Đề thi học kì 2 hóa học 12 năm 2021 - 2022 có 4 đề kiểm tra tất cả đáp án cụ thể kèm theo. Qua đó giúp các bạn học sinh lập cập làm quen với kết cấu đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 12 chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Đề thi hk2 môn hóa lớp 12

Đề thi cuối kì 2 môn chất hóa học 12 cũng là tài liệu tham khảo giành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học sinh của mình. Dường như các bạn bài viết liên quan một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 môn đồ lí 12, ma trận đề thi học kì 2 lớp 12, đề thi học tập kì 2 môn lịch sử 12, đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 12.

Đề thi học tập kì 2 hóa học 12 năm 2021 - 2022

(Cho Cu = 64, Ag = 108, Zn = 65, Al= 27, sắt =56, mãng cầu =23, K =39, tía =137, Ca =40, O =16, N =14, H=1, S = 32, Cl = 35,5)


Câu 1: trong các phát biểu sau, phân phát biểu nào không đúng?

A. Hàm lượng C vào gang nhiều hơn thế nữa trong thép

B. Gang là hợp kim Fe – C và một trong những nguyên tố khác

C Gang là hợp hóa học của fe – C

D. Gang trắng cất ít C hơn gang xám

Câu 2: thực hiện các thể nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe cùng S (trong điều kiện không có oxi).

(3) đến FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(4) mang đến Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) đến Fe vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư).

Có từng nào thí nghiệm tạo thành muối sắt (III) ?

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 3: cấu hình electron của ion Fe2+ là:

A. 3d6.

B. 3d5.

C. 3d3.

D. 3d2.

Câu 4: trong 3 oxít FeO, Fe2O3, Fe3O4 chất nào công dụng với axít HNO3 cho ra hóa học khí.

A. FeO và Fe3O4

B. Chỉ tất cả Fe2O3.

C. Chỉ gồm Fe3O4.

D. Chỉ tất cả FeO.

Câu 5: cho 1 miếng na vào dung dịch CuCl2 từ bỏ từ cho dư hiện tượng kỳ lạ quan sát được

A. Gồm khí thoát ra và mở ra kết tủa xanh


B. Tất cả khí bay ra và xuất hiện thêm kết tủa xanh và kế tiếp tan ra

C. Bao gồm kết tủa màu sắc xanh

D. Tất cả khí bay ra

Câu 6: Để khử trọn vẹn 45 gam lếu hợp bao gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe và MgO đề xuất dùng vừa đủ 8,96 lít teo ở (đktc). Trọng lượng chất rắn thu được sau phản bội ứng là:

A. 45g

B. 56,2g

C. 38,6 g

D. 39 g

Câu 7: sử dụng thuốc thử như thế nào sau đây hoàn toàn có thể phân biệt được dung dịch Fe2(SO4)3 cùng dung dịch Fe2(SO4)3 tất cả lẫn FeSO4 ?

A. Hỗn hợp Ba(OH)2.

B. Dung dịch NH3.

C. Dung dịch KMnO4/H2SO4.

D. Hỗn hợp NaOH.

Câu 8: thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. Ns1

B. (n–1)dxnsy

C. Ns2np1

D. Ns2

Câu 9: bội phản ứng nào tiếp sau đây thu được muối hạt sắt (II)?

A. Fe tính năng với dung dịch H2SO4đặc, đun nóng, dư.

B. Fe tác dụng với dung dịch HNO3loãng dư.

C. Fe, FeO công dụng với hỗn hợp HNO3đặc, đun nóng, dư.

D. Sắt dư công dụng với hỗn hợp HNO3loãng.

Câu 10: Điện phân muối MCl rét chảy người ta nhận được 0,896 lít (đktc) khí sinh sống anot và 3,12 g M ở catot, M là:

A.Na

B. K

C. Rb

D. Li

Câu 11: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc demo là:

A. CaO.

B. Dd Ba(OH)2.

C. Nước brom.

D. Dd NaOH.

Câu 12: hòa tan m gam Al vào hỗn hợp HNO3 siêu loãng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp khí gồm có 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Quý giá của m là:


A. 13,5 g

B. 1,35 g

C. 0,81 g

D. 0,75 g

Câu 13: Dẫn khí CO2 từ từ mang đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng lạ hoá học xẩy ra là

A. Tất cả kết tủa trắng, kết tủa không tan trong CO2dư.

B. Bao gồm kết tủa trắng, kết tủa tan trong CO2dư.

C. Không tồn tại kết tủa.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 14: mang đến a mol CO2 hấp thụ vào dd cất 0,2mol NaOH với 0,15 mol Ba(OH)2 chiếm được 23,64g kết tủa. A là

A. 0,38 hoặc 0,25

B. 0,12 hoặc 0,38

C. 0,12

D. 0,36.

Câu 16: cho Fe kim loại lần lượt vào những dung dịch chứa cá biệt các chất: CuCl2 ; FeCl3 ; HCl, HNO3 đặc nguội, NaOH . Số bội phản ứng xảy ra là :

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 17: Để tách biệt Fe2+ với Fe3+ bạn ta dùng chất nào dưới dây:

A. Dd NaOH.

B. H2SO4.

C. Dd HCl.

D. Dd BaSO4.

Câu 18: chế độ làm mượt nước cứng là:

A. đào thải ion SO42−trong nước

B. Sa thải ion HCO3−trong nước

C. Khử ion Ca2+và ion Mg2+trong nước

D. Thải trừ ion Ca2+ và ion Mg2+ trong nước.

Câu 19: dãy nào gồm những chất vừa diễn tả tính khử vừa biểu lộ tính oxi hóa ?

A. Fe3O4, FeO , FeCl2

B. Fe2O3; Fe2(SO4)3 , Fe(OH)2

C.Fe2(SO4)3, FeCl2, Fe(OH)3

D. Fe2(SO4)3 , FeCl3 , Fe2O3

Câu 20: mang đến hỗn hợp tất cả Na với Al bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 1:2 với nước (dư). Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc) cùng m gam chất rắn không tan. Cực hiếm của m là?

A. 10,8g

B. 7,8g

C. 5,4g

D. 43,2g

Câu 21: thông số kỹ thuật electron của ion 24Cr là

A. 3d24s1.

B. 3d44s2.

C. 3d34s2.

D. 3d5 4s1.

Câu 22: chất nào sau đó là chất khử oxit sắt trong lò cao?

A. Na

B. CO

C. Al

D. H2

Câu 23: Cho cấu hình electron của nguyên tử của những nguyên tố sau :


X : 1s22s2 Y : 1s22s22p2 Z: 1s22s22p63s2 T: 1s22s22p63s23p64s2

G : 1s22s22p63s23p63d24s2 H: 1s22s22p63s23p63d64s2

Các thành phần được xếp vào nhóm IIA bao gồm :

A. X,Y,Z

B. Z,T,H

C. X,Z,T

D. Z,T,G

Câu 24: Trong bầu không khí ẩm, vật có tác dụng bằng chất liệu gì sau đây sẽ xẩy ra hiện tượng fe bị ăn mòn điện hoá?

A. Fe nguyên chất.

B. Sắt tây (sắt tráng thiếc).

C. Tôn (sắt tráng kẽm).

D. Kim loại tổng hợp gồm Al cùng Fe.

Câu 25: Sự phá huỷ kim loại hay kim loại tổng hợp do kim loại tính năng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường xung quanh được điện thoại tư vấn là

A. Sự tác dụng của kim loại với nước.

B. Sự khử kim loại.

C. Sự bào mòn điện hoá học.

D. Sự bào mòn hoá học.

Câu 26:Vai trò của Fe3+ trong phản bội ứng Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 là:

A. Hóa học bị oxi hoá.

B. Hóa học bị khử.

C. Chất khử.

D. Chất trao đổi.

Câu 27: đến m gam tất cả hổn hợp bột Al và Fe tác dụng với hỗn hợp NaOH dư bay ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với hỗn hợp HCl dư thì bay ra 8,96 lít khí (đktc). Cân nặng của Al và Fe trong các thành phần hỗn hợp đầu là

A. 5,4 gam Al và 8,4 gam Fe.

B. 5,4 gam Al và 2,8 gam Fe.

C. 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe.

Xem thêm: Bùa Ngãi Nghe Là Gì - Mà Gọi Là Bùa Đáng Sợ Nhất Của Người Thái

D. 10,8 gam Al cùng 5,6 gam Fe.

Câu 28: cho Cu dư công dụng với hỗn hợp AgNO3 thu được hỗn hợp X. Cho Fe dư công dụng với hỗn hợp X được dung dịch Y. Hỗn hợp Y chứa