hình trụ đó là:

A. 78,5 dm² B. 314 dm² C. 31,4 dm² D. 15,7 dm²

Câu 12. Một cái hộp gồm chứa 120 viên bi bao gồm 15 viên bi màu đỏ, 28 viên bi màu sắc xanh, 41 viên bi color tím cùng 36 viên bi màu vàng. Còn nếu như không nhìn vào hộp thì nên phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đầy đủ cả tư màu?

A. 120 viên B. 85 viên C. 80 viên D. 106 viên

Phần II: tự luận (3điểm) Câu 13. Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31

86,345 – 42,582

27,35 x 3,2

58,039 : 4,57

Câu 14. Một ô tô khởi hành từ ninh bình lúc 7 giờ 1/2 tiếng và đến tp. Hà nội lúc 9 giờ với tốc độ 63 km/giờ. Hỏi quãng con đường từ ninh bình đến hà thành dài từng nào ki-lô-mét?


2.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: A

Câu 8: C

Câu 9: B

Câu 10: D

Câu 11: A

Câu 12: D

Phần II. Từ luận (3 điểm)

Câu 13. (1,5 điểm)

134,57 + 302,31 = 436,88 (0,25 điểm)

86,345 – 42,582 = 43,763 (0,25 điểm)

27,35 x 3,2 = 87,52 (0,5 điểm)

58,039 : 4,57 = 12,7 (0,5 điểm)

Câu 14. (1,5 điểm) bài bác giải

Thời gian ô tô đi từ ninh bình đến thủ đô là

9 tiếng - 7 giờ 30 phút = 1 giờ trong vòng 30 phút (0,5 điểm)

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ đồng hồ (0,25 điểm)

Quãng mặt đường từ tỉnh ninh bình đến hà thành dài số ki-lô-mét là:

63 x 1,5 = 94,5 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: 94,5 km (0,25 điểm)

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 2

PHÒNG GD và ĐT.............

Trường tè học..............

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM 2020 – 2021Môn Toán - Lớp 5(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời hạn giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 2 ,3, 4, 5:

Câu 1: trong số thập phân 67,183 chữ số 8 thuộc hàng nào?

A. Mặt hàng chụcB. Sản phẩm phần mườiC. Sản phẩm phần trămD. Sản phẩm phần nghìn

Câu 2: Số 0,45 viết dưới dạng tỉ số tỷ lệ là:

A. 45%B. 4,5%C. 450%D. 0,45%

Câu 3: Diện tích hình trụ có 2 lần bán kính bằng 20cm là:

A. 31,4 cm2B. 62,8 cm2C. 314 cm2D. 125,6 cm2

Câu 4: một tấm học bao gồm 30 học tập sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Vậy tỉ số phần trăm giữa số học viên nữ và số học viên của lớp kia là:

A. 250%B. 40%C. 66,7%D. 150%

Câu 5: diện tích s thửa ruộng hình thang bao gồm độ lâu năm hai lòng lần lượt là trăng tròn m; 15 m, chiều cao là 10m là:


A. 350 m2B. 175C. 3000 m2D. 175 m2

Câu 6: Một xe máy đi quãng đường 90 km mất 2 tiếng 30 phút. Gia tốc xe sản phẩm đó là:

A. 36 km/giờB. 40 km/giờC. 45 km/giờD.225 km/giờ

Câu 7: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a) 3h 45 phút = ............... Giờb) 8 tấn 5 kg = ......................kgc) 9m2 5dm2 = .................... M2d) 25m3 24dm3 = ....................m3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 658,3 + 96,75 b) 28,7 - 12,35 c) 14,8 x 6,5 d) 12,88 : 5,6

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: một căn phòng bản thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 9m, chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m. Bạn ta mong mỏi sơn trần nhà và tư bức tường phía trong phòng, hiểu được diện tích những ô cửa ngõ là 10,5 m2. Hãy tính diện tích s cần sơn. (2 điểm)

Câu 10: khi nhân một vài với 3,5, một học viên đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên tác dụng giảm đi 337,5. Search tích đúng? (1 điểm)

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 5


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CACBDA
0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,25 điểm

a) 3h 45 phút = 3,75 giờb) 8 tấn 5 kilogam = 8005 kgc) 9m25dm2 = 9,05 m2d) 25m3 24dm3 = 25,024 m3

II. Phần từ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) có tác dụng đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 755,05b) 16,35c) 96,20d) 2,3

Câu 9: (2 điểm)

Diện tích bao quanh căn chống là: 0,25 điểm.

(9 + 6) x 2 x 4 = 120 (m2) 0,5 điểm.

Diện tích trần nhà là: 0,25 điểm.

9 x 6 = 54 (m2) 0,25 điểm.

Diện tích đề xuất sơn là: 0,25 điểm.

120 + 54 – 10,5 = 163,5 (m2) 0,25 điểm.

Đáp số: 163,5m2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khi nhân một số với 3,5, một học viên đã đặt các tích riêng rẽ thẳng cột nên:

Tích riêng thứ nhất bằng 0,5 lần thừa số đồ vật nhất.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp, Đơn Xin Cấp Bản Sao Bằng Tn

Tích riêng sản phẩm công nghệ hai bằng 0,3 lần vượt số sản phẩm nhất. 0,25 điểm

Tích không nên gồm: 0,5 + 0,3 = 0,8 (lần vượt số thứ nhất.) 0,25 điểm

Tích sai đã trở nên giảm đi: 3,5 – 0.8 = 2,7 (lần vượt số đồ vật nhất.)


Thừa số trước tiên là: 337,5 : 2,7 = 125 0,25 điểm

Tích đúng là: 125 x 3,5 = 437,5 0,25 điểm

Đáp số: 437,5

4. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 3

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (Từ câu số 1-6)

Câu 1: (1 điểm)

Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là: M1

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (1 điểm)

Phép trừ 712,54 - 48,9 tất cả két trái đúng là: M1

A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64 D. 707,65

Câu 3: (1 điểm)

Một hình vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 300dm³, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm.

Vậy chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là : M2

A. 10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm

Câu 4: (1 điểm)

Viết số phù hợp vào khu vực chấm: 55 ha 17 m² = .....,.....ha

A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 5:(1 điểm)

Lớp học bao gồm 18 thiếu phụ và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chiếm phần bao nhiêu tỷ lệ số học viên cả lớp? M2