Đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm tất cả đáp án được romanhords.com tổng phù hợp và chia sẻ trong nội dung bài viết sau đây vẫn là tư liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa hữu dụng cho các em học sinh ở dạng bài xích thi trắc nghiệm. Với các thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 tất cả đáp án cụ thể sẽ giúp củng ráng thêm kỹ năng và kiến thức môn chất hóa học lớp 10 tốt hơn giúp các em đạt hiệu quả tốt vào kì thi hết học kì 2. Sau đó là nội dung cụ thể đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm bao gồm đáp án, thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 học tập kỳ 2 romanhords.com xin share đến chúng ta đọc.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 hóa 10


1. Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. cho những chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). đầy đủ chất nào tác dung được cùng với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá, không tồn tại tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. tất cả hổn hợp khí làm sao sau đây hoàn toàn có thể tồn tại thuộc nhau?

A. Khí H2S và khí CO2

B. Khí O2 với khí Cl2.

C. Khí O2 cùng khí H2.

D. Khí NH3 với khí HCl.

Câu 4. cho những phản ứng:

(1) O3 + dung dịch KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + hỗn hợp H2S

Các bội phản ứng tạo nên đơn hóa học là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam fe trong khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Quý hiếm của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. các phản ứng như thế nào sau đây chứng tỏ tính oxi hóa của ozon to gan lớn mật hơn oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn thể hiện tại tính khử trong số phản ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. Dung dịch NaOH, Mg, dung dịch KMnO4.

C. Dung dịch KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, dung dịch KMnO4.

Câu 8. cho biết thêm tổng hệ số cân đối phương trình bên dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. lựa chọn câu đúng:

A. Có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bằng dung dịch AgNO3.

B. Các ion Cl-, Br-, I- rất nhiều cho kết tủa white color với Ag+.

C. Những ion F-, Cl-, Br-, I- đa số tạo kết tủa cùng với Ag+.

D. Trong các ion halogenua, chỉ tất cả ion Cl- mới tạo kết tủa cùng với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam các thành phần hỗn hợp Fe với Mg vào khí Clo dư.Sau làm phản ứng thu được 61 gam chất rắn.Phần trăm cân nặng của Mg trong tất cả hổn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm khô khí SO2 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc, nhưng mà không thể làm thô NH3 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. Ko có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. Phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. đến bột fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng cho tới khi Fe không còn tan được nữa. Thành phầm thu được trong hỗn hợp sau phản ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 và Fe.

D. FeSO4 và Fe2(SO4)3.

Câu 13. mang đến 2,6 gam một kim loại M tất cả hóa trị II chức năng vừa đầy đủ với 0,56 lít hỗn hợp X có O2 với Cl2 ở (đktc) sau bội nghịch ứng chiếm được 3,79 gam hóa học rắn là những oxit cùng muối. Tìm sắt kẽm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với những phản ứng tất cả chất khí tham gia, lúc tăng áp suất, vận tốc phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của những chất khí tăng lên.

B. Nồng độ của những chất khí bớt xuống.

C. Hoạt động của những chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của những chất khí không cố kỉnh đổi.

Câu 15. Dẫn 11,2 lít khí clo vào 500ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaBr 1M cùng NaI 1,2M, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn đun nóng nhằm cô cạn dug dịch thu được m gam hóa học rắn khan. Quý giá m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để khác nhau 2 khí O2 cùng O3, người ta hay được sử dụng hóa hóa học nào:

A. Nước.

B. Hỗn hợp KI và hồ tinh bột.

C. Dung dịch CuSO4.

D. Dung dịch H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S lúc để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong ko khí đã oxi hóa H2S thành giữ huỳnh tự do.

B. H2S bị oxi không khí khử thành giữ huỳnh tự do.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có trong không khí.

D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau.

Câu 18. nhiệt phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 nghỉ ngơi đktc thu được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa hoàn toàn 24,9g các thành phần hỗn hợp bột các kim loại Mg, Al, Zn bởi oxi thu được 15,3g tất cả hổn hợp oxit. Cho lượng oxit này công dụng hết với dung dịch HCl thì cân nặng muối tạo ra là


A. 15,6 gam

B. 20,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. mang lại FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Những chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột sắt ngoài không khí,sau một thời gian sẽ đưa thành hỗn hợp A có khối lượng 37,6 gam gồm Fe, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho các thành phần hỗn hợp A bội nghịch ứng không còn với dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được 3,36 lít khí SO2(đktc). Cực hiếm a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà tan không còn m gam Al bởi H2SO4 quánh nóng dư chiếm được 3,36 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất,ở đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. đến phản ứng sau ở trang thái cân bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Biến đổi nồng độ khí HF

Câu 25. Trường vừa lòng nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp H2SO4.

B. Mang đến Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

C. Sục SO2 vào hỗn hợp nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2.

Câu 26. khá thủy ngân hết sức độc, cho nên vì vậy phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bởi cách:

A. Bé dại nước brom lên giọt thủy ngân.

B. Nhỏ dại nước ozon lên giọt thủy ngân.

C. Rắc bột sulfur lên giọt thủy ngân.

D. Rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất.

D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên trái đất.


Câu 28. Hoà chảy 20,8 gam tất cả hổn hợp bột tất cả FeS, FeS2, S bởi dung dịch HNO3 đặc nóng dư chiếm được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc cùng dung dịch X. Mang lại dung dịch X tính năng với hỗn hợp NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thì khối lượng chất rắn nhận được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa làm sao sau đấy là đúng?

A. Chất xúc tác là hóa học làm chuyển đổi tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản bội ứng.

B. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không biến thành tiêu hao trong bội phản ứng.

C. Hóa học xúc tác là hóa học làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng lại không bị đổi khác trong bội phản ứng.

D. Hóa học xúc tác là hóa học làm chuyển đổi tốc độ phản bội ứng, dẫu vậy bị tiêu hao hiếm hoi trong phản bội ứng.

Câu 30. mang đến 100ml hỗn hợp KOH 1M công dụng với 100 ml dung dịch HCl aM, sau phản ứng thu được hỗn hợp Y có chứa 6,9875 gam hóa học tan. Vậy giá trị a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3 chiều 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 D20 B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II tất cả đáp án

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây là điểm sáng chung của những đơn chất halogen?

A. Ở đk thường là hóa học khí

B. Tác dụng to gan lớn mật với nước

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

D. Bao gồm tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 ko tác dụng với

A. Khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào dưới đây không bắt buộc của ozon?

A. chữa trị sâu răng

B. Tẩy trắng trơn bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: những số oxi hóa của lưu hoàng là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: phản nghịch ứng làm sao sau đây là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B. Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm sắt kẽm kim loại nào dưới đây không làm phản ứng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam láo lếu hợp tất cả Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí đông đảo đo ở đk tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, người ta thường pha trộn clo bởi cách

A. năng lượng điện phân rét chảy NaCl.

B. Mang đến dung dịch HCl đặc tính năng với MnO2, đun nóng.


C. năng lượng điện phân dung dịch NaCl tất cả màng ngăn.

D. mang lại F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: mang đến phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Lúc tăng áp suất của hệ, cân đối sẽ gửi dịch:

A. Theo chiều thuận

B. theo hướng nghịch

C. Không gửi dịch

D. Không khẳng định được

Câu 10: mang lại lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 hình thành (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tan trọn vẹn 17,5g tất cả hổn hợp Al, Zn, sắt trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tan trọn vẹn 20,6 gam láo lếu hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bởi dung dịch HCl dư, nhận được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch đựng 22,8 gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: cho 7,84 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 với O2 phản nghịch ứng đầy đủ với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y có Mg cùng Al, nhận được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al trong Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. muối hạt AgI không tan vào nước, muối AgF tung trong nước.

B. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo.

C. Trong những hợp chất, quanh đó số oxi hoá -1, flo với clo còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. hỗn hợp HF hài hòa được SiO2.

Câu 15: sản phẩm thu được khi điện phân hỗn hợp KCl (điện cực trơ, màng phòng xốp) là

A. K và Cl2.

B. K, H2và Cl2.

C. KOH, H2 cùng Cl2.

D. KOH, O2 với HCl.

Câu 16: hỗn hợp X bao gồm FeCl2 và NaCl gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Mang đến Y bội phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, chiếm được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: trong những phản ứng sau, phản nghịch ứng nào sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M buộc phải dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lít .

D . 0,6 lít.

Câu 19: cho các phát biểu sau:

(a) trong số phản ứng hóa học, flo chỉ diễn tả tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc phòng sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 với +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần đều theo sản phẩm công nghệ tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: đến phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Các hidro halogenua (HX) rất có thể điều chế theo phản bội ứng trên là

A. HBr với HI.

B. HCl, HBr với HI.

C. HF cùng HCl.

D. HF, HCl, HBr và HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 bội nghịch ứng hết với hỗn hợp HCl sệt (dư), nhận được V lít khí Cl2 (đktc). Cực hiếm của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phạt biểu làm sao sau đây là sai?

A. Độ âm năng lượng điện của brom to hơn độ âm năng lượng điện của iot.

B. Tính axit của HF khỏe khoắn hơn tính axit của HCl.

C. Nửa đường kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-lớn rộng tính khử của ion Cl-

23. Thuốc thử nào sau đây phân biệt được khí O2 cùng với khí O3 bằng cách thức hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinh bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. Mang đến 25,5 gam các thành phần hỗn hợp X có CuO cùng Al2O3 tan hoàn toàn trong hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa 57,9 gam muối. Phần trăm cân nặng của Al2O3 trong X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. Cho m gam một oxit sắt phản nghịch ứng trọn vẹn với 0,75 mol H2SO4, thu được hỗn hợp chỉ cất một muối duy nhất với 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử độc nhất của S+6). Quý giá của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tan các thành phần hỗn hợp X có 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 36.

B. 20.

C. 18.

D. 24.

27. Cho các dung dịch mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Dùng chất làm sao để riêng biệt giữa 4 hỗn hợp này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Phản bội ứng nào sau đây chứng minh HCl gồm tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời chúng ta sử dụng file mua về nhằm xem khá đầy đủ nội dung câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học lớp 10 học tập kì II gồm đáp án.

Xem thêm: Bộ Tộc Không Quần Áo - Video Bộ Tộc Không Mặc Quần Áo Ở Rừng Amazon

Mời các bạn đọc thêm các tin tức hữu ích không giống trên phân mục Học tập - tư liệu của romanhords.com.