Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22 tất cả 3 đề thi môn Toán 4, có cả khuyên bảo chấm, giải đáp và bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học kì 1 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4


Đồng thời, cũng giúp những em học viên lớp 4 luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận luôn thể hơn để ôn thi học tập kì 1 đạt hiệu quả cao. Không tính ra, tất cả thể bài viết liên quan đề thi học kì 1 môn tiếng Việt, Khoa học, lịch sử vẻ vang - Địa lý lớp 4. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của romanhords.com:


Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Nội dung kiến thứcSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Số tự nhiên và phép tính với những số tự nhiên tìm thành phần không biết. Tính quý giá biểu thức.

Tìm số vừa đủ cộng. Nhân một số trong những cho một tổng

Số câu

1

1

1

2

1

2

3

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

2. Đại lượng với đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

3. nguyên tố hình học: hai tuyến phố thẳng tuy vậy song, vuông góc, chu vi, diện tích s hình chữ nhật, hình tam giác.

Số câu

2

1

Số điểm

2,0

1,0

4. Giải vấn đề có lời văn: tìm kiếm số vừa phải cộng; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó

Số câu

1

2

Số điểm

1,0

3,0

Tổng

Số câu

2

1

3

2

1

1

6

4

Số điểm

2,0

1,0

3,0

2,0

1,0

1,0

6,0

4,0


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ và tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2021 - 2022 Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: (1 điểm) Viết vào địa điểm chấm

a) Số 91 175 264 hiểu là: ..................................................................................................

B) Số: “Tám triệu nhì trăm linh tứ nghìn tám trăm hai mươi.” viết là: ............................

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

a) quý giá của chữ số 5 trong những “9 045 930” là:

A. 500000 B. 50000C. 5000 D. 500

b) Phép nhân 428 x 36 có hiệu quả là:

A. 3852B. 15407 C. 14408D. 15408

Câu 3: (1 điểm) mang đến hÌnh vuông như hình vẽ mặt A 6cm B


a) Cạnh AB song song cùng với cạnh ........

Cạnh AB tuy nhiên song với cạnh ..................

b) Diện tích hình vuông ABCD là: ......................


1


Câu 4: (1 điểm) Trung bình cùng của 96; 121 với 143 là:

A. 18 B. 120 C. 180D. 210

Câu 5: (1 điểm) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S) vào ô trống:

a) 40m2 8dm2 = 3008 dm2 ⬜

b) 7 km 15m = 7250m ⬜

Câu 6: (1 điểm) Hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 6 dm cùng chiều dài gấp hai chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật là:

A. 36m B. 36dmC. 36cm D. 36mm


Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 520255 + 367808

............................

...........................

...........................

...........................

............................

b. 792982 – 456705

............................

...........................

...........................

...........................

............................

c. 3124 x 125

............................

...........................

...........................

...........................

............................

d. 86472 : 24

............................

...........................

...........................

...........................

............................

Câu 8: (1 điểm)


a) kiếm tìm X:

X - 4368 = 3484 x 4

.......................................

........................................

........................................


b) Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất

49 x 385 – 39 x 385

.......................................

........................................

........................................


Câu 9: (1 điểm) Một trường tè học gồm 674 học sinh, số học viên nữ nhiều hơn nữa số học sinh nam là 94 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ?

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

Câu 10: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:


46 x 17 + 38 x 46 + 26 x 44 + 46

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Đúng từng ý được 0,5 điểm

a) Số 81 175 264: Tám mươi kiểu mẫu triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn nhị trăm sáu mươi bốn .

b) Số: Năm triệu nhì trăm linh tứ nghìn tám trăm nhì mươi: 5204820

Câu 2 (1 điểm): Đúng từng ý được 0,5 điểm

a) Ý C. 5000 b) Ý D. 15408

Câu 3 (1 điểm)

a) - Cạnh AB tuy vậy song với cạnh CD: 0,25 điểm

- Cạnh AB song song với cạnh AC, BD: 0,25 điểm

b) Diện tích hình vuông ABCD là: 25cm2 : 0,5 điểm

Câu 4 (1 điểm) Ý B. 120

Câu 5 (1 điểm) Đúng từng ý được 0,5 điểm

a) Đúng

b) Sai

Câu 6 (1 điểm) Ý B. 36dm

Câu 7 (1 điểm) Đặt tính cùng tính đúng mỗi ý được 0,25 điểm

a) 420254 + 367809 = 788063

b) 792981 – 456705 = 336276

c) 3124 x 125 = 390500

d) 86472 : 24 = 3603

Câu 8 (1 điểm) Đúng mỗi ý được 0,5 điểm


a) X - 4367 = 3483 x 4

X – 4367 = 13932 (0,1 điểm)

X = 13932 + 4367 (0,15 điểm)

X = 18299 (0.25 điểm)


b) 49 x 365 – 39 x 365

= 365 x (49 – 39) (0.25 điểm)

= 365 x 10 = 360 (0.25 điểm)


Câu 9 (1 điểm).

Học sinh vẽ sơ đồ

Bài giải:

Số học sinh nam là: (0,2 điểm)

(674 - 94 ) : 2 = 290 (học sinh) (0,5 điểm)

Số học viên nữ là: (0,2 điểm)

290 + 94 = 384 (học sinh) (0,25 điểm)

Đáp số: Nam: 290 học sinh;

Nữ: 384 học sinh (0,25 điểm)

(Nếu học viên có phương pháp giải khác vẫn lấy điểm tối đa).

Xem thêm: " Gù Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

Câu 10 (1 điểm) Giải đúng theo phong cách nhân một số trong những cho một tổng (được 1 điểm)

26 x 17 + 38 x 26 + 26 x 44 + 26 = 26 x 17 + 38 x 26 +26 x 44 + 26 x 1

= 26 x (17 + 38 + 44 + 1)

= 26 x 100 = 2600

...