Đề thi học kì 2 Toán 2 Đề thi học kì môn Toán lớp 2 Luyện thi học tập kì môn Toán 2 Tổng hòa hợp đề thi học kì Toán 2 Thi môn Toán lớp 2 kì 2


Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán năm 2017

*
pdf

Đề thi học kì 2 môn Toán hai năm 2017-2018 tất cả đáp án - trường Tiểu học Vạn win


*
pdf

Tổng đúng theo đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2017-2018


*
21
*
0
*
1

Nội dung

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ 2MÔN TOÁN LỚP 2NĂM 2017-2018 1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - TrườngTiểu học tập An Tường 1.2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - TrườngTiểu học tập Bùi Văn Ngữ.3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - TrườngTiểu học tập Đồng Chum.4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - TrườngTiểu học tập Nguyễn Khuyến.5. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2017-2018 - TrườngTiểu học tập Sặp Vạt.6. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018 - TrườngTiểu học Trưng Vương. Trường Tiểu học tập An Tường 1BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2017 - 2018MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài xích 40 phút)Lớp: 2Họ với tên:.......................................ĐiểmNhận xét của giáo viên...........................................................................................................................................................................................................................................................................Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:Câu 1: Viết số 685 thành tổng các trăm, chục, đối chọi vị:A. 60 + 800 + 5B. 600 + 80 + 5C. 600 + 50 + 8D. 6 + 80 + 500Câu 2:Số tức khắc trước của số 268 là ....A. 269B. 267C. 270D.278Câu 3: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 1 m = .... MmA. 10B. 100C. 1000D. 1Câu 4: Chu vi hình tam giác bên là:5 dmA. 12 dmB. 15 dmC. 20 cmD. đôi mươi dm7 dm8 dmPhần 2. Từ bỏ luận (6 điểm)Câu 5: Đặt tính rồi tính123 + 564248 + 141859 – 436866 - 245............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 6: tìm x:x x 2 = 16x : 5 = 12 : 2...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 7: Tính nhẩm300 + 500 = .....200 + 600 = .....900 – 300 = .....700 – 500 = .....Câu 8: sắp xếp những số sau:a, 103, 210, 546, 120, 325 theo máy tự từ bé đến lớn:………………………………………………………………………………………b, 345, 684, 453, 543, 354 theo đồ vật tự từ to đến bé:……………………………………………………………………………………….Câu 9:Giải bài xích toán nhờ vào tóm tắt sau:Trong một dịp trồng cây, đội trước tiên trồng được 350 cây, đội thiết bị hai trồng được423 cây. Hỏi cả hai nhóm trồng được từng nào cây?Bài giải:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 10: Tính nhanh:a. 18 + 6 – 8 + 4b. 26 + 7 +18 – 6 + 12 – 10 + 3.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 2 MÔN TOÁNPhần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)Mỗi câu đúng được một điểm.Câu 1: BCâu 2: BCâu 3: CCâu 4: DPhần 2. Từ bỏ luận(6 điểm)Câu 5 (1 điểm) mỗi giải đáp đúng được 0,25 điểm687389423621Câu 6 (1 điểm) mỗi giải đáp đúng được 0,5 điểmx x 2 = 16x : 5 = 12 : 2x = 16: 2x:5= 6x =8x= 6x5x = 30Câu 7 (1 điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm300 + 500 = 800200 + 600 = 800900 – 300 = 600700 – 500 = 200Câu 8 (1 điểm) mỗi giải đáp đúng được 0,5 điểma, 103, 120, 210, 325, 546.b, 684, 543, 453, 354, 345Câu 9 (1 điểm)Bài giảiCả hai nhóm trồng được số kilomet là:(0,25)350+ 423 = 773 (cây)(0,5)Đáp số: 773 cây(0,25)Câu 10 (1 điểm) mỗi đáp án đúng được 0,5 điểma. 18 + 6 – 8 + 4= 18 – 8 + 6 + 4=10 + 10=20b. 26 + 7 + 18 – 6 + 12 – 10 + 3= 26 – 6 + 7 + 3 + 18 + 12 – 10=20 + 10 + 30 – 10=50


Xem thêm: Sunshine S Ily Get S - How To Set Your Htc One To S

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin ngủ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền