Tổng hợp cỗ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 tất cả đáp án và giải thuật chi tiết. Cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất, sẵn sàng tốt đến kỳ thi đặc biệt quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi hk1 môn toán lớp 4


Nội dung bài bác viết

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 1 sắp tới, nhu yếu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống tất cả lời giải cụ thể của những em học viên là cực kì lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, shop chúng tôi đã dày công đọc Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được review có kết cấu chung của đề thi cuối kì trên việt nam , cung cấp các em có tác dụng quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em thuộc quý thầy cô theo dõi đề trên đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhì mươi tía triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) cực hiếm của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB cùng AD; BD và BC. B. B. Cha và BC; DB cùng DC. C. C. AB với AD; BD và BC; DA cùng DC. D. D. AB với AD; DA với DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay nay, tuổi của bà bầu và tuổi của con cộng lại là 45 tuổi. Người mẹ hơn nhỏ 29 tuổi.

a. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Từ thời điểm cách đó 2 năm, con từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) search số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt mà số đó vừa phân tách hết cho 2 với vừa phân chia hết mang đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của bé là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà bầu là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của nhỏ cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Bé 8 tuổi ; bà bầu 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn số 1 có 4 chữ số nhưng mà vừa phân chia hết đến 2 vừa phân chia hết mang đến 5 tất cả tận thuộc là chữ số 0. Mà lại số lớn số 1 ấy tất cả 4 chữ số không giống nhau nên số kia là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) quý hiếm của chữ số 8 trong những 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính vừa phải cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào khu vực chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số phù hợp để viết vào nơi chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn thẳng BC tuy nhiên song cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả tổng chiều dài cùng chiều rộng bởi 270m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích s mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng và gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tư trăm linh hai nghìn tứ trăm nhì mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số tương thích để viết vào khu vực chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của cha số tự nhiên thường xuyên là 333. Số lớn nhất trong bố số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất tất cả chiều lâu năm 112cm, chiều rộng lớn 80cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa thiết bị hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi lời giải đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính để và thực hiện đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, tác dụng đúngkhông đến điểm. Còn nếu không viết công dụng theo sản phẩm ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu trả lời không có ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu hụt hoặc không nên tên đơn vị chức năng toàn diệt trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- tra cứu đúng nhị lần số thóc ở thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tìm đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- search đúng số thóc sinh sống thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu trả lời không có ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc công dụng phép tính saithì không được điểm. (Học sinh có tác dụng sai trường đoản cú đâu thì không chấm tiếp từ bỏ đó)

HS thiếu thốn hoặc không nên tên đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm. Không yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài bác làm tròn theo hiệ tượng sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Web Game Nhảy Touch Game Nhảy Cực Chất, Touch Game Nhảy Cực Chất

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm có tác dụng tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để sở hữu về Bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!